Det finns ett serviceavbrott i webbtjänsten Katso 13.12.2018 kl. 7-8. Under den tiden förekommer det korta avbrott i Katso-autentiseringen och i webbtjänsten Katso.

Skapa en Katso-kod

Du kan skapa en huvudanvändare för ditt företag om du har firmateckningsrätt.

Lösenord och låst kod

Du kan öppna en kod som låst sig eller förnya ditt lösenord.

Certifiera Katso-underkoden

Du kan certifiera din Katso-underkod till en Katso-kod.

Överföra huvudanvändarbehörigheten

Du kan överföra huvudanvändarbehörigheten till dig själv.

Katso-koden och webbtjänsten Katso

Med en Katso-kod kan du autentisera dig när du loggar in i myndigheters e-tjänster som representant för ett företag. Katso-koder kan användas av företag, sammanslutningar, offentliga organisationer (t.ex. kommuner) och dödsbon. Med hjälp av Katso-koden kan du också auktorisera ett ombud, t.ex. en bokföringsbyrå, att sköta dina ärenden. Katso-koden omfattar ett användarnamn, lösenord och engångslösenord. Katso-koden är avgiftsfri.

I webbtjänsten Katso kan du administrera din Katso-kod, exempelvis byta lösenord eller skriva ut en lösenordslista. Som huvudanvändare kan du också skapa Katso-underkoder för dina anställda och administrera koderna. I webbtjänsten Katso kan du bevilja och ta emot fullmakter.

Katso-support 029 497 005

Statistiker

  • I slutet av oktober 2018 finns det 423 880 organisationer och 446 800 koder i webbtjänsten Katso.
  • För tillfället kan man logga in i 104 olika servicetjänster med Katso-koden.
  • År 2017 hade vi 11,3 miljoner inloggningar i servicetjänsterna med Katso-koden.