Muutoksen hakeminen ennakkoratkaisuun - yhdistys ja säätiö

Yhdistykset ja säätiöt voivat hakea muutosta Verohallinnon antamiin sitoviin ennakkoratkaisuihin.

Yksittäistä verotuskysymystä koskevaan ennakkoratkaisuun voi hakea muutosta. Ennakkoratkaisu ja sen noudattaminen eivät toisaalta vaikuta verotusta koskevaan yleiseen muutoksenhakuoikeuteen. Tämä tarkoittaa, että yhdistys tai säätiö voi hakea muutosta omaan verotukseensa normaalisti siitä huolimatta, että verotuksessa on menetelty ennakkoratkaisun mukaan.

Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta tekemällä valitus hallinto-oikeuteen. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut ennakkoratkaisua koskevan päätöksen tiedokseen. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje (valitusosoitus), jossa on tarkemmat ohjeet muutoksenhakua varten, esimerkiksi tieto siitä, mihin valitus lähetetään. Joissakin tapauksissa Verohallinto voi päättää, että ennakkoratkaisua ei anneta. Tällaisesta päätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Hakijan lisäksi myös Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun. Muutoksenhakuaika alkaa päätöksen tekemisestä.