Mitä ilmoituksia osakeyhtiön ja osuuskunnan pitää antaa Verohallinnolle

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on annettava verovuosittain yhteisön veroilmoitus. Oma-aloitteiset verot ja maksut taas on ilmoitettava säännöllisesti oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella (aikaisemmin kausiveroilmoitus). Oma-aloitteisiin veroihin kuuluvat muun muassa arvonlisävero, ennakonpidätykset maksetuista palkoista ja työnantajan sairausvakuutusmaksu (aikaisemmin sosiaaliturvamaksu). Vuosittain on annettava myös vuosi-ilmoitus. Sillä ilmoitetaan muun muassa työntekijöille maksetut palkat.

Veroilmoitus

Osakeyhtiö ja osuuskunta antavat veroilmoituksen kultakin tilikaudelta erikseen.

Veroilmoitus pitää antaa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden loppumisesta. Veroilmoitus on annettava myös aloittamisvuodelta, vaikka varsinaista toimintaa ei vielä olisi ollut. Veroilmoitus on annettava myös konkurssitilanteissa.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta on ilmoittanut toiminnan aloittamisesta vasta ensimmäisen tilikauden loppupuolella, on veroilmoitus on siitä huolimatta annettava ilman kehotusta.

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista

Osakeyhtiö ja osuuskunta ilmoittavat oma-aloitteiset verot oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella (aikaisemmin kausiveroilmoitus). Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisävero ja työnantajasuoritukset (eli ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut). Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa ja maksaa verkossa OmaVero-palvelussa (aikaisemmin verotili).

Vuosi-ilmoitus

Osakeyhtiön tai osuuskunnan on annettava vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Esimerkiksi vuosi-ilmoitusten tietoja työntekijöille maksetuista palkoista käytetään henkilöasiakkaiden esitäytetyissä veroilmoituksissa. Vuosi-ilmoitus on annettava kerran vuodessa, yleensä suorituksen maksamisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan esimerkiksi kullekin palkansaajalle maksetut palkat, luontoisedut, toimitetut ennakonpidätykset sekä perityt työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Avainsanat: