Uusi yrittäjä – muista ilmoitus- ja maksuvelvollisuutesi

Kun olet perustanut uuden yrityksen, varaudu hoitamaan nämä veroasiat:

 • anna ilmoitus arvonlisäveroista ja maksa arvonlisäverot yrityksesi verokauden mukaan (jos olet ilmoittautunut arvonlisäverovelvollisen rekisteriin)
 • anna ilmoitus palkoista ja työnantajasuorituksista
  • Ilmoita tiedot 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista tulorekisteriin 5 päivän kuluessa jokaisen palkanmaksun jälkeen.
  • Ilmoita tiedot ennen vuotta 2019 maksetuista palkoista edelleen Verohallinnolle verokausittain.
 • maksa työnantajasuoritukset yrityksesi verokauden mukaan
 • anna vuosi-ilmoitus
  • Vuosi-ilmoitus annetaan viimeisen kerran vuonna 2018 maksetuista palkoista.
  • Vuonna 2019 maksetuista palkoista ei enää anneta vuosi-ilmoitusta. Ilmoitukset tulorekisteriin riittävät.
  • Vuosi-ilmoitukset annetaan edelleen muista suorituksista, kuten osingoista.
 • anna yrityksen tuloveroilmoitus
 • maksa ennakkoverot.
 
Ilmoitus ja maksutKenen pitää antaa?Milloin pitää antaa ja maksaa?

Arvonlisävero: ilmoitus ja verojen maksu

Yrityksen, joka on ilmoitettu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Verokausi on yleensä kuukausi. Ilmoitus- ja maksupäivä on jokaisen kuukauden 12. päivä.

Velvollisuus antaa ilmoituksia alkaa heti, kun olet ilmoittanut yrityksen rekisteriin.

Ilmoitus pitää antaa jokaiselta verokaudelta, vaikka yrityksellä ei olisi arvonlisäverollista toimintaa. 

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta

Työnantajasuoritukset: ilmoitus 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista

Yrityksen, joka on maksanut palkkoja tai muita ansiotuloja

Ilmoita 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut palkat palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin. Tee ilmoitus 5 päivän kuluessa maksusta.

Anna työnantajan erillisilmoitus sairausvakuutusmaksuista kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Jos yrityksesi on työnantajarekisterissä, anna työnantajan erillisilmoitus myös niiltä kuukausilta, jolloin ei ole palkanmaksua.

Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin

Työnantajasuoritukset: ilmoitus ennen 1.1.2019 maksetuista palkoista

 

Ilmoita ennen vuotta 2019 maksetut palkat Verohallinnolle työnantajasuoritusten veroilmoituksella verokauden mukaan. Ilmoituksen määräpäivä on verokautta seuraavan kuukauden 12. päivä.

Jos yrityksesi on työnantajarekisterissä:
Anna ilmoitus myös niiltä verokausilta, jolloin ei ole palkanmaksua.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta

Työnantajasuoritusten maksaminen

 

Maksa työnantajasuoritukset viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Verokausi voi olla kuukausi tai neljännesvuosi.

Työnantajasuoritusten maksaminen ei ole muuttunut.

Lue lisää työnantajasuoritusten maksamisesta

Vuosi-ilmoitus

Yrityksen, joka on maksanut tilikauden aikana esimerkiksi palkkoja tai osinkoja 

 • Vuosi-ilmoitus palkoista annetaan viimeisen kerran maksuvuodelta 2018.
 • Vuosi-ilmoitukset muista suorituksista, kuten osingoista, annetaan edelleen Verohallinnolle.

Tarkista vuosi-ilmoitukset ryhmiteltynä

Anna vuosi-ilmoitus tai -ilmoitukset suoritusten maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Lue lisää vuosi-ilmoitusten antamisesta

Veroilmoitus

Kaikkien yritysmuotojen

Osakeyhtiö ja osuuskunta antavat veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoitus pitää antaa sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö antavat elinkeinotoiminnan veroilmoituksen keväällä. Veroilmoitus on annettava aina, vaikka toimintaa ei olisi ollut tilikauden aikana.

Ennakkovero

Kaikkien yritysmuotojen

Lue lisää ennakkoverosta ja verojen maksamisesta.

Aiheeseen liittyvät video

Perustietoa arvonlisäverosta