Verojen maksaminen - verokortti ja ennakkovero

Kun perustat uuden yrityksen, sinun pitää arvioida yritystoiminnasta saatavat tulot, kulut ja mahdollinen liiketoiminnan tulos. Maksat veroa antamasi arvion perusteella ennakkoon.

Jos olet toiminimiyrittäjä eli liikkeen- ja ammatinharjoittaja ja toimintasi on pienimuotoista, yritystoiminnan ansio- ja pääomatulon määrä voidaan huomioida verokortilla. Muuta silloin verokorttitietojasi OmaVerossa.

Muutoin hae ennakkoveroa niin lähetämme sinulle päätöksen ennakkoverosta ja tilisiirtolomakkeet. Muista myös seurata vuoden aikana, miten antamasi arvio toteutuu. Jos näyttää siltä, että tulot ovat arviotasi pienemmät tai suuremmat, hae ennakkoveroon muutosta.

Ennakkoon maksamasi niin sanotun tuloveron lisäksi maksat arvonlisäveroa, jos olet arvonlisäverovelvollinen ja työnantajasuorituksia, jos maksat palkkaa.

Näin ilmoitat tiedot ennakkoveroa varten

Hae ennakkoveroa OmaVerossa. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan ennakkoveron määrään vaikuttavat elinkeinotoiminnan verotettavan tuloksen lisäksi kaikki muut verovuoden tulot, esimerkiksi palkkatulot ja starttirahat. Jos yritystoimintasi on säännöllisesti kausiluontoista (esim. kesäkioskin pito tai hiihto-opetus), voit pyytää ennakkoveron niille kuukausille, joina ansaitset tulosi.

Hae ennakkoveroa OmaVerossa.

Yhtiömiehen ennakkoveron määrään vaikuttavat myös muut kuin yritystoiminnasta saadut tulot, kuten palkat ja starttirahat.

Yhtiömiesten on maksettava ennakkoveroa siitä tulo-osuudesta, jonka he saavat avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön liiketoiminnan tuloksen perusteella.

Hae ennakkoveroa OmaVerossa.

Voit tehdä hakemuksen myös Ilmoitin.fi:ssä tai Tyvi-palveluiden kautta. Katso lisätietoa sähköisestä hakemuksesta

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksavat verotettavasta tulostaan 20 % tuloveroa.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotulon veroprosentti on 20 %.

Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen on maksettava kaikesta veronalaisesta tulosta veroa 20 %.

Kuinka usein ennakkovero maksetaan?

Verohallinto ilmoittaa maksuerien suuruuden ja lukumäärän sen perusteella, minkä olet ilmoittanut ensimmäisen tilikauden verotettavaksi tuloksi. Ennakkoveron yleinen eräpäivä on kuun 23. päivä. 

Lue lisää ennakkoveron erien suuruudesta ja lukumäärästä

Lue lisää ennakkoverosta