Ulkomaisen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön veroilmoitus

Ulkomaisen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on annettava elinkeinotoiminnasta veroilmoitus Suomeen, jos yhtiö on rekisteröitynyt Suomessa ja sillä on suomalainen Y-tunnus. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt antavat veroilmoituksen 6A.

Anna veroilmoitus Omaverossa

Veroilmoituksen voi antaa Omaverossa tammikuun puolivälistä 2021 alkaen.

Veroilmoituksen voit antaa myös

Veroilmoituksen mukana ei lähetetä enää painettua täyttöopasta tai palautuskuorta. Veroilmoituksen 6A täyttöohjeet ovat vero.fi:ssä.

Anna veroilmoitus 6A viimeistään 1.4.2021

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön vuoden 2020 veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 1.4.2021.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään 1.4. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus.

Veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kaikki elinkeinoyhtymän osakkaat. Kommandiittiyhtiössä veroilmoituksen antamisesta vastaavat vain vastuunalaiset yhtiömiehet. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Ulkomaisen yhtymän on aina annettava veroilmoitus

Ulkomainen yhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, vaan yhtymän tulolähteen tulos jaetaan verotettavaksi tulo-osuuksina yhtiömiehille. Jos yhtymälle ei muodostu kiinteä toimipaikkaa Suomeen, Suomella ei yleensä ole verotusoikeutta yhtymätuloon verosopimuksen mukaan. Silloinkin toiminnasta on annettava Suomeen veroilmoitus sekä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla tuloverovelvollisuutta ei ole.