Yleistä tietoa liikkeen- ja ammatinharjoittajana toimimisesta

Liikkeen- tai ammatinharjoittajana toimimiseen ei tarvita erillistä lupaa tai sopimusta. Toiminnan aloittamisesta on kuitenkin tehtävä ilmoitus Verohallinnolle sekä tarvittaessa kaupparekisteriin.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja vai liikkeen- tai ammatinharjoittaja?

Luonnollinen henkilö harjoittaa omissa nimissään elinkeinotoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Termi yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole yleiskielessä vakiintunut. Yleiskielessä luonnollisen henkilön harjoittamasta elinkeinotoiminnasta käytetään usein nimityksiä yksityisliike, ammatinharjoittaja, toiminimi tai jotain muuta vastaavaa. Näillä Verohallinnon sivuilla käytetään yksityisestä elinkeinonharjoittajasta nimitystä liikkeen- tai ammatinharjoittaja.

Kuka voi olla liikkeen- tai ammatinharjoittaja?

Suomessa liikkeen- tai ammatinharjoittajana eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi toimia henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA). Myös alle 18-vuotias voi toimia liikkeen- tai ammatinharjoittajana. Siihen tarvitaan yleensä huoltajan (tai muun edunvalvojan) suostumus. Tällaisessa tilanteessa perustamisilmoituksen Y3 allekirjoittavat sekä alaikäinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja itse että hänen huoltajansa. Jos huoltaja tai edunvalvoja harjoittaa elinkeinotoimintaa alaikäisen puolesta ja hänen lukuunsa, tarvitaan maistraatin lupa.

Perustamistoimet

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei ole yhtiö, vaan hän toimii omissa nimissään ja vastaa taloudellisesti itse sitoumuksistaan. Hänen ei tarvitse tehdä elinkeinotoiminnastaan erityisiä yhtiöoikeudellisia asiakirjoja, kuten yhtiöjärjestystä tai yhtiösopimusta.

Toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus perustamisilmoituslomakkeella Y3. Ilmoituksen tiedot välittyvät Verohallinnolle ja tarvittaessa myös Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin.

EU-kansalaisilta ei yleensä vaadita erillistä elinkeinolupaa. Joillakin aloilla on kuitenkin pätevyysvaatimuksia tai muita erityisiä ehtoja, joiden vuoksi elinkeinotoimintaan tarvitaan lupa. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi taksiliikenne, sähköurakointi, lääkkeiden ja alkoholin valmistus sekä pankki- ja vakuutustoiminta.

Jos erillistä lupaa ei tarvita, toiminnan voi yleensä aloittaa heti, kun perustamisilmoitus Y3 on tehty. Ennen toiminnan aloittamista kannattaa avata erillinen pankkitili elinkeinotoiminnan rahaliikennettä varten, järjestää kirjanpitoasioiden hoito, ottaa tarvittavat vakuutukset sekä huolehtia muista käytännön asioista.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja harjoittaa elinkeinotoimintaa omissa nimissään. Jos aviopuolisot harjoittavat yritystoimintaa yhdessä, yritys perustetaan toisen puolison nimiin. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnassa tekemät sitoumukset sitovat häntä henkilökohtaisesti. Hän vastaa niistä itse kaikella varallisuudellaan.

Avainsanat: