Maksu ennakkoratkaisusta

Verohallinto perii maksun liikkeen- tai ammatinharjoittajille antamistaan ennakkoratkaisuista.

Päätösmaksu ja käsittelymaksu

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua elinkeinotulon verotukseen. Verohallinnon päätökset näissä asioissa ovat maksullisia.

Päätösmaksu peritään silloin, kun hakemuksessa esitettyyn kysymykseen annetaan ennakkoratkaisun sisältävä päätös. Käsittelymaksu peritään silloin, jos Verohallinto ei anna asiasta ennakkoratkaisua, hakemusta ei tutkita, asiakas peruuttaa hakemuksensa tai jos Verohallinto pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä.

Maksuperusteet

Silloin kun hakemukseen annetaan useita ennakkoratkaisuja, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen, peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta vain puolet perushinnasta. Jos sama hakemus koskee useampaa hakijaa ja päätöstä pyydetään kunkin hakijan verotukseen, Verohallinto käsittelee jokaisen hakijan asian omana hakemuksenaan. Kustakin päätöksestä peritään maksu. Hinta on kuitenkin enintään laajaa selvitystyötä vaativan ennakkoratkaisun maksun suuruinen.

Useita valmisteverotuksen ennakkoratkaisuja sisältävän päätöksen maksu on kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun suuruinen ja enintään 2520 €.

Jos kysymykset eivät liity samaan asiakokonaisuuteen, peritään ennakkoratkaisuista täydet maksut.

Lue lisää ja katso esimerkkejä maksun määräytymisestä.

Katso hinnasto