Ilmoittautuminen rekistereihin - osakeyhtiö ja osuuskunta

Kun osakeyhtiö tai osuuskunta perustetaan, tiedot välittyvät samalla kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin. Uusi yritys saa perustamisilmoituksen perusteella Y-tunnuksen.

Ennakkoperintärekisteri

Verohallinto merkitsee hakemuksesta ennakkoperintärekisteriin sellaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan, joka aikoo harjoittaa elinkeinotoimintaa. Rekisteriin hakeudutaan joko verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai perustamisilmoituksella Y1. 

Kun osakeyhtiö tai osuuskunta on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sen on huolehdittava veroistaan maksamalla ennakkoveroa. Vastaavasti asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä osakeyhtiölle tai osuuskunnalle maksamistaan työ- tai käyttökorvauksista.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Yritys on arvonlisäverovelvollinen, jos se myy Suomessa tavaroita tai palveluita osana liiketoimintaa ja tilikauden liikevaihto on yli 10 000 euroa (31.12.2015 saakka yli 8 500 euroa). Tämä koskee myös osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta on arvonlisäverovelvollinen, sen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Myös tämä tehdään joko verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai perustamisilmoituksella Y1. Verohallinto merkitsee osakeyhtiön tai osuuskunnan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn yrityksen on annettava arvonlisäveron tiedot oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella (aikaisemmin kausiveroilmoitus) ajallaan jokaiselta verokaudelta, vaikka toimintaa ei olisi ollutkaan. Siksi arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa rekisteröityä vasta sitten, kun varsinainen toiminta alkaa.

Työnantajarekisteri

Osakeyhtiön tai osuuskunnan on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun. Ilmoittautuminen on tehtävä, jos palveluksessa on kalenterivuoden aikana vakituisesti vähintään kaksi työntekijää. Lisäksi ilmoittautuminen on tehtävä silloin, jos työssä on vuoden aikana vähintään kuusi palkansaajaa, vaikka näiden työsuhde ei kestäisi koko kalenterivuotta. Myös työnantajarekisteriin ilmoittaudutaan joko verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai perustamisilmoituksella Y1.

Työnantajarekisteriin merkityn yrityksen on annettava tiedot työnantajasuorituksista oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella (aikaisemmin kausiveroilmoitus) ajallaan jokaiselta verokaudelta, vaikka toimintaa ei olisi ollutkaan. Siksi työnantajaksi kannattaa rekisteröityä vasta sitten, kun varsinainen toiminta ja palkan maksaminen alkavat.

Rekistereihin voi ilmoittautua verkossa tai perustamisilmoituslomakkeella

Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat ilmoittautua tai hakeutua Verohallinnon rekistereihin perustamisen yhteydessä perustamisilmoituksella Y1. Osakeyhtiö voi ilmoittautua tai hakeutua rekistereihin myös verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi).

Perustamisilmoituksen Y1 saa osoitteesta ytj.fi (ytj.fi). Lomake postitetaan osoitteeseen PRH – Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Yritysten rekisteritiedot voi tarkistaa YTJ-yrityshausta. Palvelu on maksuton. Tietoja voi hakea joko yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella.

Avainsanat: