Uusi yritys - avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön täytyy ilmoittaa perustamisestaan Verohallinnolle sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin 3 kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Avoimessa yhtiössä täytyy olla perustamishetkellä vähintään 2 vastuunalaista yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiöön tarvitaan vähintään 1 vastuunalainen ja 1 äänetön yhtiömies. Yhtiömiehet tekevät kirjallisen yhtiösopimuksen, joka liitetään perustamisilmoitukseen. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin 3 kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.

Lue lisää yhtiömiehistä ja yhtiösopimuksesta.

Ilmoittaudu rekistereihin perustamisilmoituksella Y2

Perustamisilmoituksella voi ilmoittautua kaupparekisteriin,  ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Saat Y-tunnuksen parissa päivässä, mutta Verohallinnon rekistereihin merkitseminen vie yleensä 3 viikkoa.

Täytä ja tulosta perustamisilmoitus Y2 (www.ytj.fi).

Postita lomake osoitteeseen:
PRH - Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Kaupparekisteriin merkitseminen on maksullista. Käsittelymaksu on maksettava etukäteen ja kuitti täytyy liittää mukaan perustamisilmoitukseen.

Lue lisää kaupparekisterin käsittelymaksuista (www.prh.fi).

Lue lisää Verohallinnon rekistereihin merkitsemisestä:

Y-tunnuksen saat nopeasti

Uusi yritys saa Y-tunnuksen, kun perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Y-tunnuksesta lähetetään ilmoitus postitse. Y-tunnuksen näet myös YTJ-palvelusta noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä tai postittamisesta.

Tarkista Y-tunnus (www.ytj.fi).

Tee perustamisilmoitus hyvissä ajoin

Jos toiminta ei ole luvanvaraista, yhtiö voi aloittaa toimintansa heti, kun perustamisilmoitus on tehty. Yhtiön osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti niistä velvoitteista, joihin he ovat yhtiön nimissä sitoutuneet, ennen kuin yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin.

Ennen aloittamista kannattaa avata erillinen pankkitili elinkeinotoiminnan rahaliikennettä varten, järjestää kirjanpitoasioiden hoito, ottaa tarvittavat vakuutukset sekä huolehtia muista käytännön asioista. Yrittäjien eläkevakuutuksista (YEL) saat tietoa vakuutusyhtiöstäsi.

Ilmoita tiedot ennakkoveroa varten

Perustamisilmoituksessa kysytään myös arvioita elinkeinoyhtymän ensimmäisen tilikauden liikevaihdosta ja verotettavasta tulosta. Tietoja tarvitaan ennakkoveron määräämistä varten.

Lisäksi jokaisen yhtiömiehen täytyy tehdä oma ennakkoverohakemus, koska ennakkovero määrätään jokaiselle yhtiömiehelle erikseen. Ilmoita ennakkoveroa hakiessasi arvio tulosta, jonka saat yhtymästä. Ilmoita myös muut tulot ja vähennykset, koska ne vaikuttavat ennakkoveroon.

Ilmoita myös toimiala perustamisilmoituksella

Perustamisilmoituksessa täytyy ilmoittaa myös yrityksen toimiala. Toimiala kertoo, millä alalla yritys toimii ja mitä yritys tekee. Toimiala voi olla esimerkiksi asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen, tieliikenteen tavarankuljetus tai kauneudenhoitopalvelut.

Kaupparekisteriin ja muihin tietojärjestelmiin voidaan määritellä vain yksi toimiala (päätoimiala), joka näkyy esim. YTJ-yrityshaussa. Yrityksen toimintaan voi sisältyä muutakin toimintaa, joka ilmenee perustamisilmoitukselle kirjatusta toimialasta.

Ilmoita päätoimiala perustamisilmoituksella Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti.

Katso toimialaluokitukset Tilastokeskuksen sivuilta (www.stat.fi)