Toiminnan keskeyttäminen

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi keskeyttää elinkeinotoimintansa joko määräajaksi tai toistaiseksi. Toiminnan keskeytymisestä on ilmoitettava Verohallinnolle.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoitettava elinkeinotoiminnan keskeytymisestä Verohallinnolle muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5. Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin ei tehdä merkintää toiminnan keskeytymisestä.

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ilmoittaa toimintansa keskeytyneen toistaiseksi, Verohallinto poistaa sen ennakkoperintärekisteristä, arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä. Kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö keskeytyksen jälkeen jatkaa toimintaa, sen on hakeuduttava takaisin rekistereihin lomakkeella Y5.

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ilmoittaa toimintansa keskeytetyn määräajaksi, on yhtymän ilmoitettava keskeytyksen alku- ja loppupäivät.Vaikka avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ilmoittaisi toiminnan keskeytymisestä, on sen silti annettava veroilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista määräaikana Verohallinnolle.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies voi hakea ennakkoveron poistamista tai alentamista, kun toiminta keskeytyy. Hakemus tehdään Verokortin/Ennakkoverojen hakemus/muutoslomakeella (5010). Liitteenä pitää antaa viimeisen tilikauden tilinpäätös tai muu laskelma sekä laskelma verotettavan tulon määrästä.

Vaikka toiminta olisi keskeytynyt, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön pitää silti aina palauttaa esitäytetty veroilmoitus Verohallintoon allekirjoitettuna ja tarpeellisilta osin täytettynä.

Muutos- ja lopettamisilmoituslomake Y5 löytyy www.ytj.fi -sivuilta kohdasta Y-lomakkeet. Lomake postitetaan osoitteella PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.