Uusi yritys – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiön ja osuuskunnan perustamisesta täytyy ilmoittaa Verohallinnolle sekä kaupparekisteriin, jota Patentti- ja rekisterihallitus  ylläpitää.

Osakeyhtiön voi perustaa verkossa

Osakeyhtiön voi perustaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) asiointipalvelussa. Perustajalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset. Y-tunnuksen saa palvelusta heti.

YTJ-asiointipalvelu luo osakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen niiden tietojen perusteella, jotka perustamisilmoituksen tekijä ilmoittaa. Samalla yhtiö voi ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin.

Asiointipalvelu muodostaa annettujen tietojen perusteella perustamisilmoituksen (Y1), joka välittyy sähköisesti kaupparekisteriin. Palvelu tarkistaa kaikki pakolliset henkilöitä ja yhtiötä koskevat tiedot. Tämä nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä.

Osakeyhtiön voi perustaa myös perustamisilmoituksella

Jos osakeyhtiötä ei perusteta sähköisesti, osakkeenomistajien on tehtävä kirjallinen perustamissopimus ja allekirjoitettava se.

Osakeyhtiön on myös ilmoitettava toiminnan aloittamisesta Verohallintoon ja kaupparekisteriin perustamisilmoituksella Y1.

Osakeyhtiö syntyy, kun se merkitään kaupparekisteriin. Ilmoitus kaupparekisteriin pitää tehdä 3 kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa, yhtiön perustaminen raukeaa.

Osakeyhtiön perustamispaketissa (PRH) on kaikki asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja ohjeet, joita osakeyhtiön perustamisessa tarvitaan.

Perustamisilmoituksen Y1 saat myös YTJ-asiointipalvelusta. Postita lomake osoitteeseen

PRH - Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki.

Osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään yksi henkilö tai yritys

Osakeyhtiöllä on oltava perustamishetkellä pääomaa vähintään 2 500 euroa. Pääoma on maksettava yhtiölle kokonaan, ennen kuin yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin. Osakeyhtiön voi perustaa yksikin henkilö tai yritys, mutta perustajia voi olla myös useita.

Osakkaat eivät yleensä vastaa henkilökohtaisesti osakeyhtiön velvoitteista

Yhtiön osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. He vastaavat kuitenkin henkilökohtaisesti niistä velvoitteista, joihin he ovat osakeyhtiön nimissä sitoutuneet, ennen kuin yhtiö on merkitty kaupparekisteriin. Jos osakas antaa yhtiölle otettaviin lainoihin henkilö- tai reaalivakuuden, hän vastaa yhtiön velvoitteista myös niiltä osin.

Osuuskunta perustetaan perustamisilmoituksella

Osuuskuntaa perustettaessa on tehtävä kirjallinen perustamissopimus, jonka jäsenet allekirjoittavat.

Osuuskunnan on ilmoitettava toiminnan aloittamisesta Verohallintoon ja kaupparekisteriin perustamisilmoituksella Y1.

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä 3 kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa, osuuskunnan perustaminen raukeaa. Osuuskunta syntyy vasta, kun se on merkitty kaupparekisteriin.

Osuuskunnan perustamispaketissa (PRH) on kaikki asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja ohjeet, joita osuuskunnan perustamisessa tarvitaan.

Perustamisilmoituksen Y1 saa myösYTJ-asiointipalvelusta. Postita lomake osoitteeseen

PRH - Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki.

Osuuskunnan voi perustaa yksikin henkilö

Osuuskunnalta ei edellytetä tietyn suuruista osuuspääomaa. Osuuskunnalla voi osuuspääoman lisäksi olla osakepääoma ja osakkeita. Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään yksi henkilö.

Osuuskunnan jäsenet eivät yleensä vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan velvoitteista

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Kuitenkin sellaisista toimenpiteistä, jotka on tehty ennen osuuskunnan rekisteröimistä, vastaavat toimenpiteisiin osallistuneet tai niistä päättäneet henkilöt yhdessä. Kun osuuskunta on rekisteröity, vastuu perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen syntyneistä velvoitteista siirtyy osuuskunnalle.

Y-tunnuksen saa nopeasti

Uusi osakeyhtiö tai osuuskunta saa Y-tunnuksen, kun perustamisilmoitus on kirjattu Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Y-tunnus julkaistaan YTJ-asiointipalvelussa noin 2 työpäivän kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Jos osakeyhtiö perustetaan sähköisesti, Y-tunnuksen saa YTJ-asiointipalvelusta heti.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on annettava arvio tuloksesta ennakkoveroa varten

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi hakea ensimmäisen tilikauden ennakkoveroa esimerkiksi OmaVero-palvelussa. Ennakkoveroa varten tarvitaan arvio ensimmäisen tilikauden verotettavasta tulosta. Verohallinto laskee tilikauden ennakkoveron ja lähettää osakeyhtiölle tai osuuskunnalle tiedot, joilla ennakkoveron voi maksaa. Tiedot saa myös OmaVerosta.

Verohallinnon rekistereihin kannattaa ilmoittautua sitten, kun toiminta alkaa

Ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin voi ilmoittautua jo silloin, kun osakeyhtiötä tai osuuskuntaa perustetaan. Jos toiminta kuitenkin alkaa vasta myöhemmin, kannattaa rekistereihinkin ilmoittautua vasta siinä vaiheessa.