Användningen av Katso-tjänsten har upphört

Det är inte längre möjligt att autentisera sig med Katso-koden, och behörigheterna och auktoriseringarna i tjänsten Katso är inte längre giltiga. Tjänsten har ersatts med Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakterna.

Ytterligare information och anvisningar