Nya Katso koder kan inte skapas 1 december 2020 och framåt

Följande funktioner är inte längre tillgängliga:

  • Skapa en Katso-kod
  • Certifiera Katso-underkoden
  • Överföra huvunanvändarbehörigheten
  • Ny underkod
  • Ny behörighet som huvudanvändare

Du kan också skriva ut en engångslösenordslista via funktionen "Lösenord och låst kod" på förstasidan. Verifiera din identitet elektroniskt med dina personliga nätbankkoder, mobilcertificat eller certifikatkort.

Skapa en Katso-kod

Du kan skapa en huvudanvändare för ditt företag om du har firmateckningsrätt.

Lösenord och låst kod

Du kan öppna en kod som låst sig eller förnya ditt lösenord.

Certifiera Katso-underkoden

Du kan certifiera din Katso-underkod till en Katso-kod.

Överföra huvudanvändarbehörigheten

Du kan överföra huvudanvändarbehörigheten till dig själv.

Användningen av Katso-tjänsten upphör

Katso-identifiering och -auktorisering avslutas stegvis, och varje myndighet informerar om ändringar i sina egna e-tjänster.
Närmare uppgifter om tidpunkter för eventuella ändringar samt om vilka åtgärder som krävs av användarna ges på webbplatsen för den myndighet som erbjuder respektive tjänst

Statistiker

  • I slutet av december 2019 finns det 440 170 organisationer och 477 400 koder i webbtjänsten Katso.
  • För tillfället kan man logga in i 104 olika servicetjänster med Katso-koden.
  • År 2017 hade vi 11,3 miljoner inloggningar i servicetjänsterna med Katso-koden.