Ennakkoperintärekisteri - uusi elinkeinoyhtymä

Verohallinto merkitsee avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ennakkoperintärekisteriin hakemuksen perusteella. Rekisteriin voidaan merkitä jokainen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa.

Ilmoittaudu ennakkoperintärekisteriin perustamisilmoituksella Y2 (www.ytj.fi).

Ennakkoperintärekisteriin ei merkitä takautuvasti

Elinkeinoyhtymä, eli avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö merkitään ennakkoperintärekisteriin hakemuksen saapumispäivästä alkaen. Yhtymää ei voi merkitä ennakkoperintärekisteriin takautuvasti.

Jos teet hakemuksen etukäteen, hakemuksessa voit myös ilmoittaa myöhemmän ajankohdan rekisteröinnin alkamiselle. Toiminnan ei tarvitse konkreettisesti alkaa ennen rekisteriin merkitsemistä, vaan riittää, että toiminta todennäköisesti aloitetaan.

Perustamisilmoitus ja siinä oleva rekisteröintihakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, koska ilmoituksen käsittely kestää yleensä noin 3 viikkoa. Aloittavan elinkeinoyhtymän voi olla vaikeaa saada toimeksiantoja ennen kuin yhtymä on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Useimmilla toimialoilla voit aloittaa työt, vaikka rekisteröinti olisi kesken. Pääset kuitenkin laskuttamaan asiakasta vasta, kun elinkeinoyhtymä on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Tarkista ennakkoperintärekisteröinti YTJ-palvelusta

Verohallinto lähettää postitse ilmoituksen siitä, että elinkeinoyhtymä on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Tieto näkyy julkisena myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä heti rekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Tarkista rekisteröinti YTJ-palvelusta (www.ytj.fi)

Rekisteröinti helpottaa liiketoimintaa

Ennakkoperintärekisteriin ei ole pakko kuulua. Se on useimmiten kuitenkin järkevää liiketoiminnan kannalta.  Kun yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, työkorvauksen maksajan ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä.

Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, se ei voi antaa tehdystä työstä asiakkaalle laskua. Silloin työn teettäjä maksaa korvauksen työstä työkorvauksena, josta teettäjän täytyy itse toimittaa 13 %:n suuruinen ennakonpidätys. Ennen kuin ennakonpidätys lasketaan, työkorvauksen loppusummasta vähennetään arvonlisäveron osuus. Työnantajan sosiaaliturvamaksua näistä korvauksista ei kuitenkaan tarvitse maksaa.

Ennakkoperintärekisteriin merkitseminen vaikuttaa myös asiakkaalle myönnettävään kotitalousvähennykseen. Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, asiakas ei saa kotitalousvähennystä.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä

Laiminlyönnit estävät pääsyn rekisteriin

Ennakkoperintärekisteriin ei merkitä sellaista yritystä, jolla on todettu verotuksessa olennaisia laiminlyöntejä. Tällä perusteella ennakkoperintärekisteriin ei merkitä esimerkiksi elinkeinoyhtymää, jonka johtavassa asemassa olevalla toimihenkilöllä (esim. toimitusjohtajalla) tai määräävässä asemassa olevalla vastuunalaisella yhtiömiehellä on ollut verotuksessa olennaisia laiminlyöntejä.

Yhtymä voidaan myös poistaa ennakkoperintärekisteristä laiminlyöntien vuoksi. Laiminlyönnit voivat liittyä elinkeinoyhtymän tai sen vastuunalaisten yhtiömiesten verotukseen, kirjanpitoon tai maksuvelvollisuuteen.

Lisätietoa rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteristä poistamisesta

Avainsanat: