Toiminnan lopettaminen

Ilmoita maataloustoiminnan loppumisesta Verohallinnolle muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6. Muista myös antaa viimeiset veroilmoitukset ajallaan.

Toiminnan loputtua maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että hänet poistetaan niistä Verohallinnon rekistereistä, joihin hänet on merkitty. Toiminnan lopettaminen voi vaikuttaa myös ennakkoveroihin. Lisäksi maatalousyrittäjän on ilmoitettava arvonlisävero haltuunsa jäävästä loppuvarastosta. Maatalouden muistiinpanot ja tositteet täytyy säilyttää vielä toiminnan lopettamisen jälkeenkin.

Miten hakeudut pois Verohallinnon rekistereistä?

Merkitse muutos- ja lopettamisilmoitukselle Y6 ne rekisterit, joista hakeudut pois. Tiedot välittyvät samalla lomakkeella arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Lopettamisilmoituksen käsittely kestää yleensä noin 3 viikkoa.

Maatalousyrittäjä poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, kun arvonlisäverollinen toiminta on päättynyt. Jos olet  ollut arvonlisäverovelvollinen vapaaehtoisen hakeutumisen perusteella, sinut voidaan poistaa rekisteristä aikaisintaan lopettamisilmoituksen (Y6) saapumispäivästä lukien. Myös ennakkoperintärekisteröinti päättyy aikaisintaan lomakkeen Y6 palautuspäivänä, ei takautuvasti. Työnantajarekisteristä sinut poistetaan, kun olet maksanut palkkoja viimeisen kerran.

Täytä ja tulosta muutos- ja lopettamisilmoitus Y6 (www.ytj.fi).

Postita lomake osoitteeseen:
PRH – Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Milloin toiminta on loppunut?

Maatalouden harjoittaminen voidaan lopettaa esimerkiksi myymällä koko maatalouden varallisuus tai vain lopettamalla maatalousyrittäjänä toimiminen.

Jos et enää itse harjoita maataloutta mutta vuokraat peltojasi muille, voit hakeutua pois arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Pellon vuokraus on arvonlisäverotonta. Halutessasi voit kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi pellon vuokrauksesta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana.

Lue lisää kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta.

Jos et ole tehnyt Verohallinnolle lopettamisilmoitusta lomakkeella Y6, maataloustoiminnan katsotaan yhä jatkuvan. Siinä tapauksessa sinun on edelleen annettava tuloveroilmoitus sekä veroilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus). Huomaa, että työttömyyskorvausten ja muiden etuuksien edellytyksenä saattaa olla se, että maataloustoiminta on todella lopetettu ja myös ilmoitettu lopetetuksi.

Muista antaa viimeiset veroilmoitukset ajallaan

Maataloustoiminnan loputtua sinun on huolehdittava siitä, että annat ajallaan kaikki verotukseen liittyvät ilmoitukset: tuloveroilmoituksen, veroilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista sekä vuosi-ilmoituksenkin.

Veroilmoitus

Anna maatalouden veroilmoitus vielä siltä verovuodelta, jonka aikana toiminta päättyi. Ilmoita veroilmoituksessa myös toiminnan päättyminen. Jos palautat veroilmoituksen myöhässä tai jätät sen kokonaan antamatta, seurauksena voi olla veronkorotus.

Lue lisää maatalouden veroilmoituksen antamisesta.

Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot

Anna veroilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus) jokaiselta verokaudelta rekisteröintien päättymiseen saakka, vaikka varsinaista toimintaa ei olisikaan enää ollut. Maksa myös ajallaan ilmoitettavat verot ja muut suoritukset.

Jos palautat arvonlisäveroilmoituksen tai muun oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhässä, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Jos jätät veroilmoituksen kokonaan antamatta, seurauksena on arvioverotus ja veronkorotus.

Huomaa, että lopettamisvuonna arvonlisävero ja työnantajasuoritukset  täytyy ilmoittaa tavallista ilmoitusrytmiä aiemmin. Anna veroilmoitus oma-aloitteisista veroista viimeistään toiminnan päättymiskuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä, vaikka verokautesi olisi ollut vuosi tai neljännesvuosi.

Esimerkiksi jos toiminta päättyy 31.3., arvonlisäveroilmoitus on annettava viimeistään 12.5.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.
Lue lisää loppuvaraston arvonlisäverosta.

Vuosi-ilmoitus

Jos sinulla on ollut palkattuja työntekijöitä, muista antaa lopettamisvuodelta myös vuosi-ilmoitus maksetuista palkoista ja muista suorituksista.

Lue lisää vuosi-ilmoituksen antamisesta.

Tarkista myös ennakkovero

Kun lopetat maataloustoimintaasi, tarkista ennakkoveron määrä. Ilmoita tarvittaessa uudet tiedot Verohallintoon, jotta et maksa ennakkoveroa liikaa tai liian vähän. Jos olet harjoittanut maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, molempien puolisoiden täytyy hakea ennakkoveron muutosta.

Hae muutosta ennakkoveroon Verokortti verkossa -palvelussa (vero.fi/verokortti).

Myös viimeisen verovuoden ennakkoverot täytyy maksaa ajallaan. Huomaa, että ennakkoveron maksueriä saattaa erääntyä maksettaviksi myös varsinaisen maataloustoiminnan loppumisajankohdan jälkeen. Ennakkoveron maksuerät eivät siis ole riippuvaisia maataloustoiminnan todellisesta toiminta-ajasta.

Jos olet jo aiemmin antanut ennakkoveron määräämistä koskevia tietoja seuraavaa verovuotta varten, tee tarvittavat muutokset myös näihin tietoihin.

Lue lisää ennakkoveron muuttamisesta.

Säilytä muistiinpanot ja tositteet 6 vuotta

Maatalouden veroilmoituksen tietojen täytyy perustua tulo- ja menokirjauksiin, jotka on merkitty muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymisestä.

Kiinteistöinvestointeihin liittyvät tositteet täytyy säilyttää arvonlisäverotusta varten 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana uudisrakennus tai perusparannus on valmistunut. 

Lue lisää kiinteistöinvestointien tarkistamisesta.