Sulautuminen ja jakautuminen - osakeyhtiö ja osuuskunta

Sulautumisen seurauksena osakeyhtiö tai osuuskunta lakkaa olemasta. Sen varat ja velat siirtyvät toiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle. Jakautumisesta on kyse silloin, kun osakeyhtiön tai osuuskunnan varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle.

Sulautumisessa osakeyhtiö lakkaa olemasta ja sen varat ja velat siirtyvät sellaisinaan toiselle jo olemassa olevalle osakeyhtiölle. Sulautumisesta on kyse myös silloin, kun kaksi tai useampia yhtiöitä sulautuu niin, että niiden toimintaa jatkamaan perustetaan uusi osakeyhtiö. Osuuskunta voi sulautua vastaavasti kuin osakeyhtiö. Osakeyhtiö voi sulautua myös osuuskuntaan, jos osuuskunta omistaa osakeyhtiön kaikki osakkeet.

Sulautumisesta on ilmoitettava muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4. Jos toimintaa jatkamaan perustetaan uusi osakeyhtiö tai osuuskunta, tiedot uudesta osakeyhtiöstä tai osuuskunnasta ilmoitetaan perustamisilmoituslomakkeella Y1.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta jakautuu niin, että sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle, tiedot uusista osakeyhtiöistä tai osuuskunnista ilmoitetaan perustamisilmoituslomakkeella Y1. Jakautuvasta osakeyhtiöstä tai osuuskunnasta täytetään muutos- ja lopettamisilmoitus Y4.

Kun osakeyhtiö tai osuuskunta jakautuu osittain, se luovuttaa yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuutensa sellaisenaan yhdelle tai useammalle olemassa olevalle tai uudelle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle. Tällöin jakautuvaan osakeyhtiöön tai osuuskuntaan jää vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus. Osittaisjakautumisen seurauksena osakeyhtiö tai osuuskunta ei purkaudu.

Sekä sulautumis- että jakautumistilanteissa veroilmoitukseen pitää liittää selvitys

  • sulautuneen tai jakautuneen yhteisön menoista, jotka vähennetään vastaanottaneen yhteisön tuloista
  • muista verotuksessa vähennyskelpoisista eristä
  • fuusioerotuksen käsittelystä kirjanpidossa
  • omistussuhteiden muutoksista, jos sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tappioita halutaan vähennettäväksi vastaanottaneen yhteisön tulosta. Selvitys omistussuhteiden muutoksista tarvitaan myös siinä tapauksessa, että sulautuneella tai jakautuneella yhtiöllä on käyttämättömiä yhtiöveron hyvityksiä.

Y1- ja Y4-lomakkeet saa osoitteesta www.ytj.fi. Lomakkeet postitetaan osoitteella PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Avainsanat: