Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Näin annat veroilmoituksen 6C verovuodelle 2022 OmaVerossa (kunta, kuntayhtymä, seurakunta, uskonnollinen yhdyskunta, ammattikorkeakoulu, yliopisto tai ylioppilaskunta)

 1. Valitse yhteisö jonka puolesta haluat antaa veroilmoituksen.

 2. Katso kuva

  Valitse etusivulta osiosta Yhteisön tulovero linkki Tee yhteisön tuloveroilmoitus sen verovuoden kohdalta, jolta haluat antaa veroilmoituksen.

 3. Katso kuva

  Veroilmoitus avautuu vaiheeseen Perustiedot. Vastaa Kyllä, jos yhteisöllä on toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla.

 4. Katso kuva

  Lisätietojen antajan yhteystiedot kohdassa näytetään käyttäjäprofiilin tiedot, jos käyttäjäprofiilin on tallennettu puhelinnumero. Muussa tapauksessa anna Muut yhteystiedot.

 5. Katso kuva

  Vaiheessa Veronalainen tulos täytät Laskelman kirjanpidon mukaisista ja veronalaisista tuotoista ja vähennyskelpoisista kuluista. Eri kohtien tiedot summautuvat tuottoihin ja kuluihin sekä tulolähteen tulokseen. Osinkotuotoista ja poistoista on annettava erittelyt liitelomakkeilla, jotka avautuvat täytettäviksi valitsemalla Avaa erittely. Tietojen täyttämisen jälkeen paina erittelysivun lopussa OK, jolloin tiedot tallentuvat ja pääset palaamaan pääverolomakkeelle.

 6. Katso kuva

  Vaiheessa Erittely verovapaasta tavara- ja palvelumyynnistä annat tiedot valitsemalla Lisää tietue. Tietojen täyttämisen jälkeen paina OK, jolloin tiedot tallentuvat. Lisää jokaiselle toiminnolle oma erittely.

 7. Katso kuva

  Vaiheessa Erittely veronalaisesta elinkeinotoiminnasta annat tiedot valitsemalla Lisää tietue. Tietojen täyttämisen jälkeen paina OK, jolloin tiedot tallentuvat. Lisää jokaiselle toiminnolle oma erittely.

  Kunnalle esitetään kysymys, harjoittaako se elinkeinotoimintaa oman kunnan ulkopuolella. Jos vastaus on kyllä, avautuu kohta, jossa voit eritellä veronalaisen elinkeinotoiminnan.

 8. Katso kuva

  Vaiheessa Muut selvitykset ilmoitat muita verotukseen vaikuttavia tapahtumia, kuten koulutusvähennys ja selvitys arvopapereista tai arvo-osuuksista, vastaamalla Kyllä asianomaisessa kohdassa. Kaikkiin kohtiin liittyy pakollisena erittelyiden antaminen liitelomakkeella.

  Tässä vaiheessa annat myös tarpeelliset Liitteet valitsemalla Lisää tiedosto.

 9. Katso kuva

  Vaiheessa Veronalainen tulos tai vahvistettava tappio ilmoitat Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

 10. Katso kuva

  Vaiheessa Esikatsele ja lähetä voit katsella tallentamiasi tietoja. Jos sinulla on tarvetta muutosten tekemiseen, voit palata korjattavaan kohtaan valitsemalla vaihepalkista haluttu vaihe tai edellinen ja seuraava -painikkeilla.

  Kun halutut muutokset on tehty Lähetä ilmoitus. Saat kuittauksen lähetyksen vastaanotosta.

 11. Katso kuva

  Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi heti, kun olet sen lähettänyt. Löydät lähetetyn ilmoituksen OmaVeron välilehdeltä Toiminnot kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila. Valitse linkki Tehdyt ilmoitukset ja hakemukset. Jos veroilmoitus on Lähetetty-tilassa, voit vielä muokata tai poistaa lähettämäsi ilmoituksen. 

  Muiden palvelujen kuin OmaVeron kautta annetut ilmoitukset näkyvät OmaVerossa yleensä parin päivän kuluttua ilmoituksen antamisesta. Kun tiedot ovat siirtyneet Verohallinnolle, ne julkaistaan OmaVerossa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023