Ennakkovero - uusi elinkeinoyhtymä

Yritystoiminnasta saatavan verotettavan tulon (voiton) perusteella maksetaan ennakkoveroa. Yhtiömiehet maksavat avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulojen perusteella määrättävän ennakkoveron. Kun elinkeinoyhtymä aloittaa toimintaansa, yhtiömiesten täytyy arvioida yritystoiminnan tulot ja kulut tulo-osuuksiensa suhteessa.

Yhtiömiehet maksavat ennakkoveron

Verohallinto laskee avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehille etukäteen maksettavan veron: ennakkoveron eli ennakot. Tätä kutsutaan ennakonkannoksi. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ei siis maksa ennakkoveroa, vaan veron maksavat yhtiömiehet tulo-osuuksien mukaisessa suhteessa.

Ennakkovero lasketaan uuden elinkeinoyhtymän yhtiömiehille sen perusteella, mitä he ovat ennakkoveroa hakiessaan arvioineet verotettavaksi tulokseen. Ennakkoveroon vaikuttavat myös muut kuin yhtymästä saadut tulot, kuten palkat ja starttirahat. Ilmoita ennakkoveroa hakiessasi myös verovähennykset, koska nekin vaikuttavat ennakkoveroon.

Tee ennakkoverohakemus verkossa (vero.fi/verokortti)
Täytä ja tulosta ennakkoverohakemus paperilomakkeena

Verohallinto lähettää postitse tilisiirtolomakkeet, joilla ennakkovero maksetaan.

Muista tarkistaa ennakkoveron määrä

Uuden elinkeinoyhtymän yhtiömiesten on vaikea arvioida yritystoiminnan tuloja ja menoja. Muista tarkistaa ennakkoveron määrä ja ilmoittaa yritystoiminnan muutoksista mahdollisimman pian Verohallintoon. Ennakkoveron määrä perustuu arvioon, jota pitää täsmentää, jos yritystoiminnan tulot ja kulut muuttuvat. Ennakkoveroa voi muuttaa verovuoden aikana.

Jos toiminta on tappiollista, ennakkoveroa ei tule maksettavaksi. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Verohallintoon ennakkoveron muuttamiseksi.

Jos toiminta on pienimuotoista, elinkeinoyhtymän tulot ja kulut voidaan huomioida yhtiömiesten palkkatulon verokortilla. Silloin sinun ei tarvitse hakea erikseen ennakkoveroa. Tarvitset kuitenkin uuden verokortin, jossa on huomioitu myös elinkeinoyhtymän tulot.

Voit muuttaa verokorttia ja ennakkoveroa jollakin seuraavista tavoista:

Ennakkovero lasketaan aiempien tulojen perusteella

Kun yritystoiminta jatkuu, ennakkoveron pohjana käytetään viimeksi päättyneen verotuksen tulotietoja. Esimerkiksi vuoden 2015 ennakkovero määrätään vuoden 2013 verotustietojen perusteella. Jos olet hakenut muutosta ennakkoveroosi, nämä tiedot korvaavat viimeksi päättyneen verotuksen tiedot.

 

Esimerkki:  Elinkeinoyhtymä on tehnyt perustamisilmoituksen vuoden 2013 alussa ja ilmoittanut silloin yritystoiminnan tuloiksi 10 000 euroa. Tämä tulo on ollut perusteena, kun yhtiömiehille on laskettu ennakkovero.

Vuoden 2013 lopussa huomaat, että elinkeinoyhtymän voitto olikin 20 000 euroa. Koska yhtiömiesten ennakkoverot ovat olleet liian pienet suhteessa elinkeinoyhtymän tuloon, sinulle tulee maksettavaksi jäännösveroa.

Vuoden 2013 verotus päättyy lokakuussa 2014. Jäännösvero vuodelta 2013 maksetaan joulukuussa 2014 ja helmikuussa 2015. Verohallinto laskee yhtiömiesten vuoden 2015 ennakkoverot 20 000 euron tulon mukaan. Ennakkovero tulevalle vuodelle on sen vuoksi suurempi kuin edellisenä vuonna.

Alkuvuonna 2015 saatat joutua maksamaan kahden vuoden veroja: sekä vuoden 2013 jäännösveroja että ennakkoveroa vuodelle 2015.

Välttääksesi jäännösveron sinun kannattaa hakea ennakkoveron muutosta jo verovuoden aikana, jotta vero kertyy mahdollisimman oikean suuruisena.

Tarkista maksettavien verojen tarve laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Voit syöttää laskurissa elinkeinoyhtymästä saamasi tulot kohtaan "Ennakonkannon alaiset ansiotulot".

Maksuerät määräytyvät veron määrän mukaan

Ennakkovero erääntyy maksettavaksi veron määrästä riippuen joka kuukausi, joka toinen kuukausi, kolmesti vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoa ennakkoveron maksamisesta

Ennakkoverosta lopulliseen verotukseen

Lopullisen verotuksen tiedot voivat erota ennakkoveroa varten annetuista tiedoista, jos et ole päivittänyt ennakkoverotietoja vuoden aikana.

Jos et ole maksanut riittävästi ennakkoveroa vuoden aikana, sinulle tulevat maksettavaksi puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona. Jäännösverolle peritään myös korkoa.
Lue lisää jäännösveron maksamisesta

Jos olet maksanut liikaa ennakkoveroa, saat veronpalautusta.

Huomaa, että elinkeinoyhtymästä saatu tulo verotetaan sen vuoden tulona, jona tilikausi päättyy. Myös ennakkovero tulee maksettavaksi sinä vuonna, jolloin tilikausi päättyy.

Ennakkoveroa voi täydentää ennakon täydennysmaksulla

Jos loppuvuodesta huomaat maksaneesi liian vähän ennakkoveroa, voit täydentää sitä maksamalla ennakon täydennysmaksua.

Laske ennakon täydennysmaksun määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Syötä yhtymästä saatu yritystoiminnan ansiotulon määrä laskurin kohtaan Ennakonkannon alaiset ansiotulot. Lisää laskuriin myös muut mahdolliset tulosi ja verovähennykset. Huomioithan, että laskurin antama tulos on suuntaa-antava.

Ohjeita ennakon täydennysmaksun maksamiseen

Maksamaton ennakkovero siirtyy ulosottoon

Jos ennakkovero jää maksamatta, Verohallinto lähettää maksamattomasta erästä maksumuistutuksen. Maksa ennakkovero maksumuistutuksen tiedoilla.

Jos sinulla on maksuvaikeuksia, ota yhteys Verohallintoon asian selvittämiseksi.
Jos ennakkoveron tilisiirtolomakkeet ovat kadonneet, soita palvelunumeroon 029 497 004 Yrittäjät (ky, ay, tmi).

Avainsanat: