Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi keskeyttää elinkeinotoimintansa joko määräajaksi tai toistaiseksi. Toiminnan keskeytymisestä on ilmoitettava Verohallinnolle.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on ilmoitettava elinkeinotoiminnan keskeytymisestä Verohallinnolle muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6. Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin ei tehdä merkintää toiminnan keskeytymisestä.

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja ilmoittaa toimintansa keskeytyneen toistaiseksi, Verohallinto poistaa hänet ennakkoperintärekisteristä, arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä. Kun liikkeen- tai ammatinharjoittaja keskeytyksen jälkeen jatkaa toimintaa, on hänen hakeuduttava takaisin rekistereihin lomakkeella Y6.

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja ilmoittaa toimintansa keskeytetyn määräajaksi, on hänen ilmoitettava keskeytyksen alku- ja loppupäivät. Vaikka toiminta olisi keskeytetty määräajaksi, on liikkeen- tai ammatinharjoittajan silti annettava arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten veroilmoitukset määräaikana Verohallinnolle.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi hakea ennakkoveron poistamista tai alentamista, kun toiminta keskeytyy. Hakemus tehdään joko muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6 tai Verokortin/Ennakkoveron hakemus/muutos -lomakkeella (5010). Liitteenä pitää antaa viimeisen tilikauden tilinpäätös tai muu laskelma sekä laskelma verotettavan tulon määrästä.

Vaikka toiminta olisi keskeytynyt, liikkeen- tai ammatinharjoittajan pitää silti palauttaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus allekirjoitettuna ja tarpeellisilta osin täytettynä.

Muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeen Y6 saa www.ytj.fi -sivuilta kohdasta Y-lomakkeet. Lomake postitetaan osoitteella PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.