Elinkeinotoiminnan tappiot lopettamisen yhteydessä

Jos liikkeen- ja ammatinharjoittajan tappiot on vahvistettu elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioiksi, niitä ei enää myöhemmin voi vähentää pääomatuloista. Poikkeus on tilanne, jossa elinkeinotoiminta lopetetaan. Silloin myös vahvistetut tappiot voi vähentää pääomatuloista.

Kun elinkeinotoiminta lopetetaan, yksityinen elinkeinotoiminnan harjoittaja tai kuolinpesä voi vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vahvistetut tappiot pääomatuloistaan. Vähennyksen voi tehdä, jos tappiot muuten jäisivät vähentämättä elinkeinotoiminnan lopettamisen vuoksi.

Vahvistetut tappiot vähennetään verovuoden pääomatuloista

Vahvistetut elinkeinotoiminnan tappiot vähennetään verovuoden pääomatulosta muiden vähennysten jälkeen. Vahvistettuja tappioita ei siis vähennetä puhtaasta pääomatulosta niin kuin tehdään silloin, jos kyse on vielä vahvistamattomista tappioista.

Aikaisemmilta vuosilta vahvistettu elinkeinotoiminnan tappio voidaan vähentää pääomatuloista elinkeinotoiminnan lopettamisvuonna.

Jos yrittäjä aloittaa toiminnan myöhemmin uudelleen ja elinkeinotoiminnan tulolähteen vahvistettuja tappioita on vielä jäljellä, niitä voidaan vähentää uuden yritystoiminnan tuloista.

Tappioita voi vähentää 10 vuoden ajan. Aika ei pitene sen vuoksi, että tulolähteen vahvistettua tappiota siirrytään toiminnan päättymisen takia vähentämään verovuoden pääomatulosta.

Yrittäjäpuolisot lopettavat yhteisen toiminnan

Jos puolisot lopettavat yhdessä harjoittamansa elinkeinotoiminnan, he saavat vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vahvistetut tappiot pääomatuloistaan. Tappiot jaetaan puolisoiden kesken heidän työpanostensa mukaisessa suhteessa. Työpanoksia tarkastellaan lopettamisvuoden tilanteen mukaan.

Jos toinen puolisoista tai kumpikin puoliso erikseen jatkaa elinkeinotoimintaa heti yhteisen toiminnan lopettamisen jälkeen, yhteisen elinkeinotoiminnan tappiot voi vähentää uuden elinkeinotoiminnan tuloksesta. Kumpikin voi vähentää oman osuutensa tappioista omasta uudesta toiminnastaan. Uusi elinkeinotoiminta täytyy aloittaa heti.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2019