Yrityksen tulotiedot

Voit katsella suoritusten maksajien antamia ilmoituksia, joissa tulonsaajana on edustamasi organisaatio. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi työkorvaukset ja käyttökorvaukset.

Yritykselle maksetut työkorvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin, jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Työkorvauksista ilmoitetaan laskuun sisältyvän työn osuus ilman arvonlisäveroa. Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset sisältyvät tulolajiin Työkorvaukset.

Suorituksen maksajan on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.


Esimerkki: Toimeksiantaja on maksanut laskun 1.1. Tiedot näkyvät tulorekisterissä viimeistään 6.1.

 

Jos tietoja ei näy tulorekisterissä

  • Varmista, kuuluuko edustamasi yritys ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ei tietoja tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.
  • Kysy suorituksen maksajalta, onko tiedot ilmoitettu tulorekisteriin.
  • Onko suorituksen maksaja kotitalous? Kotitaloudet voivat ilmoittaa tiedot seuraavan kalenterikuukauden viidenteen päivään mennessä.

Tulorekisteriyksikkö ei voi lisätä tietoja tulorekisteriin, vaan suorituksen maksaja on aina velvollinen ilmoittamaan tiedot.

Tiedoissa on virhe

Jos huomaat tiedoissa virheen, pyydä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot.  Tulorekisteriyksikkö ei lain mukaan saa tietoja korjata, vaan suorituksen maksajan on korjattavat tiedot. On tärkeää, että tiedot ovat tulorekisterissä oikein, koska tietoja käyttävät esimerkiksi Verohallinto, työeläkeyhtiöt ja Kela erilaisten päätösten tekemisessä.

Yrityksen tulotiedot

Yrityksen tulotiedot -sivulla näet yhteenvedon yritykselle kuluvan vuoden aikana maksetuista suorituksista. Voit vaihtaa kalenterivuotta vuosipainikkeista.

Sivulla näkyvät seuraavat ilmoitukset tai tiedot:

  • Ilmoitukset: eri suoritusten maksajien antamien ilmoitusten lukumäärä
  • tulolajeittain järjestettynä suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot yrityksellesi maksetuista tuloista ja niistä tehtävistä vähennyksistä.

Katsele tietoja

  1. Tarkastele ilmoitusten tai eri tulolajien tietoja valitsemalla rivi, jonka tietoja haluat katsoa tarkemmin.
  2. Avautuvasta ilmoituslistasta näet ryhmän sisältämät ilmoitukset. Voit luokitella ilmoituksia maksupäivän perusteella tai tarkastella yksittäisen maksajan ilmoittamia tietoja tai tietyn tulolajin tietoja.
  3. Valitse ilmoituslistasta haluamasi ilmoitus.

Tulorekisteri koskee vain suorituksen maksajan ilmoitusvelvollisuutta

Huomaathan, että yrityksellesi maksetut tulot on kirjattava kirjanpitoon ja ilmoitettava elinkeinotoiminnan veroilmoituksella siinäkin tapauksessa, että suorituksen maksaja on ilmoittanut ne tulorekisteriin.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2020