Tiedon käyttäjien valtuuttaminen

Tiedon käyttäjän pääkäyttäjänä voit

 • tarkastella organisaation valtuuksia
 • valtuuttaa uusia henkilöitä tiedon käyttäjän rooleihin
 • muokata voimassa olevia valtuuksia.

Jos henkilön tarve saada tiedon käyttäjän roolin mukaisia tietoja päättyy, pääkäyttäjän on poistettava valtuus viipymättä.

Pääkäyttäjänä myönnät ja muokkaat valtuuksia oman organisaatiosi käytäntöjen mukaisesti. Pääkäyttäjä ei itse päätä valtuuttamisesta vaan myöntää ja muokkaa valtuuksia toimeksiannon perusteella. Organisaation tiedon käyttäjän roolit on kuvattu organisaation tietoluvassa.

Tiedon käyttäjän pääkäyttäjänä voit valtuuttaa myös toisen pääkäyttäjän ja poistaa tarvittaessa henkilöltä pääkäyttäjän roolin. Et voi kuitenkaan valtuuttaa itseäsi tai muokata omia roolejasi. Pääkäyttäjän valtuuksia voi muuttaa toimeksiannon perusteella organisaation toinen pääkäyttäjä. Pääkäyttäjän roolin muutoksista on ilmoitettava Tulorekisteriyksikölle pääkäyttäjän yhteydenottolomakkeella.

Valtuuta henkilö tiedon käyttäjän rooliin

Valitse Valtuuta henkilö.

 • Anna valtuutettavan henkilötunnus. Järjestelmä antaa virheilmoituksen, jos henkilötunnusta ei löydy järjestelmästä tai se on väärän muotoinen.
 • Jos henkilö on jo aiemmin valtuutettu tulorekisterissä, siirryt suoraan vaiheeseen, jossa voit muokata henkilön valtuuksia. Siirry ohjeen kohtaan "Muokkaa tiedon käyttäjän valtuuksia".
 • Ilmoita valtuutettavan nimi (etunimi ja sukunimi). Voit keskeyttää valtuuttamisen valitsemalla Kumoa.
 • Valitse Lisää valtuus ja valitse tiedon käyttäjän rooli valikosta. Valtuudelle on annettava voimassaolon alku- ja loppupäivä. Valtuus on oletuksena voimassa 25 vuotta, mutta voit lyhentää tai pidentää sen kestoa.
 • Jos haluat lisätä samalle henkilölle useita valtuuksia, valitse uudelleen Lisää valtuus.
 • Jos haluat lähettää valtuutetulle henkilölle tiedon myönnetystä valtuudesta, rastita ruutu Lähetä valtuutetulle henkilölle ilmoitus myönnetyistä valtuuksista sähköpostitse. Kirjoita kenttään valtuutetun sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitetta ei tallenneta valtuutetun tietoihin. Sähköpostiviestissä on valtuuden myöntäjäorganisaation nimi, tiedot myönnetyistä valtuuksista ja valtuutetun nimi.
 • Valitse lopuksi Tallenna.  

Katsele organisaation myöntämiä tiedon käyttäjän valtuuksia

Valtuutetut henkilöt -kohdassa näet kaikki tiedon käyttäjäorganisaation valtuuttamat henkilöt aakkosjärjestyksessä. Voit hakea valtuutuksia syöttämällä hakukenttään henkilön tai roolin nimen.

Jos haluat tarkastella myös päättyneitä valtuuksia, rastita ruutu Näytä päättyneet valtuudet. Päättyneet valtuudet näytetään jokaisen valtuutetun henkilön tiedoissa päättymispäivän mukaan siten, että viimeksi päättynyt on ylimpänä. Jos henkilöllä on sekä voimassa olevia tai alkavia että päättyneitä valtuuksia, päättyneet valtuudet näytetään listalla voimassa olevien valtuuksien jälkeen.

Muokkaa tiedon käyttäjän valtuuksia

Pääkäyttäjänä voit muokata valtuutetun nimeä, valtuuden voimassaolon alkamisaikaa, jos valtuus ei ole vielä voimassa, ja valtuuden voimassaolon päättymisaikaa, jos valtuus ei ole vielä päättynyt.

Valitse valtuutetun henkilön kohdalla Muokkaa valtuuksia.

 • Voit lisätä valtuutetulle henkilölle uuden tiedon käyttäjän roolin valitsemalla Lisää valtuus. Valitse valikosta tiedon käyttäjän rooli ja muokkaa tarvittaessa voimassaoloaikaa. Valtuus on oletuksena voimassa 25 vuotta, mutta voit lyhentää tai pidentää sen kestoa.
 • Voit poistaa valtuuden välittömästi valitsemalla Lopeta valtuus heti. Jos haluat poistaa henkilön kaikki valtuudet, valitse jokaisen henkilölle myönnetyn tiedon käyttäjän roolin kohdalla Lopeta valtuus heti.
 • Voit asettaa tiedon käyttäjän roolin päättymään myös tiettynä päivänä. Muokkaa tiedon käyttäjän roolin päättymispäivää ja valitse Tallenna.
 • Jos haluat lähettää valtuutetulle henkilölle valtuuden muutoksista, rastita ruutu Lähetä valtuutetulle henkilölle ilmoitus muutoksesta sähköpostitse. Kirjoita kenttään valtuutetun sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitetta ei tallenneta valtuutetun tietoihin. Sähköpostiviestissä on valtuuden myöntäjäorganisaation nimi, tiedot myönnetyistä valtuuksista ja valtuutetun nimi. 
 • Valitse lopuksi Tallenna.
Sivu on viimeksi päivitetty 3.7.2023