Toiminnan lopettaminen - liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on ilmoitettava elinkeinotoiminnan loppumisesta  Verohallinnolle ja kaupparekisterille. Tee ilmoitus muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6.

Toiminnan loputtua liikkeen- ja ammatinharjoittajan on huolehdittava siitä, että hänet poistetaan niistä Verohallinnon rekistereistä, joihin hänet on merkitty. Toiminnan lopettaminen voi vaikuttaa myös ennakkoveroihin. Säilytä kirjanpitoaineisto ja tilinpäätösaineisto vielä toiminnan lopettamisen jälkeenkin.

Verohallinnon rekistereistä poistaminen

Merkitse muutos- ja lopettamisilmoitukselle Y6 ne rekisterit, joista hakeudut pois. Tiedot arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin välittyvät samalla lomakkeella. Lopettamisilmoituksen käsittely kestää yleensä 3 viikkoa.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä siitä päivästä lähtien, kun arvonlisäverollinen toiminta on päättynyt tai kun palkkoja on maksettu viimeisen kerran. Ennakkoperintärekisteröinti päättyy aikaisintaan lomakkeen Y6 palautuspäivänä, ei takautuvasti.

Täytä ja tulosta muutos- ja lopettamisilmoitus Y6 (www.ytj.fi)

Postita lomake osoitteeseen:
PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Milloin toiminta on loppunut?

Elinkeinotoiminta voidaan lopettaa esimerkiksi myymällä elinkeinotoiminnan koko varallisuus tai vain lopettamalla todelliset elinkeinon harjoittamisen toimet (esimerkiksi liiketilan vuokrasopimus irtisanotaan ja tavaravarasto myydään tai otetaan yksityiskäyttöön).

Jos Verohallinnolle ei ole tehty lopettamisilmoitusta lomakkeella Y6, elinkeinotoiminnan katsotaan edelleen jatkuvan. Silloin esimerkiksi veroilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista on annettava verokausittain.

Huomaa, että työttömyyskorvausten ja muiden etuuksien edellytyksenä saattaa olla se, että elinkeinotoiminta on todella lopetettu ja ilmoitettu lopetetuksi.

Muista antaa viimeiset veroilmoitukset ajallaan

Elinkeinotoiminnan loputtua sinun on huolehdittava siitä, että kaikki verotukseen liittyvät ilmoitukset (tuloveroilmoitus, veroilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista sekä vuosi-ilmoitukset) annetaan ajallaan.

Veroilmoitus

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus toiminnan päättymisvuodelta on annettava viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun alussa riippumatta siitä, milloin tilikausi on tosiasiassa päättynyt. Ilmoita veroilmoituksella myös toiminnan päättyminen.

Jos veroilmoitus annetaan myöhässä, määrätään myöhästymismaksu. Jos veroilmoitus jää kokonaan antamatta, seurauksena on arvioverotus ja veronkorotus.

Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot

Veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista ja muista oma-aloitteisista veroista täytyy antaa jokaiselta verokaudelta rekisteröintien päättymiseen saakka, vaikka varsinaista toimintaa ei olisikaan enää ollut.

Jos palautat veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista myöhässä, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Jos jätät veroilmoituksen kokonaan antamatta, seurauksena on arvioverotus ja veronkorotus.

Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot ja suoritukset on myös maksettava ajallaan.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Vuosi-ilmoitus

Jokaisen työnantajan ja muun ilmoitusvelvollisen täytyy antaa Verohallinnolle vuosittain vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista.

Vuosi-ilmoitus annetaan suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Jos annat vuosi-ilmoituksen myöhässä, voi seurauksena olla laiminlyöntimaksu.

Lue lisää vuosi-ilmoituksen antamisesta

Tarkista myös ennakkovero

Kun lopetat toimintaasi, tarkista ennakkoveron määrä. Ilmoita tarvittaessa uudet tiedot Verohallintoon, jotta et maksa ennakkoveroa liikaa tai liian vähän. Jos olet harjoittanut elinkeinotoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, molempien puolisoiden täytyy hakea ennakkoveron muutosta.

Hae muutosta ennakkoveroon OmaVerossa

Viimeisen verovuoden ennakkoverot täytyy maksaa ajallaan. Huomaa, että ennakkoveron maksueriä saattaa mennä maksuun myös varsinaisen elinkeinotoiminnan loppumisajankohdan jälkeen. Ennakkoveron maksuerät eivät ole riippuvaisia elinkeinotoiminnan todellisesta toiminta-ajasta.

Jos olet antanut kuluvaa verovuotta seuraavalle verovuodelle ennakkoveron määräämistä koskevia tietoja, tee myös näihin tietoihin tarvittavat muutokset.

Lue lisää ennakkoverosta

Säilytä kirjanpitoaineisto ja tilinpäätös 10 vuotta

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on säilytettävä viimeisen tilikauden kirjanpitokirjat ja tilinpäätös vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositteet on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymisestä.