Uusi yrittäjä – muista ilmoitus- ja maksuvelvollisuutesi

Kun olet perustanut uuden yrityksen, varaudu 

  • antamaan ilmoitus arvonlisäveroista ja maksamaan arvonlisäverot yrityksesi verokauden mukaan (jos olet ilmoittautunut arvonlisäverovelvollisen rekisteriin)
  • antamaan ilmoitus työnantajasuorituksista ja maksamaan verot yrityksesi verokauden mukaan (jos olet ilmoittautunut työnantajarekisteriin tai olet maksanut palkkoja tai työkorvausta)
  • antamaan vuosi-ilmoitus (jos olet esimerkiksi maksanut palkkoja)
  • antamaan yrityksen tuloveroilmoitus
  • maksamaan ennakkoverot.
 
Ilmoitus ja maksutKenen pitää antaa?Milloin pitää antaa ja maksaa?

Arvonlisävero: ilmoitus ja verojen maksu

Yrityksen, joka on ilmoitettu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Verokausi on yleensä kuukausi. Ilmoitus- ja maksupäivä on jokaisen kuukauden 12. päivä.

Velvollisuus antaa ilmoituksia alkaa heti, kun olet ilmoittanut yrityksen rekisteriin.

Ilmoitus pitää antaa jokaiselta verokaudelta, vaikka yrityksellä ei olisi arvonlisäverollista toimintaa. 


Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta

Työnantajasuoritukset: ilmoitus ja verojen maksu

Yrityksen, jotka ovat maksaneet palkkoja

Jos yrityksesi ei ole työnantajarekisterissä

Anna ilmoitus niiltä kuukausilta, joilta yrityksesi maksaa palkkaa tai työkorvausta.

Jos yrityksesi on työnantajarekisterissä

Verokausi on yleensä kuukausi.

Ilmoitus- ja maksupäivä on jokaisen kuukauden 12. päivä. Velvollisuus antaa ilmoituksia alkaa heti, kun olet ilmoittanut yrityksen rekisteriin.

Ilmoitus pitää antaa jokaiselta verokaudelta, vaikka yrityksellä ei olisi palkanmaksua. Huomaa, että työnantajasuoritusten ja arvonlisäverosuoritusten verokaudet voivat olla erimittaiset. 

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta

Vuosi-ilmoitus

Yrityksen, joka on maksanut tilikauden aikana esimerkiksi palkkoja, työnantajasuorituksia tai osinkoja 

Tarkista vuosi-ilmoitukset ryhmiteltynä

Anna vuosi-ilmoitus tai -ilmoitukset suoritusten maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Lue lisää vuosi-ilmoitusten antamisesta

Veroilmoitus

Kaikkien yritysmuotojen

Osakeyhtiö ja osuuskunta antavat veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoitus pitää antaa sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö antavat elinkeinotoiminnan veroilmoituksen keväällä. Veroilmoitus on annettava aina, vaikka toimintaa ei olisi ollut tilikauden aikana.

Ennakkovero

Kaikkien yritysmuotojen

Lue lisää ennakkoverosta ja verojen maksamisesta.

Aiheeseen liittyvät videot

Perustietoa arvonlisäverosta

Työnantajana toimiminen