Yhdistyksen ja säätiön perustaminen

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme henkilöä. Perustajina voi olla myös esimerkiksi yrityksiä tai yhdistyksiä. Säätiö perustetaan perustamiskirjalla tai testamentilla.

Yhdistyksen perustamistoimet

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme henkilöä. Yhdistyksen perustajissa voi olla myös esimerkiksi yhdistys, osakeyhtiö tai osuuskunta. Yhdistyksen perustamisesta tehdään perustamiskirja, johon liitetään yhdistyksen säännöt.

Yhdistys rekisteröidään tekemällä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään yhdistysrekisteriin. Tarkemmat tiedot yhdistyksen perustamisesta sekä perustamisilmoituksen saa osoitteesta www.prh.fi. Kun yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin, yhdistys saa kuusinumeroisen rekisterinumeron. Tämän jälkeen yhdistys voi käyttää nimensä perässä lyhennettä ry (rekisteröity yhdistys).

Y-tunnus tarvitaan silloin, jos yhdistyksellä on toimintaa, josta se joutuu tekemään ilmoituksen Verohallinnolle. Ilmoitus on tehtävä, jos yhdistys esimerkiksi

  • maksaa matkakustannusten korvauksia
  • harjoittaa elinkeinotoimintaa tai muuta veronalaista tulonhankkimistoimintaa
  • toimii työnantajana
  • harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa

Y-tunnus tarvitaan myös sähköisissä palveluissa käytettävän Katso-tunnisteen hankkimista varten.

Yhdistys saa Y-tunnuksen täyttämällä perustamisilmoituksen Y1. Perustamisilmoituksella yhdistys voi myös ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin (esimerkiksi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai työnantajarekisteriin) sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Yhdistyksen on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin, jos yhdistyksellä on elinkeinon harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai vähintään yksi työntekijä. Yhdistyksen on oltava rekisteröitynä yhdistysrekisterissä, ennen kuin kaupparekisteri-ilmoitus voidaan rekisteröidä.

Yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen. Säännönmukainen tilikausi on 12 kuukautta. Kun toiminta aloitetaan, lopetetaan tai tilikautta muutetaan, tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Säätiön perustamistoimet

Säätiö on määrätarkoitukseen luovutettu omaisuus. Perustettavalla säätiöllä on oltava peruspääoma, joka on vähintään 50 000 euroa. Säätiön tarkoitus määritellään säätiötä perustettaessa. Säätiöllä ei ole omistajia, osakkaita tai jäseniä.

Säätiö voidaan perustaa kahdella tavalla, perustamiskirjalla tai testamentin määräyksellä. Kummassakin menettelyssä säätiö syntyy, kun se merkitään säätiörekisteriin. Erillistä perustamislupaa ei säätiön perustamisessa enää tarvita.

Säätiön pitää tehdä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin. Ilmoitus tehdään perustamisilmoituksella Y1. Perustamisilmoituksella säätiö voi tarvittaessa ilmoittautua myös Verohallinnon rekistereihin, esimerkiksi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Jos säätiöllä on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä, säätiön on lisäksi ilmoittauduttava Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Säätiö pitää ilmoittaa rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta tai säätiön perustaminen raukeaa. Jos testamentin tekijä on allekirjoittanut perustamiskirjan, ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on saanut lainvoiman.

Tarkemmat tiedot säätiön perustamisesta saa osoitteesta www.prh.fi.

Säätiö on aina kirjanpitovelvollinen. Säännönmukainen tilikausi on 12 kuukautta. Kun toiminta aloitetaan, lopetetaan tai tilikautta muutetaan, tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Mistä Y1-lomakkeen saa

Perustamisilmoituslomakkeen Y1 saa osoitteesta www.ytj.fi. Lomake postitetaan osoitteella PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.