Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Täytyykö vuosi-ilmoitusta korjata, jos suoritus on peritty takaisin?

Tässä ohjeessa kerrotaan vuosi-ilmoitusten korjaamisesta silloin, jos palkka, etuus tai muu tulo on ilmoitettu vuosi-ilmoituksella mutta peritty myöhemmin takaisin tulon saajalta. Toimi ohjeen mukaan, jos suoritus on peritty takaisin vasta useita vuosia alkuperäisen maksun jälkeen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun tulonsaajan kanssa on tehty liikamaksusta useamman vuoden kestävä takaisinmaksusuunnitelma.

Ohje koskee näitä suorituksia, jos ne peritään takaisin 1.1.2023 tai myöhemmin:

 • palkat ja suoritukset, joista on annettu työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
 • eläkkeet ja etuudet, joista on annettu vuosi-ilmoitus (erittely eläkkeistä tai etuuksista).

Palkat, työkorvaukset ja muut suoritukset: ilmoita takaisinperintä vain tulorekisteriin

Palkasta tai muusta vastaavasta suorituksesta on annettu vuosi-ilmoitus vain, jos suoritus on alun perin maksettu vuonna 2018 tai aikaisemmin. Alkuperäisen maksuvuoden verotusta ei voi enää oikaista, koska oikaisun määräaika on näiltä vuosilta jo päättynyt. Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitusta ei voi siksi enää korjata eikä takaisinperintää voida ottaa huomioon tulonsaajan verotuksessa. Suorituksen takaisinperintä ilmoitetaan vain tulorekisteriin.

Eläkkeet ja etuudet: alkuperäinen maksuvuosi vaikuttaa tietojen korjaamiseen 

Takaisinperinnän käsittelyyn verotuksessa ja vuosi-ilmoituksen korjaamiseen vaikuttaa se, oliko eläke tai etuus lakisääteinen vai ei.

 • Jos eläke tai etuus oli lakisääteinen:
  • Ilmoita takaisinperintä vain tulorekisteriin.
  • Verohallinto ottaa takaisinperinnän huomioon eläkkeen tai etuuden saajan verotuksessa niin, että saaja saa takaisinperintävähennyksen sinä vuonna, jolloin eläke tai etuus on peritty takaisin.
 • Jos eläke tai etuus ei ollut lakisääteinen:
  • Jos alkuperäinen maksuvuosi oli 2020, korjaa vuosi-ilmoitusta. Takaisinperintä voidaan huomioida oikaisemalla tulonsaajan vuoden 2020 verotusta. Ilmoita takaisinperintä myös tulorekisteriin
  • Jos alkuperäinen maksuvuosi oli 2019 tai aikaisemmin, ilmoita takaisinperintä vain tulorekisteriin. Eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoitusta ei voi enää korjata eikä Verohallinto voi oikaista tulonsaajan verotusta.

Kaikissa tapauksissa maksajan pitää antaa suorituksen saajalle tosite siitä, että suoritus on peritty takaisin.

Mihin asti vuosi-ilmoituksilla annettuja tietoja pitää korjata?

Määräajat vuosi-ilmoitusten korjaamiseen ovat samat kuin tuloverotuksen oikaisuvaatimuksilla.

Katso määräajat ohjeesta Oikaisuvaatimus tuloverotuksessa.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2023