Uusi yritys – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa perustamisestaan Verohallinnolle sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Osakeyhtiön voi perustaa helposti verkossa.

Osakeyhtiön voi perustaa verkossa

Osakeyhtiön voi perustaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) asiointipalvelussa. Perustajalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset. Osakeyhtiön perustaminen verkossa on edullista ja nopeaa. Myös Y-tunnuksen saa palvelusta heti.

YTJ-asiointipalvelu luo osakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen asiakkaan antamien tietojen perusteella. Samalla yhtiö voi ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin ja antaa ennakkoveron määräämiseen tarvittavat tiedot.

Asiointipalvelu muodostaa annettujen tietojen perusteella perustamisilmoituksen (Y1), joka välittyy sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Palvelu tarkistaa kaikki pakolliset henkilöitä ja yhtiötä koskevat tiedot. Tämä nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä.

Osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti YTJ-asiointipalvelussa (ytj.fi).

Osakeyhtiön voi perustaa myös perustamisilmoituksella

Jos osakeyhtiötä ei perusteta sähköisesti, osakkeenomistajien on tehtävä kirjallinen perustamissopimus ja allekirjoitettava se.

Osakeyhtiön on myös ilmoitettava toiminnan aloittamisesta Verohallintoon ja kaupparekisteriin perustamisilmoituksella Y1.

Osakeyhtiö syntyy, kun se merkitään kaupparekisteriin. Ilmoitus kaupparekisteriin pitää tehdä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa, yhtiön perustaminen raukeaa.

Osakeyhtiön perustamispaketissa on kaikki osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet (prh.fi).

Perustamisilmoituksen Y1 saa myös osoitteesta ytj.fi (ytj.fi). Lomake postitetaan osoitteella PRH - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään yksi henkilö tai yritys

Osakeyhtiöllä on oltava perustamishetkellä pääomaa vähintään 2 500 euroa. Pääoma on maksettava yhtiölle kokonaan, ennen kuin yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin. Osakeyhtiön voi perustaa yksikin henkilö tai yritys, mutta perustajia voi olla myös useita.

Osakkaat eivät yleensä vastaa henkilökohtaisesti osakeyhtiön velvoitteista

Yhtiön osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. He vastaavat kuitenkin henkilökohtaisesti niistä velvoitteista, joihin he ovat osakeyhtiön nimissä sitoutuneet, ennen kuin yhtiö on merkitty kaupparekisteriin. Jos osakas antaa yhtiölle otettaviin lainoihin henkilö- tai reaalivakuuden, hän vastaa yhtiön velvoitteista myös niiltä osin.

Osuuskunta perustetaan perustamisilmoituksella

Osuuskuntaa perustettaessa on tehtävä kirjallinen perustamissopimus, jonka jäsenet allekirjoittavat.

Osuuskunnan on ilmoitettava toiminnan aloittamisesta Verohallintoon ja kaupparekisteriin perustamisilmoituksella Y1.

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoituksesta. Jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa, osuuskunnan perustaminen raukeaa. Osuuskunta syntyy vasta, kun se on merkitty kaupparekisteriin.

Osuuskunnan perustamispaketissa on kaikki osuuskunnan perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet (prh.fi).

Perustamisilmoituksen Y1 saa myös osoitteesta ytj.fi (ytj.fi). Lomake postitetaan osoitteella PRH - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Osuuskunnan voi perustaa yksikin henkilö

Osuuskunnalta ei edellytetä tietyn suuruista osuuspääomaa. Osuuskunnalla voi osuuspääoman lisäksi olla osakepääoma ja osakkeita. Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään yksi henkilö.

Osuuskunnan jäsenet eivät yleensä vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan velvoitteista

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Toimenpiteistä, jotka on tehty ennen osuuskunnan rekisteröimistä, vastaavat kuitenkin niihin osallistuneet tai niistä päättäneet henkilöt yhteisvastuullisesti. Kun osuuskunta on rekisteröity, vastuu perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen syntyneistä velvoitteista siirtyy osuuskunnalle.

Y-tunnuksen saa nopeasti

Uusi osakeyhtiö tai osuuskunta saa Y-tunnuksen, kun perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Y-tunnus julkaistaan YTJ-palvelussa noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä tai postittamisesta. Jos osakeyhtiö perustetaan sähköisesti, Y-tunnuksen saa YTJ-asiointipalvelusta heti.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on annettava arvio tuloksesta ennakkoveroa varten

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi hakea ensimmäisen tilikauden ennakkoveroa lomakkeella "Yhteisön ennakkoveron hakemus tai muutos". Lomakkeella osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa ensimmäisen tilikauden arvioidun liikevaihdon sekä arvion verotettavasta tulosta. Lomakkeen saa sivulta vero.fi/veroilmoituslomakkeet > Ennakkovero. Verohallinto laskee tilikauden ennakkoveron määrän ja lähettää osakeyhtiölle tai osuuskunnalle tilisiirrot ennakkoveron maksamista varten.

Lisätietoa ennakkoverosta.

Verohallinnon rekistereihin kannattaa ilmoittautua sitten, kun toiminta alkaa

Ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin voi ilmoittautua jo silloin, kun osakeyhtiötä tai osuuskuntaa perustetaan. Jos toiminta kuitenkin alkaa vasta myöhemmin, kannattaa rekistereihinkin ilmoittautua vasta siinä vaiheessa.

Lisätietoa Verohallinnon rekistereihin ilmoittautumisesta on tämän sivun alalaidassa.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017