Ilmoittautuminen rekistereihin - yhdistys ja säätiö

Tiedot kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työantajarekisteriin välittyvät samalla perustamisilmoituslomakkeella Y1. Uusi yhdistys tai säätiö saa perustamisilmoituksen perusteella Y-tunnuksen.

Ennakkoperintärekisteri

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin sellaisen yhdistyksen tai säätiön, joka aikoo harjoittaa elinkeinotoimintaa tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Rekisteriin ilmoittaudutaan perustamisilmoituslomakkeella Y1.

Tulonhankkimistoimintana voidaan pitää muun muassa yleishyödyllisten yhdistysten harjoittamaa varainhankintaa ja verovapaata talkootyötä, jota yhdistyksen jäsenet tekevät yhdistyksen lukuun.

Kun yhdistys tai säätiö on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sen on huolehdittava veroistaan maksamalla ennakkoveroa. Vastaavasti asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä yhdistykselle tai säätiölle maksamistaan työ- tai käyttökorvauksista.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Yritys on arvonlisäverovelvollinen, jos se myy Suomessa tavaroita tai palveluita osana verollista liiketoimintaa ja tilikauden liikevaihto on yli 10 000 euroa (31.12.2015 saakka yli 8 500 euroa). Tämä koskee myös yhdistyksiä ja säätiöitä. Liikevaihtorajaa laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan veronalaisen elinkeinotoiminnan tuotot. Muut kuin elinkeinotoiminnan tulot jäävät sen ulkopuolelle.

Jos yhdistys tai säätiö on arvonlisäverovelvollinen, sen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Myös tämä ilmoittautuminen tehdään perustamisilmoituslomakkeella Y1. Verohallinto merkitsee yhdistyksen tai säätiön arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö voi halutessaan hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka toiminta ei olisikaan sille veronalaista elinkeinotoimintaa. Toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Jos yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi, se on verovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnasta, ellei toimintaa ole erikseen säädetty verottomaksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta ei automaattisesti seuraa, että yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön toiminta olisi tuloverotuksessa verotettavaa elinkeinotoimintaa.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö voi vuokrata omistamiaan kiinteistöjä tai luovuttaa muulla tavalla kiinteistöjen käyttöoikeuden ulkopuolisille. Tällainen toiminta on yleensä arvonlisäverotonta, mutta yhdistys tai säätiö voi myös hakeutua tästä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan perustamisilmoituslomakkeella Y1.

Työnantajarekisteri

Yhdistyksen tai säätiön on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun. Ilmoittautuminen on tehtävä, jos palveluksessa on kalenterivuoden aikana vakituisesti vähintään kaksi työntekijää. Lisäksi ilmoittautuminen on tehtävä silloin, jos työssä on vuoden aikana vähintään kuusi palkansaajaa, vaikka näiden työsuhde ei kestäisi koko kalenterivuotta. Myös työnantajarekisteriin ilmoittaudutaan perustamisilmoituslomakkeella Y1.

Mistä perustamisilmoituslomakkeen saa

Perustamisilmoituslomakkeen Y1 saa osoitteesta www.ytj.fi. Lomake postitetaan osoitteella PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Avainsanat: