Ennakkovero - uusi yrittäjä

Yritystoiminnan tulon perusteella maksetaan ennakkoveroa. Kun aloitat toimintaa, sinun täytyy arvioida yritystoiminnasta saatavien tulojen ja kulujen määrät. Verohallinto lähettää ilmoittamasi tulon perusteella tilisiirtolomakkeet  ennakkoveron maksua varten.

Arvioi elinkeinotoiminnan tulosi perustamisilmoituksella

Verohallinto laskee liikkeen- tai ammatinharjoittajalle etukäteen maksettavan veron: ennakkoveron eli ennakot. Tätä kutsutaan ennakonkannoksi. Ennakkovero määrätään uudelle yrittäjälle sen perusteella, mitä hän on perustamisilmoituksella arvioinut ensimmäisen tilikauden liikevaihdoksi ja verotettavaksi tuloksi. Verohallinto lähettää postitse tilisiirtolomakkeet, joilla maksat ennakkoveron.

Muista tarkistaa ennakkoveron määrä ja ilmoittaa tulojen muutoksesta

Uuden yrittäjän on vaikea arvioida yritystoiminnan tuloja ja menoja. Muista tarkistaa ennakkoveron määrä ja ilmoittaa yritystoiminnan muutoksista mahdollisimman pian Verohallintoon. Ennakkoveron määrä perustuu arvioon, jota pitää täsmentää, jos tulot ja kulut muuttuvat. Ennakkoveroa on mahdollista muuttaa tilikauden aikana.

Jos toiminta on tappiollista, ennakkoveroa ei tule maksettavaksi. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Verohallintoon ennakkoveron muuttamiseksi.

Jos toimintasi on pienimuotoista, yritystoiminnan tulot ja menot voidaan huomioida palkkatulon verokortilla.

Voit muuttaa verokorttia ja ennakkoveroa jollakin seuraavista tavoista:

Jos yritystoimintasi on säännöllisesti kausiluontoista (esim. kesäkioskin pito tai hiihto-opetus), voit pyytää ennakkoveron niille kuukausille, joina ansaitset tulosi.

Ennakkovero määräytyy normaalisti aiempien vuosien tulojen perusteella

Kun yritystoiminta jatkuu, ennakkoveron pohjana käytetään viimeksi päättyneen verotuksen tulotietoja. Esimerkiksi vuoden 2016 ennakkoverot määrätään vuonna 2014 verotustietojen perusteella.

Esimerkki: Olet tehnyt perustamisilmoituksen vuoden 2014 alussa ja ilmoittanut silloin yritystoiminnan tuloiksi 10 000 euroa. Vuoden 2014 lopussa huomaat, että tulot olivatkin 20 000 euroa. Vuoden 2014 verotus päättyy lokakuussa 2015.

Koska ennakkoverot ovat olleet liian pienet, sinulle tulee maksettavaksi jäännösveroa. Jäännösvero vuodelta 2014 maksetaan joulukuussa 2015 ja helmikuussa 2016. Verohallinto laskee vuoden 2016 ennakkoverot 20 000 euron tulon mukaan. Ennakkovero tulevalle vuodelle on sen vuoksi suurempi kuin edellisenä vuonna.

Alkuvuonna 2016 saatat joutua maksamaan kahden vuoden veroja: sekä vuoden 2014 jäännösveroja että ennakkoveroja vuodelle 2016. Välttääksesi jäännösveron sinun kannattaa hakea ennakkoveron muutosta jo verovuoden aikana, jotta vero kertyy mahdollisimman oikean suuruisena.

Tarkista maksettavien verojen tarve laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Ennakkoveron maksuerät määräytyvät veron suuruuden mukaan

Ennakkovero erääntyy maksettavaksi veron määrästä riippuen joka kuukausi, joka toinen kuukausi tai kolmesti vuodessa.

Lisätietoja ennakkoveron maksukuukausista ja ohjeita maksamiseen.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan ennakkoveron määrään vaikuttavat elinkeinotoiminnan verotettavan tuloksen lisäksi kaikki muut verovuoden tulot, kuten palkkatulot ja starttirahat. Ilmoita ennakkoveroa hakiessasi myös verovähennykset, kuten asuntolainan korkokulut, koska nekin vaikuttavat ennakkoveron määrään.

Ennakkoverosta lopulliseen verotukseen

Jos et ole maksanut riittävästi ennakkoveroa vuoden aikana, sinulle tulevat maksettavaksi puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona. Jäännösverolle peritään korkoa. Jos olet maksanut liikaa ennakkoveroa, saat veronpalautusta.  Lopullisen verotuksen tiedot voivat erota ennakkoveroa varten annetuista tiedoista, jos ennakkoverotietoja ei ole tarkistettu ja päivitetty vuoden aikana.

Elinkeinotoiminnan tulo verotetaan sen vuoden tulona, jona tilikausi päättyy.

Esimerkki: Tilikausi on 1.2.2015 - 31.1.2016 Olet ansainnut tulot pääsääntöisesti vuoden 2015 aikana. Ennakkoverot muodostuvat kuitenkin vuodelle 2016, jolloin tilikausi päättyy, vaikka toimintaa on harjoitettu sinä vuonna vain yhden kuukauden ajan

Lue lisää jäännösveron maksamisesta.

Ennakkoveroa voi täydentää ennakon täydennysmaksulla

Jos loppuvuodesta huomaat maksaneesi liian vähän ennakkoveroa, voit täydentää sitä maksamalla ennakon täydennysmaksua.

Laske ennakon täydennysmaksun määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

  • Syötä yritystoiminnan ansiotulon määrä laskurin kohtaan Ennakonkannon alaiset ansiotulot ja lisää laskuriin myös muut mahdolliset tulosi ja vähennyskelpoiset menosi.

Huomioithan, että laskurin antama tulos on suuntaa-antava.

Ohjeita ennakon täydennysmaksun maksamiseen

Maksamaton ennakkovero siirtyy ulosottoon

Jos ennakkovero jää maksamatta, Verohallinto lähettää maksamattomasta erästä maksumuistutuksen. Maksa ennakkovero maksumuistutuksen tiedoilla.

Jos sinulla on maksuvaikeuksia, ota yhteys Verohallintoon asian selvittämiseksi.

Jos ennakkoveron tilisiirtolomakkeet ovat kadonneet, soita palvelunumeroon 029 497 004.

Lisätietoa ennakkoverosta.

Avainsanat: