Tiedon käyttäjän tietojen haku

Voit hakea ja katsella sellaisia tietoja, joihin organisaatiollasi on tiedonsaantioikeus ja joiden katseluun olet saanut valtuuden. Voit hakea tietoja hakuehdoilla tai viitteellä. 

Ilmoitushaku voi kestää hetken. Jos haku on käynnissä ja palaat tarkentamaan hakuehtoja, käynnissä oleva haku suoritetaan ensin loppuun. Uusilla hakuehdoilla tehty uusi haku käynnistyy vasta sen jälkeen.

Hakuehdot

1. Valitse hakuehdot.

 • Pakolliset hakuehdot on valittu valmiiksi. Käytä tarkentavia hakuehtoja aina kun se on mahdollista.
 • Käyttämäsi tiedon käyttäjän rooli vaikuttaa siihen, mitkä hakuehdot ovat pakollisia. Valitsemasi hakuehdot voivat vaikuttaa myös siihen, mitä muita hakuehtoja voit samaan aikaan valita tai mitä pitää valita. Esimerkiksi jos olet valinnut hakuehdoksi Tulolaji, et voi valita samalla kertaa Ei palkanmaksua.
 • Voit poistaa hakuehdon kokonaan sen oikeassa yläkulmassa olevasta rastista. Voit poistaa kaikki valitsemasi hakuehdot valitsemalla Tyhjennä.

2. Täytä hakuehtojen kenttiin tarvittavat tiedot ja valitse Hae. Jos pakollisia tietoja puuttuu tai täyttämäsi tieto on virheellinen, saat virheilmoituksen.

Haun aikaväli ja aikavälin tyyppi ovat pakollisia tietoja. Valitse aikavälin alku- ja loppupäivä kalenterivalikosta. Valitse myös aikavälin tyyppi.

Voit halutessasi antaa useamman aikavälin valitsemalla Lisää aikaväli. Tämä rajaa hakua suppeammaksi. Jos annat esimerkiksi maksu- tai ilmoituspäivän aikaväliksi 1.–15.10. ja ilmoituksen vastaanottohetken aikaväliksi 1.–20.10., haetaan ilmoituksia, joissa maksupäivä on 1.–15.10. ja ilmoitus on vastaanotettu 1.–20.10. Molempien aikavälien on toteuduttava samanaikaisesti.

 • Oletus: Aikaväliksi on oletuksena täytetty maksu- tai ilmoituspäivä.
 • Ilmoituksen vastaanottohetki: Ajankohta, jolloin ilmoitus on tallennettu tulorekisteriin.
 • Maksu- tai ilmoituspäivä: Ilmoitukseen merkitty suorituksen maksupäivä tai ilmoituspäivä.
 • Ansaintakausi: Ilmoitukseen merkitty ajanjakso, jolta tulo on kertynyt.
 • Poissaolojakso (palkkatietoilmoitus): Palkkatietoilmoituksella ilmoitettu tulonsaajan yhtäjaksoinen poissaolojakso.
 • Kohdekausi (työnantajan erillisilmoitus): Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitettava kalenterikuukausi, johon tiedot kohdistuvat.
 • Yhdistelmähaku: palkat ja etuudet: Yhdistelmähaku on käytettävissä vain tietyillä tiedon käyttäjän rooleilla. Jos valitset yhdistelmähaun, palkkatietoilmoituksissa hakuehtona on maksupäivä, työnantajan erillisilmoituksissa ilmoituspäivä ja etuustietoilmoituksissa ansaintakausi.

Voit rajata hakua antamalla tulonsaajan tunnisteen.

Valitse tunnisteen tyyppi pudotusvalikosta, esimerkiksi henkilötunnus, ja lisää tunniste. Jos valitset Ei henkilötunnusta tai Ei yritystunnusta, anna henkilön nimi ja syntymäaika tai yrityksen nimi. Ulkomaisista tunnisteista pitää antaa myös maakoodi.

Jos haet tietoja tulonsaajan nimellä, ilmoitus näkyy hakutuloksissa vain, jos siinä ei ole ilmoitettu tulonsaajan tunnistetta.

Huom. Haku kohdistuu aina jokaiseen ilmoitukseen erikseen. Jos tulonsaajalle on esimerkiksi annettu yksi ilmoitus ilman tunnistetta, toinen ilmoitus tunnisteen tyypillä "Muu tunnus" ja kolmas suomalaisella henkilötunnuksella, tiedon käyttäjän pitäisi tehdä kolme hakua, jotta hän löytäisi kaikki tulonsaajalle annetut ilmoitukset ja saisi kokonaiskuvan henkilön tuloista.

Ammattiluokka

Voit rajata hakua myös tulonsaajan ammattiluokan perusteella. Hakutuloksissa näytetään vain palkkatietoilmoituksia. Lisää ammattiluokan tyyppi ja tunniste.

Voit hakea tulorekisteriin annettuja ilmoituksia ilmoituksen tilan perusteella.

 • Voimassa olevat: Hakutuloksissa näytetään vain ne ilmoitukset, jotka ovat voimassa. Mitätöityjä tai korjattujen ilmoituksien edellisiä versioita ei sisällytetä hakutuloksiin.
 • Kaikki versiot: Hakutuloksissa näytetään kaikki tulorekisteriin annetut ilmoitukset, myös mitätöidyt ilmoitukset ja korjatun ilmoituksen edelliset versiot.
 • Mitätöidyt: Hakutuloksissa näytetään vain ne ilmoitukset, jotka on mitätöity tulorekisteristä.

Jos et valitse hakuehdoksi ilmoituksen tilaa, käytetään oletuksena tilaa Voimassa olevat.

Ilmoituksen tyyppi

Voit rajata hakutuloksia valitsemalla ne ilmoitustyypit, joita haluat hakea tulorekisteristä.

Voit rajata hakua antamalla suorituksen maksajan tunnisteen tyypin ja tunnisteen. Valitse tunnisteen tyyppi pudotusvalikosta ja lisää tunniste. Ilmoituksista haetaan ne, joissa maksaja on ilmoitettu suorituksen maksajaksi, varsinaiseksi työnantajaksi tai sijaismaksajaksi.

Jos haet tietoja maksajan nimellä, ilmoitus näkyy hakutuloksissa vain, jos siinä ei ole ilmoitettu maksajan tunnistetta.

Sijaismaksaja

Voit rajata hakua myös valitsemalla "Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja". Ilmoituksista haetaan vain ne, joissa maksaja on ilmoitettu suorituksen maksajaksi tai varsinaiseksi työnantajaksi. Hausta jätetään pois ilmoitukset, joissa maksaja on sijaismaksaja.

Voit rajata hakua antamalla tiedon vakuuttamisvelvollisuudesta, työeläkejärjestelynumeron tai työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumeron tai tiedon työeläkevakuutuksesta.

Voit rajata hakua tulorekisterin tulolajeilla. Huom. Kun haet Maksetut suoritukset -hakuehdolla, rajaa aikaväli mahdollisimman lyhyeksi. Jos haku on liian laaja, haku keskeytyy ja näytetään virheilmoitus.

Palkkatietoilmoituksen, etuustietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen tulolajit

Valitse ensin, minkä ilmoitustyypin tietoja haet, esimerkiksi palkkatietoilmoituksen tulolajit. Lisää sen jälkeen tulolajin koodi. Palkkojen tulolajit Etuuksien tulolajit

Työnantajan erillisilmoituksista voit hakea myös niitä, joissa on ilmoitettu "Ei palkanmaksua".

Tulolajin lisätieto (etuustietoilmoitukset)

Voit hakea etuustietoilmoituksia, joissa on ilmoitettu yksi tai useampi tulolajin lisätieto. Voit käyttää hakuehtoa yhdessä tulolajin kanssa tai ilman tulolajia.

Poissaolotietojen hakeminen

Poissaolotietoja haetaan Hakuehdot-välilehdellä. Niitä voi hakea ja katsella vain tietyllä tiedon käyttäjän roolilla. Samalla roolilla ei voi katsella tulotietoja. 

 1. Valitut hakuehdot -kohdassa on esivalittuna pakolliset hakuehdot Aikaväli ja Suorituksen maksaja tai Tulonsaaja. Voit tarvittaessa rajata hakua valitsemalla lisäksi hakuehdoksi ilmoituksen tilan tai tyypin tai vakuuttamisen tietoja.
 2. Täytä hakuehtoihin maksajan tai tulonsaajan tunniste. Valitse aikavälin tyypiksi Poissaolojakso (palkkatietoilmoitus) ja täytä poissaolojakson alku- ja loppupäivä.
 3. Valitse Hae.
 4. Valitse hakutuloksista ilmoitukset, joissa on poissaolotietoja.

Huom. Jos haet aikavälillä "Poissaolojakso", hakutuloksissa näytetään vain ilmoitukset, joissa on ilmoitettu poissaolotietoja. Jos haet aikavälillä "Maksu- tai ilmoituspäivä", hakutulos sisältää myös ilmoitukset, joissa poissaolotietoja ei ole ilmoitettu.

Kun valitset hakutuloksista ”Ilmoitukset, joissa on poissaolotietoja”, näet ilmoitusten listassa

 • palkkatietoilmoitukset, joilla on ilmoitettu poissaoloja
 • palkkatietoilmoitukset, joilla on ilmoitettu tieto siitä, että poissaoloja ei ole ollut, eli on ilmoitettu poissaolojen ilmoitusjakso.

Viite

Voit hakea annettuja ilmoituksia hakuehtojen sijaan myös tulorekisterin ilmoitusviitteellä.

 • Tulorekisterin ilmoitusviite on guid-muotoinen tekninen järjestelmäviite (esimerkiksi 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388).

Tietyillä tiedon käyttäjän rooleilla hakuehdoksi pitää antaa viitteen lisäksi joko maksajan tai tulonsaajan tunniste.
Jos ilmoitus on mitätöity, et voi hakea sitä viitteellä, sillä hakutuloksissa näytetään oletuksena vain voimassa olevat versiot. Jos haluat näkyviin myös mitätöidyt ilmoitukset, käytä Hakuehdot-välilehteä ja muuta Tila-hakuehdoksi "Kaikki versiot".

Hakutulokset

Kun olet täyttänyt hakuehdot, valitse Hae. Siirryt sivulle, jossa näet yhteenvedon hakua vastaavista ilmoituksista. Sivulla näkyvät myös haussa käytetyt hakuehdot.

Yhteenvedossa näytetään eri ilmoitustyyppien ja ilmoitettujen tulolajien yhteismäärät. Tulolajien kohdalla näytetään erikseen seuraavat tiedot, jos niitä on ilmoitettu ja jos organisaation tiedonsaantioikeudet sallivat tietojen näyttämisen:

 • tulolajin alla omina riveinään kyseiselle tulolajille ilmoitetut perusteettoman edun ja takaisinperinnän määrät
 • takaisinperityn määrän alla siihen kohdistuvat ennakonpidätyksen ja lähdeveron osuudet.

Yhteenveto näytetään vain, jos hakutuloksia on enintään 2 000. Jos hakutuloksia on tätä enemmän, hakuehtoja on tarkennettava. Tällöin hakutuloksena näytetään 2 000 ensimmäistä löydettyä ilmoitusta uusimmasta vanhimpaan järjestettynä.

Ilmoitukset on ryhmitelty ilmoitustyypin mukaan. Voit siirtyä tarkastelemaan ilmoituksia valitsemalla yhden rivin.

Ilmoitukset näytetään uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi vaihtaa järjestystä klikkaamalla sarakeotsikkoa.

Valitsemalla yhden rivin voit siirtyä tarkastelemaan yksittäistä ilmoitusta.

Kun olet katsellut ilmoituksen tietoja, hakutuloksiin palaamisen jälkeen jo avatun ilmoituksen rivi näytetään sinisenä ja kursiivilla. Rivien korostus on istunto- ja roolikohtainen. Jos suljet selaimen tai vaihdat tiedon käyttäjän roolia, korostus häviää.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2023