Tulorekisteriote

Tulorekisteriote on pdf-muotoinen raportti niistä yksityishenkilölle tai yritykselle maksetuista tuloista, jotka on ilmoitettu tulorekisteriin. Raportissa on kaikkien suoritusten yhteismäärät yhdeltä kalenterivuodelta. Jos haluat tarkemman erittelyn tuloista, hae ja katsele tietoja sivulla Omat tulotiedot (yksityishenkilö) tai Yrityksen tulotiedot (yritys tai organisaatio).

Raportissa on tiedot ilmoituksista, joissa "Suorituksen maksupäivä" on valitun vuoden aikana. Jos tilaat raportin kuluvalta vuodelta, raportille kootaan tiedot vuoden alusta tilauspäivään saakka. Tulorekisteriotteen voi tilata aikaisintaan vuodelta 2019.

Yksityishenkilön tulorekisteriote

Yksityishenkilönä voit tilata tulorekisteriotteen, joka sisältää tiedot sinulle maksetuista suorituksista. Vuoden 2021 tulorekisteriotteessa on sekä palkka- että etuustietoja, sitä aiempien vuosien raporteissa vain palkkatietoja.

Yrityksen tulorekisteriote

Yrityksen edustajana voit tilata tulorekisteriotteen, joka sisältää tiedot yritykselle maksetuista suorituksista. Tulorekisteriin ilmoitetaan vain tietyt yrityksen tulot. Esimerkiksi yritykselle maksetut työkorvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin, jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen tulorekisteriote on tarkoitettu vain yrityksen saamien tulojen katseluun. Et voi tilata tulorekisteriotteella tietoja esimerkiksi palkoista, jotka olet maksanut omille työntekijöillesi.

Tulorekisteriotteen kieli

Voit valita, millä kielellä tulorekisteriote muodostuu (suomi, ruotsi tai englanti). Jos et muuta valintaa, tulorekisteriote muodostuu sillä kielellä, jolla käytät asiointipalvelua tilaushetkellä. Jos haluat tulorekisteriotteen toisella kielellä, vaihda kieltä ja tilaa uusi ote.

Tilaa tulorekisteriote

Valitse pudotusvalikosta se kalenterivuosi, jolta haluat tilata otteen. Vahvista tilaus valitsemalla Tilaa. Näet näytöllä kuittauksen onnistuneesta tilauksesta.

Otteen muodostumisessa kestää noin 10 minuuttia. Kun ote on valmis, voit ladata sen kohdasta Tilatut tulorekisteriotteet. Raportti säilyy sivulla kolmen kuukauden ajan sen muodostamisesta.

Tulorekisteriotteen tiedot

Tulorekisteriote sisältää seuraavat palkkatietoilmoituksilla annetut tiedot jaoteltuna maksajan ja maksupäivän mukaan:

 • Suoritukset yhteensä
 • Työeläkevakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Sairausvakuutusmaksun perusteena olevat tulot
 • Työntekijän työeläkevakuutusmaksut
 • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut
 • Työntekijän sairausvakuutusmaksut
 • Ennakonpidätykset
 • Lähdeverot
 • Perusteettomat edut yhteensä
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat ennakonpidätykset
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuvat lähdeverot
 • Takaisinperityt suoritukset yhteensä

Tulorekisteriote sisältää seuraavat etuustietoilmoituksilla annetut tiedot jaoteltuna maksajan ja maksupäivän mukaan:

 • Etuussuoritukset yhteensä
 • Bruttosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä
 • Nettosuorituksista tehdyt vähennykset yhteensä
 • Oma-aloitteisesti palautetut suoritukset yhteensä
 • Maksun oikaisuksi ilmoitetut suoritukset yhteensä
 • Regressisuoritukset yhteensä
 • Ennakonpidätykset
 • Tulonsaajalle palautetut ennakonpidätykset
 • Lähdeverot
 • Tulonsaajalle palautetut lähdeverot
 • Perusteettomat edut yhteensä
 • Takaisinperityt suoritukset yhteensä
Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2023