Maksu ennakkoratkaisusta - yhdistys ja säätiö

Verohallinto perii maksun yhdistyksille ja säätiöille antamistaan ennakkoratkaisuista.

Päätösmaksu ja käsittelymaksu

Verohallinto antaa ennakkoratkaisuhakemukseen maksullisen päätöksen.

Päätösmaksu peritään silloin, kun hakemuksessa esitettyyn kysymykseen annetaan ennakkoratkaisu Silloin kun hakemukseen annetaan useita ennakkoratkaisuja, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen, peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta puolet maksusta. Maksu on kuitenkin korkeintaan laajaa selvitystyötä vaativan maksun suuruinen. Useita valmisteverotuksen ennakkoratkaisuja sisältävän päätöksen maksu on kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun suuruinen ja enintään 2 520 €.

Käsittelymaksu peritään silloin, jos Verohallinto ei anna asiasta ennakkoratkaisua, hakemusta ei tutkita tai asiakas peruuttaa hakemuksensa.

Käsittelymaksu voidaan määrätä päätösmaksun lisäksi silloin, kun hakemus ei sisällä yksilöityä kysymystä tai asian ratkaisemiseksi tarvittavaa selvitystä ja Verohallinto joutuu pyytämään vähäistä enemmän lisäselvitystä.

Maksutaulukko

Ennakkoratkaisu, joka koskee tuloverotusta, kun hakijana on yhdistys tai säätiö 1 260 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 630 euroa
Ennakkoratkaisu, jonka antaminen edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä (ennakkoratkaisun valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä). 2 520 euroa
Muut ennakkoratkaisut  
Arvonlisäverotus 255 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 127,50 euroa
Perintö- tai lahjaverotus, kiinteistöverotus, varainsiirtoverotus tai arpajaisverotus 425 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 212,50 euroa
Ennakkoperintä tai työnantajan sosiaaliturvamaksu 145 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 72,50 euroa
Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero tai korkotulon lähdevero 255 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 127,50 euroa
Ennakkoratkaisu, joka koskee muuta veroasiaa 425 euroa
- ennakkoratkaisut, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen 212,50 euroa
Käsittelymaksu silloin, jos
  • Verohallinto ei anna asiassa ennakkoratkaisua
  • hakemus jätetään tutkimatta
  • asiakas peruuttaa hakemuksensa
  • Verohallinto pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä
120 euroa
Päätös oikeudesta vähentää tappio tuloverotuksessa 575 euroa