Maksu ennakkoratkaisusta ja poikkeuslupapäätöksestä

Verohallinto perii maksun avoimille yhtiöille ja kommandiittiyhtiöille antamistaan ennakkoratkaisuista ja poikkeuslupapäätöksistä.

Päätösmaksu ja käsittelymaksu

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua verotukseen. Lisäksi on mahdollista hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen. Verohallinnon päätökset näissä asioissa ovat maksullisia.

Päätösmaksu peritään silloin, kun hakemuksessa esitettyyn kysymykseen annetaan ennakkoratkaisun sisältävä päätös. Käsittelymaksu peritään silloin, jos Verohallinto ei anna asiasta ennakkoratkaisua, hakemusta ei tutkita, asiakas peruuttaa hakemuksensa tai jos Verohallinto pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä

Maksuperusteet

Silloin kun hakemukseen annetaan useita ennakkoratkaisuja, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta vain puolet perushinnasta. Jos sama hakemus koskee useampaa hakijaa ja päätöstä pyydetään kunkin hakijan verotukseen, Verohallinto käsittelee jokaisen hakijan asian omana hakemuksenaan. Kustakin päätöksestä peritään maksu. Hinta on kuitenkin enintään laajaa selvitystyötä vaativan ennakkoratkaisun maksun suuruinen. Useita valmisteverotuksen ennakkoratkaisuja sisältävän päätöksen maksu on kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun suuruinen ja enintään 2520 €.

Jos kysymykset eivät liity samaan asiakokonaisuuteen peritään ennakkoratkaisuista täydet maksut.

Lue lisää ja katso esimerkkejä maksun määräytymisestä.

Katso hinnasto