Vuoden 2018 vuosi-ilmoitusten korjaaminen

Tämä ohje koskee vuoden 2018 tai sitä aikaisemmin annettujen vuosi-ilmoitusten korjaamisia. Katso uusin ohje.

1 Vuosi-ilmoitukset korjataan korvaavalla ilmoituksella

Vuosi-ilmoitusten virheelliset tiedot on korjattava antamalla uusi korvaava ilmoitus.

Korvaava korjaustapa koskee kaikkia vuosi-ilmoituksia, jotka annetaan vuodelta 2018 eli myös niitä, jotka on aikaisemmin korjattu poisto-korjauslisäystavalla.
Poisto-korjauslisäys on poistunut käytöstä.

Korvaavassa ilmoittamis- ja korjaustavassa on erityisen tärkeää se, että koko kalenterivuoden tiedot ilmoitetaan yhdellä vuosi-ilmoituksella. Ohjeessa on esimerkkejä korjaamisen eri tilanteista (kohta 3).

Huom: Palkat ja työkorvaukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeisen kerran maksuvuodelta 2018. Jos vuonna 2018 tai sitä aiemmin maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten vuosi-ilmoituksessa on virheitä, ne korjataan antamalla Verohallinnolle korvaava vuosi-ilmoitus.

 • Tulorekisteriin ilmoitetaan korjaukset, jotka koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen maksettuja palkkoja tai muita ansiotuloja.

2 Korjaamisen aikataulut muuttuvat

Verotuksen aikataulut muuttuvat vuonna 2019. Henkilöasiakkaiden verotus päättyy eri asiakasryhmille joustavasti kuukausittain touko-lokakuun välisenä aikana. Tästä johtuen vuosi-ilmoitustietojen korjausaikatauluja on aikaistettu.

 • Vuoden 2018 vuosi-ilmoitusten korjaukset pitää tehdä sähköisesti viimeistään 18.3.2019 (paperilla viimeistään 15.3.2019) jotta henkilöasiakkaiden esitäytetyille veroilmoituksille saadaan oikeat tiedot. Vuosi-ilmoitusten korjaukset arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyistä pitää kuitenkin antaa viimeistään 12.2.2019, jotta tiedot ehtivät esitäytetyille veroilmoituksille.
 • Viimeistään 30.4.2019 tehdyt korjaukset ehtivät henkilöasiakkaiden verotuspäätöksille. Myös tämän jälkeen annetut tiedot otetaan huomioon verotuksessa ja tarvittaessa henkilön verotusta korjataan tai verotuspäätöstä oikaistaan.

3 Korvaava korjaustapa

Muun muassa seuraavat vuosi-ilmoitukset korjataan korvaavalla korjaustavalla

 • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
 • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
 • Vuosi-ilmoitus osingoista
 • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
 • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
 • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista
 • Puun ostajan vuosi-ilmoitus
 • Ilmoitus lainoista ja koroista
 • Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut
 • Ilmoitus maksetusta apurahasta
 • Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut
 • Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajalle maksetut vakuutussuoritukset
 • Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely
 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut

Korvaava ilmoitus annetaan vain niistä tulonsaajista tai muista verovelvollisista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. Uusi erittely korvaa aikaisemmin annetun erittelyn tiedot.

Uudessa erittelyssä ilmoitetaan tulonsaajan tai muun verovelvollisen kaikki tiedot, sekä korjatut että alkuperäiset, oikein olleet tiedot.

Koska korvaavassa korjaamismenettelyssä uusi ilmoitus korvaa aina edellisen, verovelvollisella voi olla vain yksi samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus. Tunnistetietoja ovat mm. maksajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus), verovuosi, tulonsaajan tai muun verovelvollisen tunnus (henkilö- tai Y-tunnus) ja suorituslaji.

Jos tunnistetiedoissa on virhe, on ensin poistettava virheellinen vuosi-ilmoitus kokonaan ja sen jälkeen annettava uusi vuosi-ilmoitus oikeilla tunnistetiedoilla. Vuosi-ilmoitusten tunnistetiedot on merkitty kunkin vuosi-ilmoituksen tietuekuvaukseen. 

Jos maksajalla tai ilmoittajalla on käytössään useampia taloushallinnon ohjelmistoja, joissa muodostetaan vuosi-ilmoitusaineistoja, huomaa seuraavat asiat:

 • Kun tilitoimisto vaihtuu kesken vuoden, työnantajan tai suorituksen maksajan on huolehdittava, että tiedot aiemman tilitoimiston maksamista palkoista välittyvät uudelle tilitoimistolle. Pääsäännön mukaan palkoista annetaan samalta maksajalta kullekin saajalle vain yksi, yhteenlaskettu vuosi-ilmoitus.

 • Kun käytössä oleva taloushallinnon ohjelmisto vaihtuu kesken vuotta, uuden ohjelmiston käyttäjän on laskettava alkuvuoden ja loppuvuoden tiedot yhteen ennen vuosi-ilmoituksen lähettämistä. Jos tietojen yhteen laskeminen ei ole mahdollista, voi kahden eri ohjelmiston muodostamat tiedostot antaa erillään, jos niissä on eri ohjelmistotieto. Kun samalle saajalle tulee kaksi vuosi-ilmoitusta erilaisella ohjelmistotiedolla, ne eivät korvaa toisiaan, vaan molemmat jäävät aktiiviksi. Katso Tiedostona annetut vuosi-ilmoitukset, esimerkki 9.

 • Kun maksajalla on käytössään samaan aikaan useampia taloushallinnon ohjelmistoja (esimerkiksi palkat lasketaan eri ohjelmalla kuin päivärahat ja kilometrikorvaukset), tiedot voidaan ilmoittaa joko käyttämällä eri tunnistetietoja tai käyttämällä eri tietovirtoja (VSPSERIE, VSPSERIK ja/tai VSPSKUST). Katso Tiedostona annetut vuosi-ilmoitukset, esimerkki 10.

  Huomaa, että paperilomakkeella (7801) tai Lomake.fi-palvelun verkkolomakkeella (7801E) ei voi ilmoittaa ohjelmistotietoa. Tämän vuoksi näillä ilmoitustavoilla kaikki saajalle maksetut palkat ja kustannusten korvaukset täytyy ilmoittaa yhdellä ilmoituksella.

  Tarkempia tietoja on ohjeessa Tietuekuvaukset: Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaaminen. Voit myös soittaa Verohallinnon palvelunumeroon.

Seuraavien vuosi-ilmoitusten korjauksia ei voi antaa sähköisesti, jos maksuvuosi on 2015 tai sitä aikaisempi vuosi:

 • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
 • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
 • Vuosi-ilmoitus osingoista
 • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
 • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
 • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista
 • Puun ostajan vuosi-ilmoitus

Muiden vuosi-ilmoitusten korjauksia ei voi antaa sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee vuotta 2017 tai sitä aikaisempaa vuotta. Korjaus pitää tehdä tällöin paperilla.

Tiedostona annetut vuosi-ilmoitukset

Ilmoittamismenettelyn muutokset on tehty tietuekuvauksiin. Varmista aina ohjelmiston toimittajalta, että käyttämässäsi ohjelmistossa on huomioitu voimassa olevat tietuekuvaukset.

Korvaava korjausmenettely vaikuttaa palkkojen ja verovapaiden kustannusten korvausten tietovirtoihin ja niiden yhdistämisiin. Jos maksat palkkoja, muita suorituksia ja verovapaita kustannusten korvauksia eri palkkahallintojärjestelmistä, tutustu tarkemmin esimerkkeihin 9 ja 10.

Esimerkki 1: Vuosi-ilmoituksen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella 

Maksat palkkoja vuonna 2018 viidelle työntekijälle. Annat palkanmaksusta vuosi-ilmoitukset tammikuussa 2019. Maaliskuussa 2019 huomaat, että yhden työntekijän ennakonpidätys oli ilmoitettu väärin. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla työntekijästä korvaava ilmoitus, jossa on oikeat tiedot: korjattu ennakonpidätyksen määrä sekä myös aikaisemmin annetulla erittelyllä kaikki oikein olleet tiedot eli rahapalkan määrä, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut jne.

Esimerkki 2: Samalle tulonsaajalle maksettu palkka ja tietojen yhteen laskeminen 

Maksat huhtikuussa 2018 palkkaa siivoojalle ja annat siitä vuosi-ilmoituksen heti työn päätyttyä huhtikuussa 2018. Joulukuussa palkkaat saman siivoojan uudestaan. Kun annat vuosi-ilmoituksen vuodelta 2018, laske yhteen huhti- ja joulukuun tiedot. Et voi antaa uutta ilmoitusta vain joulukuun palkasta, sillä se korvaisi huhtikuussa annetun vuosi-ilmoituksen, ja tulonsaajan veroilmoitukselle tulisi tieto vain joulukuun palkasta. 

Esimerkki 3: Tunnistetiedon korjaaminen / Työkorvauksen maksukuukausi puuttuu

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen osakeyhtiölle maksamastaan työkorvauksesta. Korvauksen määrä oli 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa. Työkorvauksen maksukuukausi oli jäänyt ilmoittamatta. Työkorvaus oli maksettu marraskuussa.

Koska työkorvauksen maksukuukausi on tunnistetieto, maksajan on korjattava alkuperäinen tieto erillisellä ilmoituksella ja annettava lisäksi oikeat tiedot uudella ilmoituksella. Maksaja antaa siis kaksi ilmoitusta korjausta tehdessään.

Ensimmäiseen ilmoitukseen maksaja merkitsee alkuperäiset tunnistetiedot (verovuosi, tulonsaajan Y-tunnus). Työkorvauksen ja ennakonpidätyksen määrää ei ilmoiteta.

Lisäksi maksaja antaa toisen ilmoituksen, johon on merkitty oikeat tunnistetiedot ja euromäärät: suorituksen maksukuukausi 11 (marraskuu), korvauksen määrä 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa.

Esimerkki 4: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen saajan henkilötunnus

Yhtiö on jakanut osinkoja kolmelle osakkaalle vuonna 2018. Annat osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2019. Maaliskuussa 2019 huomaat, että yhden osingonsaajan henkilötunnus oli virheellinen. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla korvaava vuosi-ilmoitus. Ilmoita siinä vain tulonsaajan virheellinen henkilötunnus sekä muut ilmoittamasi tunnistetiedot, mutta jätä muut kohdat tyhjiksi. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa ilmoitat oikean henkilötunnuksen sekä kaikki muut tiedot uudelleen.

Esimerkki 5: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen maksuvuosi

Olet antanut osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2018. Huomaat myöhemmin, että ilmoituksessa oli väärä maksuvuosi. Poista ilmoitus antamalla korvaava yhteenveto, jossa ilmoitat pakolliset tunnistetiedot eli maksajan Y-tunnuksen, virheellisenä ilmoitetun maksuvuoden, verovuoden sekä jakopäätöspäivän. Poista saajakohtaiset erittelytiedot antamalla korvaavat ilmoitukset, joissa ilmoitat vain tulonsaajien henkilötunnukset, ei siis muita saajakohtaisia tietoja. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa on oikeat tiedot.

Esimerkki 6: Kokouspalkkioiden korjaaminen

Asunto Oy on maksanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioita, joista on annettu vuosi-ilmoitukset ajallaan. Myöhemmin maksaja huomaa, että vuosi-ilmoitukset oli annettu puutteellisina.  Saajakohtaisiin erittelyihin oli jäänyt merkitsemättä kohta 36. Kohta 36 pitää merkitä, jos maksetuista suorituksista ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Maksaja korjaa puutteelliset ilmoitukset antamalla korvaavat vuosi-ilmoitukset, joissa ilmoitetaan kohdan 36 lisäksi kaikki tiedot uudestaan. Korvaavat ilmoitukset tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden tiedoissa on ollut virheitä.

Vuosi-ilmoitusta ei voi enää korjata siten, että ilmoitetaan lisäyksenä vain kohta 36, sillä korvaavassa menettelyssä viimeksi annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 7: Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun korjaaminen

Työnantaja on ottanut työtekijöilleen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ilmoitetaan vuosi-ilmoituksen kohdassa 82.

Työnantaja ei ollut saanut vakuutusyhtiön selvitystä vakuutusmaksujen määrästä tammikuun loppuun mennessä, joten työnantaja antoi vuosi-ilmoituksen puutteellisena.

Kun tieto vakuutusmaksujen määrästä saadaan, vuosi-ilmoitus korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Korvaavassa ilmoituksessa ilmoitetaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu (kohta 82) sekä lisäksi kaikki muut tiedot uudestaan. Korvaava ilmoitus tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia.

Vuosi-ilmoitusta ei voi enää korjata siten, että ilmoittaa lisäyksenä vain kohdan 82, sillä korvaavassa menettelyssä myöhemmin annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 8: Maksajakohtaisen tiedon korjaaminen

Kelan korvauspäätöksen perusteella työnantaja on vähentänyt liikaa maksamaansa sosiaaliturvamaksua maksuvuoden 2018 työnantajasuoritusten veroilmoituksilla. Työnantaja ei kuitenkaan ole ilmoittanut vähennystä vuosi-ilmoituksella.

Työnantaja ilmoittaa korvaavat maksajakohtaiset tiedot ja merkitsee vähentämänsä sosiaaliturvamaksun määrän kohtaan 631. Saajakohtaisia tietoja ei anneta uudestaan, jos ne ovat olleet alkuperäisessä vuosi-ilmoituksessa oikein.

Esimerkki 9: Ilmoitusvelvollisen tilitoimisto/ohjelmisto vaihtuu kesken vuoden

Jos käytetyt ohjelmistot ovat kahden eri ohjelmistotoimittajan tarjoamia tuotteita, ohjelmistojen tuottamia tietoja ei välttämättä voida yhdistellä VSPSERIE-ilmoitukselle, vaikka Verohallinnon pääsääntöinen ohjeistus niin vaatii.

Vuosi-ilmoitusaineiston voi antaa kahdella eri VSPSERIE-tietovirran tiedostolla, jos tilitoimisto A:n antaman tiedoston ohjelmistotietona on eri ohjelmistotieto kuin tilitoimisto B:n antamalla tiedostolla. Eri ohjelmistotiedon perusteella aineistot käsitellään verohallinnossa erillään, eikä myöhemmin saatu vuosi-ilmoitus ei korvaa aiemmin annettua.

Jos vuosi-ilmoituksia pitää korjata, korvaavat ilmoitukset on annettava samoilla tunnistetiedoilla (ohjelmistotiedoilla) kuin alkuperäiset ilmoitukset.

Jos alkuperäisen ohjelmistotiedon käyttäminen ei ole korjaustilanteessa mahdollista, voi korjauksen antaa verkkolomakkeella (Lomake.fi) tai paperilomakkeella, jolloin ohjelmistotietoa ei ilmoiteta. Tällaisessa tilanteessa on annettava koko vuoden palkkatiedot yhteenlaskettuina, sillä verkkolomakkeella tai paperilomakkeella annettu ilmoitus korvaa molemmat - aiemmin erikseen - annetut vuosi-ilmoitukset.

Esimerkki 10: Ilmoitusvelvollinen käyttää samanaikaisesti kahta eri ohjelmistoa: toista palkkojen laskemiseen ja toista kustannusten korvausten (esim. päivärahojen ja kilometrikorvausten) laskemiseen

Jos käytetyt ohjelmistot ovat kahden eri ohjelmistotoimittajan tarjoamia tuotteita, ohjelmistojen tuottamia tietoja ei välttämättä voida yhdistellä VSPSERIE-ilmoitukselle, vaikka Verohallinnon pääsääntöinen ohjeistus niin vaatii.

Vuosi-ilmoitukset voi antaa erillään käyttämällä eri tietovirtoja: varsinaiset palkat VSPSERIK- tai VSPSERIE-tietovirroilla ja kustannusten korvaukset VSPSKUST-tietovirralla, jolloin eri tietovirroilla annetut ilmoitukset eivät korvaa toisiaan.

Palkka-aineiston ja kustannusten korvaukset voi antaa erikseen myös kahdella VSPSERIE-tietovirran tiedostolla, jos annetuissa tiedostoissa on eri ohjelmistotieto. Eri ohjelmistotiedon perusteella aineistot käsitellään verohallinnossa erillään, eikä myöhemmin annettu vuosi-ilmoitus korvaa aiemmin annettuja ilmoituksia.

Jos vuosi-ilmoituksia pitää myöhemmin korjata, korvaavat ilmoitukset on annettava samoilla tunnistetiedoilla (tietovirroilla/ohjelmistotiedoilla) kuin alkuperäiset ilmoitukset.

Jos alkuperäisen tietovirran tai ohjelmistotiedon käyttäminen ei ole korjaustilanteessa mahdollista, voi korjauksen antaa verkkolomakkeella (Lomake.fi) tai paperilomakkeella, jolloin ei ilmoiteta ohjelmistotietoa eikä tietovirran tunnusta. Tällaisessa tilanteessa on annettava koko vuoden palkkatiedot ja kustannusten korvaukset samalla ilmoituksella, sillä verkkolomakkeella tai paperilomakkeella annettu ilmoitus korvaa molemmat - aiemmin erikseen - annetut vuosi-ilmoitukset.

Esimerkki 11: Tiedostona annettujen erittelyjen korjaaminen verkkolomakkeella tai paperilla

Jos korjausaineistoa ei voida tuottaa sillä ohjelmistolla jolla alkuperäinen aineisto oli tuotettu, voidaan yksittäiset erittelyt korjata Lomake.fi-palvelun verkkolomakkeella (vero.fi/asioi verkossa > Vuosi-ilmoitus) tai paperilomakkeella. Verkkolomakkeella tai paperilomakkeella ei ole ohjelmistotietoa tunnistetietona. Muiden tunnistetietojen tulee olla samat kuin alkuperäisellä erittelyllä.

Verkkolomakkeilla annetut vuosi-ilmoitukset

Verkkolomakkeella annettujen vuosi-ilmoitusten korjaamisesta saa lisätietoja kunkin palveluntarjoajan omasta palvelusta (esim. OpusCapita, Koivuniemi, CGI).

Esimerkki 1: Vuosi-ilmoituksen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella 

Maksat palkkoja vuonna 2018 viidelle työntekijälle. Annat palkanmaksusta vuosi-ilmoitukset tammikuussa 2019. Maaliskuussa 2019 huomaat, että yhden työntekijän ennakonpidätys oli ilmoitettu väärin. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla työntekijästä korvaava ilmoitus, jossa on oikeat tiedot: korjattu ennakonpidätyksen määrä sekä myös aikaisemmin annetulla erittelyllä kaikki oikein olleet tiedot eli rahapalkan määrä, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut jne. Jos maksajakohtaisia tietoja on ilmoitettu yhteenvedolla (esim. kohdat 631, 650), yhteenveto on tarvittaessa annettava uudelleen, vaikka tiedot eivät olisikaan muuttuneet (eri palveluiden välillä voi olla eroja).

Esimerkki 2: Samalle tulonsaajalle maksettu palkka ja tietojen yhteen laskeminen 

Maksat huhtikuussa 2018 palkkaa siivoojalle ja annat siitä vuosi-ilmoituksen heti työn päätyttyä huhtikuussa 2018. Joulukuussa palkkaat saman siivoojan uudestaan. Kun annat vuosi-ilmoituksen vuodelta 2018, laske yhteen huhti- ja joulukuun palkat. Et voi antaa ilmoitusta vain joulukuun palkasta, koska se korvaisi huhtikuussa annetun vuosi-ilmoituksen ja tulonsaajan esitäytettyyn veroilmoitukseen tulisi virheellisesti tieto vain joulukuussa maksetusta palkasta.

Esimerkki 3: Tilitoimisto vaihtuu kesken vuotta

Siirrät palkanlaskennan ja kirjanpidon hoidon uuden tilitoimiston vastuulle kesäkuussa.

Työnantajana sinun on huolehdittava, että tiedot aiemman tilitoimiston maksamista palkoista välittyvät uudelle tilitoimistolle, koska uuden tilitoimiston on annettava vuosi-ilmoitus koko vuoden aikana maksetuista palkoista. Muussa tapauksessa vain loppuvuoden palkkatiedot välittyvät työntekijöiden verotukseen.

Esimerkki 4: Palkanmaksu siirtyy Palkka.fi-palveluun kesken vuotta

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoitukset Verohallintoon heti vuodenvaihteen jälkeen. Vuosi-ilmoitukset lähetetään vain palvelun kautta lasketuista palkoista. Jos yrityskäyttäjä on tallentanut palveluun alkusaldot, myös ne huomioidaan vuosi-ilmoituksella.

Jos vuosi-ilmoitusta korjataan vuodenvaihteen jälkeen, kun vuosi-ilmoitus on jo lähetetty Palkka.fi-palvelusta, tee korjaus Lomake.fi-palvelun verkkolomakkeella (vero.fi/asioiverkossa > Vuosi-ilmoitus) tai paperilomakkeella.

Huomaa, että Palkka.fi-palvelusta ei voi muodostaa ja lähettää vuosi-ilmoitusta Verohallintoon kesken vuoden.

Esimerkki 4.1

Olet käyttänyt palkanlaskentaan 1.1.–16.6.2018 palkanlaskentapalvelua X:ä ja 1.7.–31.12.2018 Palkka.fi:tä.

Kotitalous

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen vain palvelun kautta lasketuista palkoista heti vuodenvaihteen jälkeen. Jos palvelu X lähettää vuosi-ilmoituksen vastaavista palvelun kautta lasketuista palkoista, Verohallinto käsittelee molemmat ilmoitukset omina ilmoituksinaan.

Yritys

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen palvelun kautta lasketuista palkoista ja tallentamistasi alkusaldoista. Jos palvelu X lähettää vuosi-ilmoituksen palvelun kautta lasketuista palkoista, Verohallinto käsittelee molemmat ilmoitukset omina ilmoituksinaan.

Jos tallennat alkusaldot Palkka.fi-palveluun, varmista, että vuosi-ilmoitusta ei lähetetä palvelusta X.

Esimerkki 4.2

Olet laskenut palkat käsin (ilman palkanlaskentapalvelua) tai sellaisessa palkanlaskenta-palvelussa, josta ei lähde vuosi-ilmoitusta.

Kotitalous

Palkka.fi lähettää vuosi-ilmoituksen vain palvelun kautta lasketuista palkoista heti vuodenvaihteen jälkeen. Koska Palkka.fi-palvelun vuosi-ilmoitus ei sisällä alkuvuoden tietoja, sinun on laskettava koko vuoden tiedot yhteen ja lähetettävä erillinen vuosi-ilmoitus Verohallintoon. Lähetä vuosi-ilmoitus vasta 15.1.2019 jälkeen, mutta viimeistään 31.1.2019. Vuosi-ilmoituksen voi antaa verkkolomakkeella vero.fi-sivujen (vero.fi/asioiverkossa > Vuosi-ilmoitus) kautta. Laske ilmoitukseen alkuvuoden aikana maksamasi palkat ja Palkka.fi-palvelun kautta lasketut palkat. Voit tarkistaa Palkka.fi:n kautta lasketut palkat palvelun muodostamasta vuosi-ilmoituksesta kohdasta Omat ilmoituksesi.

Yritys

Olet laskenut alkuvuoden palkat käsin (ilman palkanlaskentapalvelua), etkä ole lähettänyt niistä vuosi-ilmoitusta. Jos olet tallentanut alkusaldoina ennen palvelun käyttöä maksamasi palkat Palkka.fi:n lähettämä vuosi-ilmoitus sisältää koko vuoden tiedot.

Esimerkki 5: Tunnistetiedon korjaaminen / Työkorvauksen maksukuukausi puuttuu

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen osakeyhtiölle maksamastaan työkorvauksesta. Korvauksen määrä oli 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa. Työkorvauksen maksukuukausi oli jäänyt ilmoittamatta. Työkorvaus oli maksettu marraskuussa.

Koska työkorvauksen maksukuukausi on tunnistetieto, maksajan on korjattava alkuperäinen tieto erillisellä ilmoituksella ja annettava lisäksi oikeat tiedot uudella ilmoituksella. Maksaja antaa siis kaksi ilmoitusta korjausta tehdessään.

Ensimmäiseen ilmoitukseen maksaja merkitsee alkuperäiset tunnistetiedot (verovuosi, tulonsaajan Y-tunnus, korvauksen maksukuukausi). Älä ilmoita työkorvauksen ja ennakonpidätyksen määrää.

Lisäksi maksaja antaa toisen ilmoituksen, johon on merkitty oikeat tunnistetiedot ja euromäärät: suorituksen maksukuukausi 11 (marraskuu), korvauksen määrä 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa.

Esimerkki 6: Vuosi-ilmoituksen korjaaminen, jos palkkatiedon yhteydessä on ilmoitettu maksukuukausi

Jos alkuperäisellä vuosi-ilmoituksella on annettu suorituksen maksukuukausi palkkatiedon yhteydessä, vuosi-ilmoitusta ei voi korjata Lomake.fi-palvelun verkkolomakkeella. Tällöin korvaava ilmoitus (tai poistoilmoitus) pitää tehdä samalla ilmoitusformaatilla kuin alkuperäinen, korjattava vuosi-ilmoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä, että korvaava ilmoitus on annettava paperilomakkeella, jossa maksukuukausi voidaan merkitä samalla tavalla kuin alkuperäisellä ilmoituksella.

Esimerkki 6.1: Olet antanut paperilomakkeella työntekijän vuosi-ilmoituksen, jossa palkkatiedon yhteydessä on ilmoitettu myös maksukuukausi, esim. 06 (=kesäkuu). Jos ko. vuosi-ilmoitusta täytyy myöhemmin korjata, korvaavalla ilmoituksella on käytettävä samaa maksukuukautta (06), jotta korjaus onnistuu. Korjaus pitää antaa paperilla, sillä Lomake.fi-palvelun verkkolomakkeella maksukuukauden ilmoittaminen palkan yhteydessä on teknisesti estetty.

Kun annetaan ensimmäinen (alkuperäinen) vuosi-ilmoitus, maksukuukausi on syytä jättää ilmoittamatta sellaisten suorituslajien yhteydessä, joissa sitä ei vaadita.

Vuosi-ilmoitus pitää antaa maksukuukausittain eriteltynä vain silloin, kun työ- tai käyttökorvaus on maksettu avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle tai yhteisölle (esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta tai yhdistys). Luonnolliselle henkilölle maksettu maksetut työ- ja käyttökorvaukset ilmoitetaan yhdellä vuosi-ilmoituksella ilman maksukuukautta.

Esimerkki 7: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen saajan henkilötunnus

Yhtiö on jakanut osinkoja kolmelle osakkaalle vuonna 2018. Annat osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2019. Maaliskuussa 2019 huomaat, että yhden osingonsaajan henkilötunnus oli virheellinen. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla korvaava vuosi-ilmoitus. Ilmoita siinä vain tulonsaajan virheellinen henkilötunnus sekä muut ilmoittamasi tunnistetiedot, mutta jätä muut kohdat tyhjiksi. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa ilmoitat oikean henkilötunnuksen sekä kaikki muut tiedot uudelleen.

Esimerkki 8: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen maksuvuosi

Olet antanut osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2018. Huomaat myöhemmin, että ilmoituksessa oli väärä maksuvuosi. Poista ilmoitus antamalla korvaava yhteenveto, jossa ilmoitat pakolliset tunnistetiedot eli maksajan Y-tunnuksen, virheellisenä ilmoitetun maksuvuoden, verovuoden sekä jakopäätöspäivän. Poista saajakohtaiset erittelytiedot antamalla korvaavat ilmoitukset, joissa ilmoitat vain tulonsaajien henkilötunnukset, ei siis muita saajakohtaisia tietoja. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa on oikeat tiedot

Esimerkki 9: Kokouspalkkioiden korjaaminen

Asunto Oy on maksanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioita, joista on annettu vuosi-ilmoitukset ajallaan. Myöhemmin maksaja huomaa, että vuosi-ilmoitukset oli annettu puutteellisina.  Saajakohtaisiin erittelyihin oli jäänyt merkitsemättä kohta 36. Kohta 36 pitää merkitä, jos maksetuista suorituksista ei makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua (eli sairausvakuutusmaksua).

Maksaja korjaa puutteelliset ilmoitukset antamalla korvaavat vuosi-ilmoitukset, joissa ilmoitetaan kohdan 36 lisäksi kaikki tiedot uudestaan. Korvaavat ilmoitukset tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden tiedoissa on ollut virheitä.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 36, sillä korvaavassa menettelyssä viimeksi annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 10: Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun korjaaminen

Työnantaja ei ollut saanut vakuutusyhtiön selvitystä vakuutusmaksujen määrästä tammikuun loppuun mennessä, joten työnantaja antoi vuosi-ilmoituksen puutteellisena.

Kun tieto vakuutusmaksujen määrästä saadaan, vuosi-ilmoitus korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Korvaavassa ilmoituksessa ilmoitetaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu (kohta 82) sekä lisäksi kaikki muut tiedot uudestaan. Korvaava ilmoitus tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 82, sillä korvaavassa menettelyssä myöhemmin annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot

Esimerkki 11: Maksajakohtaisen tiedon korjaaminen

Kelan korvauspäätöksen perusteella työnantaja on vähentänyt liikaa maksamaansa sosiaaliturvamaksua maksuvuoden 2018 työnantajasuoritusten veroilmoituksilla. Työnantaja ei kuitenkaan ole ilmoittanut vähennystä vuosi-ilmoituksella.

Työnantaja ilmoittaa korvaavat maksajakohtaiset tiedot ja merkitsee vähentämänsä sosiaaliturvamaksun määrän kohtaan 631. Saajakohtaisia vuosi-ilmoituksia ei anneta uudestaan, jos ne ovat olleet alkuperäisessä vuosi-ilmoituksessa oikein.

Esimerkki 12: Tiedostona annettujen erittelyjen korjaaminen verkkolomakkeella

Jos korjausaineistoa ei voida tuottaa sillä ohjelmistolla jolla alkuperäinen aineisto oli tuotettu, voidaan yksittäiset erittelyt korjata Lomake.fi-palvelun verkkolomakkeella (vero.fi/asioiverkossa > Vuosi-ilmoitus), jossa ei ole ohjelmistotietoa tunnistetietona. Muiden tunnistetietojen tulee olla samat kuin alkuperäisellä erittelyllä.

Paperilomakkeilla annetut vuosi-ilmoitukset

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan on annettava tulonsaajan kalenterivuoden tiedot yhdellä vuosi-ilmoituksella. Korjaukset tehdään korvaavalla ilmoituksella, jolla korvataan kaikki aikaisemmin annetun erittelyn tiedot.

Koska korvaavassa korjaamistavassa uusi ilmoitus korvaa aina edellisen, tulonsaajalla voi olla vain yksi samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus. Tunnistetietoja ovat mm. maksajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus), verovuosi, tulonsaajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus) ja suorituslaji. Työkorvausten yhteydessä ilmoitettava korvauksen maksukuukausi on myös tunnistetieto. Vuosi-ilmoitusten tunnistetiedot on mainittu kunkin vuosi-ilmoituksen täyttöohjeessa.

Esimerkki 1: Vuosi-ilmoituksen korjaaminen korvaavalla ilmoituksella 

Maksat palkkoja vuonna 2018 neljälle työntekijälle. Annat palkanmaksusta vuosi-ilmoitukset tammikuussa 2019. Maaliskuussa 2019 huomaat, että yhden työntekijän ennakonpidätys oli ilmoitettu väärin. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla työntekijästä korvaava ilmoitus, jossa on oikeat tiedot: korjattu ennakonpidätyksen määrä sekä myös aikaisemmin annetulla erittelyllä kaikki oikein olleet tiedot eli rahapalkan määrä, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut jne. Jos maksajakohtaisia tietoja on ilmoitettu yhteenvedolla (esim. kohdat 631, 650), tulee yhteenveto antaa uudelleen, vaikka tiedot eivät olisikaan muuttuneet.

Esimerkki 2: Samalle tulonsaajalle maksettu palkka ja tietojen yhteen laskeminen

Maksat huhtikuussa 2018 palkkaa siivoojalle ja annat siitä vuosi-ilmoituksen heti työn päätyttyä huhtikuussa 2018. Joulukuussa palkkaat saman siivoojan uudestaan. Kun annat vuosi-ilmoituksen vuodelta 2018, laske yhteen huhti- ja joulukuun palkat. Et voi antaa ilmoitusta vain joulukuun palkasta, koska se korvaisi huhtikuussa annetun vuosi-ilmoituksen ja tulonsaajan esitäytettyyn veroilmoitukseen tulisi virheellisesti tieto vain joulukuussa maksetusta palkasta.

Esimerkki 3: Tilitoimisto vaihtuu kesken vuotta

Siirrät palkanlaskennan ja kirjanpidon hoidon uuden tilitoimiston vastuulle kesäkuussa.

Työnantajana sinun on huolehdittava, että tiedot aiemman tilitoimiston maksamista palkoista välittyvät uudelle tilitoimistolle, koska uuden tilitoimiston on annettava vuosi-ilmoitus koko vuoden aikana maksetuista palkoista. Muussa tapauksessa vain loppuvuoden palkkatiedot välittyvät työntekijöiden verotukseen.

Esimerkki 4: Virheellisesti ilmoitetun palkan korjaaminen

Maksaja on antanut virheellisen vuosi-ilmoituksen, josta puuttui palkansaajalle joulukuussa maksetun palkan tiedot.

Virheelliseen vuosi-ilmoitukseen oli merkitty palkaksi 33 000,00 euroa, ennakonpidätykseksi 6 600,00 euroa ja lakisääteisiksi työntekijältä perityiksi maksuiksi 2 000,00 euroa. Ilmoittamatta jääneet joulukuun palkanmaksun vastaavat tiedot ovat 3 000,00 euroa (palkka), 600,00 euroa (ennakonpidätys) ja 180,00 euroa (lakisääteiset työntekijältä perityt maksut).

Tiedot korjataan siten, että maksaja antaa palkansaajasta korvaavan vuosi-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan koko vuoden palkkatiedot: palkka 36 000,00 euroa, ennakonpidätys 7 200,00 euroa ja lakisääteiset maksut 2 180,00 euroa.  

Esimerkki 5: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen suorituslaji

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen YEL:n alaisesta yrittäjän palkasta. Ilmoitukseen on merkitty palkan suorituslajiksi P (palkka päätoimesta), vaikka suorituslajiksi olisi pitänyt merkitä PY (YEL-/MYEL-vakuutetun yrittäjän palkka).

Vuosi-ilmoitusta korjattaessa on annettava kaksi ilmoitusta, koska suorituslajia (tunnistetieto) ei voi korjata vain yhdellä korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa siis ilmoituksen, johon merkitään vain alkuperäiset tunnistetiedot (maksajan tunnus, verovuosi, suorituslaji ja tulonsaajan tunnus). Muut kohdat jätetään tyhjiksi, jotta virheellinen tieto poistuu.

Lisäksi maksaja antaa toisen vuosi-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan oikea suorituslaji (PY) sekä kaikki muut tiedot uudestaan.

Esimerkki 6: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen tulonsaajan henkilötunnus

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen, jossa on ilmoittanut suorituksen tulonsaajan henkilötunnuksen virheellisenä.

Vuosi-ilmoitusta korjattaessa on annettava kaksi ilmoitusta, koska tulonsaajan henkilötunnusta (tunnistetieto) ei voi korjata vain yhdellä korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa siis ilmoituksen, johon merkitään vain alkuperäiset tunnistetiedot (maksajan tunnus, verovuosi, suorituslaji ja tulonsaajan tunnus). Tulonsaajan tunnukseksi merkitään alkuperäiseen ilmoitukseen merkitty virheellinen tunnus. Muut kohdat tunnistetietoja lukuun ottamatta jätetään tyhjiksi, jotta virheellinen tieto poistuu.

Lisäksi maksaja antaa toisen vuosi-ilmoituksen, johon on merkitty oikea henkilötunnus sekä kaikki muut tiedot uudestaan.

Esimerkki 7: Tunnistetiedon korjaaminen / Työkorvauksen maksukuukausi puuttuu

Maksaja on antanut vuosi-ilmoituksen osakeyhtiölle maksamastaan työkorvauksesta. Korvauksen määrä oli 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa. Työkorvauksen maksukuukausi oli jäänyt ilmoittamatta. Työkorvaus oli maksettu marraskuussa.

Koska työkorvauksen maksukuukausi on tunnistetieto, maksajan on korjattava alkuperäinen tieto erillisellä ilmoituksella ja annettava lisäksi oikeat tiedot uudella ilmoituksella. Maksaja antaa siis kaksi ilmoitusta korjausta tehdessään.

Ensimmäiseen ilmoitukseen maksaja merkitsee alkuperäiset tunnistetiedot (verovuosi, tulonsaajan Y-tunnus). Työkorvauksen ja ennakonpidätyksen määrää ei ilmoiteta.

Lisäksi maksaja antaa toisen ilmoituksen, johon on merkitty oikeat tunnistetiedot ja euromäärät: suorituksen maksukuukausi 11 (marraskuu), korvauksen määrä 5 000,00 euroa ja ennakonpidätys 600,00 euroa.

Esimerkki 8: Tunnistetiedon korjaaminen/ Työkorvauksen maksukuukauden korjaaminen usealle kuukaudelle

Jos edellisen esimerkin työkorvausta olisi maksettu marras- ja joulukuussa, maksajan pitäisi antaa molemmista kuukausista oma vuosi-ilmoituksensa.

Molempiin ilmoituksiin maksaja merkitsee oikeat tunnistetiedot ja euromäärät. Marraskuun ilmoituksen maksaja täyttää seuraavasti: suorituksen maksukuukausi 11 (marraskuu), korvauksen määrä 2 500,00 euroa ja ennakonpidätys 300,00 euroa. Joulukuun ilmoitukseen maksaja puolestaan merkitsee seuraavat tiedot: suorituksen maksukuukausi 12 (joulukuu), korvauksen määrä 2 500,00 euroa ja ennakonpidätys 300,00 euroa.

Esimerkki 9: Vuosi-ilmoituksen korjaaminen, jos palkkatiedon yhteydessä on ilmoitettu maksukuukausi

Jos alkuperäisellä vuosi-ilmoituksella on annettu suorituksen maksukuukausi palkkatiedon yhteydessä, korjattua vuosi-ilmoitusta ei voi antaa Lomake.fi-palvelussa. Tällöin korvaava ilmoitus (tai poistoilmoitus) pitää tehdä samalla ilmoitusformaatilla kuin alkuperäinen, korjattava vuosi-ilmoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä, että korvaava ilmoitus on annettava paperilomakkeella, jossa maksukuukausi voidaan merkitä samalla tavalla kuin alkuperäisellä ilmoituksella.

Esimerkki: Olet antanut paperilomakkeella työntekijän vuosi-ilmoituksen, jossa palkkatiedon yhteydessä on ilmoitettu myös maksukuukausi, esim. 06 (=kesäkuu). Jos ko. vuosi-ilmoitusta täytyy myöhemmin korjata, korvaavalla ilmoituksella on käytettävä samaa maksukuukautta (06), jotta korjaus onnistuu. Korjaus pitää antaa paperilla, sillä Lomake.fi-palvelun verkkolomakkeella (7801E) maksukuukauden ilmoittaminen palkan yhteydessä on teknisesti estetty.

Vuosi-ilmoitus pitää antaa maksukuukausittain eriteltynä vain silloin, kun työ- tai käyttökorvaus on maksettu avoimelle yhtiölle, kommandiittiyhtiölle tai yhteisölle (esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta tai yhdistys). Luonnolliselle henkilölle maksettu maksetut työ- ja käyttökorvaukset ilmoitetaan yhdellä vuosi-ilmoituksella ilman maksukuukautta.

Kun annetaan ensimmäinen (alkuperäinen) vuosi-ilmoitus, maksukuukausi on syytä jättää ilmoittamatta sellaisten suorituslajien yhteydessä, joissa sitä ei vaadita.

Esimerkki 10: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ virheellinen tulonsaajan henkilötunnus

Yhtiö on jakanut osinkoja kolmelle osakkaalle vuonna 2018. Annat osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2019. Maaliskuussa 2019 huomaat, että yhden osingonsaajan henkilötunnus oli virheellinen. Korjaa vuosi-ilmoitus antamalla virheellisestä osingonsaajan henkilötunnuksesta korvaava vuosi-ilmoitus. Ilmoita siinä vain tulonsaajan virheellinen henkilötunnus ja jätä muut kohdat tyhjiksi). Voit antaa samalla lomakkeella oikeat tiedot eli oikean henkilötunnuksen sekä kaikki muut tiedot uudelleen. Paperilomakkeella korjattaessa pitää myös yhteenvedon tiedot ilmoittaa uudelleen.

Esimerkki 11: Osinkojen vuosi-ilmoitus: Tunnistetiedon korjaaminen/ Virheellinen maksuvuosi

Olet antanut osinkojen vuosi-ilmoituksen tammikuussa 2018. Huomaat myöhemmin, että ilmoituksessa oli väärä maksuvuosi. Poista ilmoitus antamalla korvaava yhteenveto, jossa ilmoitat pakolliset tunnistetiedot eli maksajan Y-tunnuksen, virheellisenä ilmoitetun maksuvuoden, verovuoden sekä jakopäätöspäivän. Poista saajakohtaiset erittelytiedot antamalla korvaavat ilmoitukset, joissa ilmoitat vain tulonsaajien henkilötunnukset, ei siis muita saajakohtaisia tietoja. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa on oikeat tiedot.

Esimerkki 12: Kokouspalkkioiden korjaaminen

Asunto Oy on maksanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioita, joista on annettu vuosi-ilmoitukset ajallaan. Myöhemmin maksaja huomaa, että vuosi-ilmoitukset oli annettu puutteellisina. Saajakohtaisiin erittelyihin oli jäänyt merkitsemättä kohta 36. Kohta 36 pitää merkitä, jos maksetuista suorituksista ei makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua (eli sairausvakuutusmaksua).

Maksaja korjaa puutteelliset ilmoitukset antamalla korvaavat vuosi-ilmoitukset, joissa ilmoitetaan kohdan 36 lisäksi kaikki tiedot uudestaan (myös aiemmin oikein olleet tiedot).  Korvaavat ilmoitukset tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden tiedoissa on ollut virheitä.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 36, sillä korvaavassa menettelyssä viimeksi annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 13: Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun korjaaminen

Työnantajan työntekijälle ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut merkitään vuosi-ilmoitukselle kohtaan 82.

Työnantaja ei ollut saanut vakuutusyhtiön selvitystä vakuutusmaksujen määrästä tammikuun loppuun mennessä, joten työnantaja antoi vuosi-ilmoituksen puutteellisena.

Kun tieto vakuutusmaksujen määrästä saadaan, vuosi-ilmoitus korjataan antamalla korvaava ilmoitus. Korvaavassa ilmoituksessa ilmoitetaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu (kohta 82) sekä lisäksi kaikki muut tiedot uudestaan (myös aiemmin oikein olleet tiedot). Korvaava ilmoitus tehdään vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia.

Vuosi-ilmoitusta et voi enää korjata siten, että ilmoitat lisäyksenä vain kohdan 82, sillä korvaavassa menettelyssä myöhemmin annettu ilmoitus korvaa aina edellisen ilmoituksen tiedot.

Esimerkki 14: Maksajakohtaisen tiedon korjaaminen

Kelan korvauspäätöksen perusteella työnantaja on vähentänyt liikaa maksamaansa sairausvakuutusmaksua maksuvuoden 2018 työnantajasuoritusten veroilmoituksilla. Työnantaja ei kuitenkaan ole ilmoittanut vähennystä vuosi-ilmoituksella.

Työnantaja ilmoittaa korvaavat maksajakohtaiset tiedot ja merkitsee vähentämänsä sairausvakuutusmaksun määrän kohtaan 631. Saajakohtaisia tietoja ei anneta uudestaan, jos ne ovat olleet alkuperäisessä vuosi-ilmoituksessa oikein.

Esimerkki 15: Tiedostona annettujen erittelyjen korjaaminen paperilomakkeella

Jos korjausaineistoa ei voida tuottaa sillä ohjelmistolla jolla alkuperäinen aineisto oli tuotettu, voidaan yksittäiset erittelyt korjata joko Lomake.fi-palvelun verkkolomakkeella tai paperilomakkeella, joissa ei ole ohjelmistotietoa tunnistetietona. Muiden tunnistetietojen tulee olla samat kuin alkuperäisellä erittelyllä.