Tiedon käyttäjän tietojen haku

Tiedon käyttäjänä voit tehdä hakuja ja katsella tulorekisteriin annettuja ilmoituksia. Voit hakea tietoja hakuehdoilla tai viitteellä.

Voit hakea ja katsella sellaisia tietoja, joihin organisaatiollasi on tiedonsaantioikeus ja joiden katseluun olet saanut valtuuden.

Kun olet katsellut ilmoituksen tietoja, hakutuloksiin palaamisen jälkeen jo avatun ilmoituksen rivi näytetään sinisenä ja kursiivilla. Rivien korostus on istunto- ja roolikohtainen. Jos suljet selaimen tai vaihdat tiedon käyttäjän roolia, korostus häviää.

Hakuehdot

Hae tietoja täyttämällä valitsemasi hakuehdot. Tiedon käyttäjän rooliin liitetty perusrooli määrittelee, mitä hakuehtoja voit käyttää. Voit valita vain oman roolisi mukaisia hakuehtoja.

Valitse ensin hakuehto luettelosta ja täytä sitten tarkemmat tiedot avautuvaan ruutuun. Täytä vähintään pakolliset hakuehdot. Pakolliset hakuehdot on merkitty lukolla. Rajaa hakutuloksia valitsemalla myös vapaaehtoisia hakuehtoja.

Voit poistaa hakuehtoja hakuehdon yläkulman rastista. Voit poistaa kaikki hakuehdot valitsemalla Tyhjennä.

Aikaväli

Haun aikaväli ja aikavälin tyyppi ovat pakollisia tietoja. Valitse haluamasi aikavälin alku- ja loppupäivä kalenterivalikosta. Valitse myös aikavälin tyyppi.

Voit halutessasi antaa useamman aikavälin valitsemalla Lisää aikaväli. Antamalla useamman aikavälin rajaat hakua suppeammaksi. Jos annat esimerkiksi maksu- tai ilmoituspäivän aikaväliksi 1.–15.10. ja ilmoituksen vastaanottohetken aikaväliksi 1.–20.10., haetaan ilmoituksia, joissa maksupäivä on 1.–15.10. ja ilmoitus on vastaanotettu 1.–20.10. Molempien aikavälien on toteuduttava samanaikaisesti.

Ilmoituksen vastaanottohetki

Ilmoituksen vastaanottohetki tarkoittaa ajankohtaa, jolloin ilmoitus on tallennettu tulorekisteriin.

Maksu- tai ilmoituspäivä

Maksu- tai ilmoituspäivä tarkoittaa ilmoitukseen merkittyä suorituksen maksupäivää tai ilmoituspäivää.

Aikaväliksi on oletuksena täytetty maksu- tai ilmoituspäivä.

Ansaintakausi

Ansaintakausi tarkoittaa ilmoitukseen merkittyä ajanjaksoa, jolta tulo on kertynyt.

Poissaolojakso (palkkatietoilmoitus)

Poissaolojakso tarkoittaa palkkatietoilmoituksella ilmoitettua tulonsaajan yhtäjaksoista poissaolojaksoa.

Kohdekausi (työnantajan erillisilmoitus)

Kohdekausi tarkoittaa työnantajan erillisilmoituksella ilmoitettavaa kalenterikuukautta, johon tiedot kohdistuvat.

Yhdistelmähaku: palkat ja etuudet

Yhdistelmähaku on käytettävissä vain tietyillä tiedon käyttäjän rooleilla. Jos valitset yhdistelmähaun, palkkatietoilmoituksissa hakuehtona on maksupäivä, työnantajan erillisilmoituksissa ilmoituspäivä ja etuustietoilmoituksissa ansaintakausi.

Tulonsaaja

Voit rajata hakua antamalla tulonsaajan tunnisteen tyypin ja tulonsaajan tunnisteen.

Valitse tunnisteen tyyppi pudotusvalikosta, esimerkiksi henkilötunnus, ja lisää tunniste. Jos valitset Ei henkilötunnusta tai Ei yritystunnusta, anna henkilön nimi ja syntymäaika tai yrityksen nimi.

Ammattiluokka

Voit rajata hakua myös tulonsaajan ammattiluokan perusteella. Hakutuloksissa näytetään vain palkkatietoilmoituksia. Lisää ammattiluokan tyyppi ja tunniste.

Ilmoituksen tila ja tyyppi

Voit hakea tulorekisteriin annettuja ilmoituksia ilmoituksen tilan perusteella.

Voimassa olevat: Hakutuloksissa näytetään vain ne ilmoitukset, jotka ovat voimassa. Mitätöityjä tai korjattujen ilmoituksien edellisiä versioita ei sisällytetä hakutuloksiin.

Kaikki versiot: Hakutuloksissa näytetään kaikki tulorekisteriin annetut ilmoitukset, myös mitätöidyt ilmoitukset ja korjatun ilmoituksen edelliset versiot.

Mitätöidyt: Hakutuloksissa näytetään vain ne ilmoitukset, jotka on mitätöity tulorekisteristä.

Jos et valitse hakuehdoksi ilmoituksen tilaa, käytetään oletuksena tilaa Voimassa olevat.

Ilmoituksen tyyppi

Voit rajata hakutuloksia valitsemalla ne ilmoitustyypit, joita haluat hakea tulorekisteristä.

Suorituksen maksaja

Voit rajata hakua antamalla suorituksen maksajan tunnisteen tyypin ja tunnisteen. Valitse tunnisteen tyyppi pudotusvalikosta ja lisää tunniste. Ilmoituksista haetaan ne, joissa maksaja on ilmoitettu suorituksen maksajaksi, varsinaiseksi työnantajaksi tai sijaismaksajaksi.

Sijaismaksaja

Voit rajata hakua myös valitsemalla "Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja". Ilmoituksista haetaan vain ne, joissa maksaja on ilmoitettu suorituksen maksajaksi tai varsinaiseksi työnantajaksi. Hausta jätetään pois ilmoitukset, joissa maksaja on sijaismaksaja.

Vakuuttaminen ja työeläke

Voit rajata hakua antamalla tiedon vakuuttamisvelvollisuudesta, työeläkejärjestelynumeron tai työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeron tai tiedon työeläkevakuutuksesta.

Maksetut suoritukset

Voit rajata hakua tulorekisterin tulolajeilla.

Valitse ensin haluamasi ilmoituksen tyyppi, esimerkiksi palkkatietoilmoituksen tulolajit. Lisää sen jälkeen tulolajin koodi.

Palkkojen tulolajit

Etuuksien tulolajit

Tulolajin lisätieto (etuustietoilmoitukset)

Voit hakea etuustietoilmoituksia, joissa on ilmoitettu yksi tai useampi tulolajin lisätieto. Voit käyttää hakuehtoa yhdessä tulolajin kanssa tai ilman tulolajia.

Viite

Voit hakea annettuja ilmoituksia hakuehtojen sijaan myös tulorekisterin ilmoitusviitteellä.

  • Tulorekisterin ilmoitusviite on guid-muotoinen tekninen järjestelmäviite (esimerkiksi 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388).

Tietyillä tiedon käyttäjän rooleilla hakuehdoksi pitää antaa viitteen lisäksi joko maksajan tai tulonsaajan tunniste.

Maksajan tai tulonsaajan tunniste

Valitse tunnisteen tyyppi pudotusvalikosta, esimerkiksi Y-tunnus tai henkilötunnus, ja lisää tunniste. Jos valitset Ei henkilötunnusta tai Ei yritystunnusta, anna henkilön etunimi, sukunimi ja syntymäaika tai yrityksen nimi.

Hakutulokset

Kun olet täyttänyt hakuehdot, valitse Hae. Siirryt sivulle, jossa näet yhteenvedon hakua vastaavista ilmoituksista. Sivulla näkyvät myös haussa käytetyt hakuehdot.

Yhteenveto näytetään vain, jos hakutuloksia on enintään 2 000. Jos hakutuloksia on tätä enemmän, hakuehtoja on tarkennettava. Tällöin hakutuloksena näytetään 2 000 ensimmäistä löydettyä ilmoitusta uusimmasta vanhimpaan järjestettynä.

Ilmoitukset on ryhmitelty ilmoitustyypin mukaan. Voit siirtyä tarkastelemaan ilmoituksia valitsemalla yhden rivin.

Ilmoitukset näytetään uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi vaihtaa järjestystä klikkaamalla sarakeotsikkoa.

Valitsemalla yhden rivin voit siirtyä tarkastelemaan yksittäistä ilmoitusta.

Virheilmoitukset

Näet virheilmoituksen esimerkiksi silloin, jos hakuehdoista puuttuu pakollisia tietoja tai jos hakuehdot ovat keskenään ristiriidassa eikä hakua voida tehdä. Korjaa puutteelliset tai virheelliset hakuehdot jatkaaksesi hakua.

Näet virheilmoituksen myös, jos hakutuloksia on liikaa. Tarkenna hakua lisäämällä hakuehtoja tai esimerkiksi lyhentämällä aikaväliä.