Veroilmoituksen antaminen - yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ym.

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloveroilmoitukset annetaan OmaVerossa.

Veroilmoituksen 6 antavat

  • yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta (kalastuskunta ja jakokunta) ja muu yhteisetuus
  • valtion laitos
  • ulkomainen kuolinpesä
  • konkurssipesä
  • vakuutus-, työttömyys- ja työeläkekassa.

Kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, ylioppilaskunnat ja osakunnat, ammattikorkeakoulut ja yliopistot antavat veroilmoituksen 6C. 

Veroilmoitus on annettava yhteisön tilanteen mukaan

Veroilmoitus on annettava seuraavissa tilanteissa:

  • Verovuonna on ollut veronalaista tuloa.
  • Omaisuuteen kuuluvan kiinteistön tiedot ovat muuttuneet.
  • Tilikauden aikana on myyty tai ostettu kiinteistö.
  • Verohallinto on erikseen pyytänyt antamaan veroilmoituksen.

Veroilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa, jos yhteisetuudella tai osittain verovapaalla yhteisöllä (tuloverolaki 21 §) ei ole veronalaista tuloa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

Veroilmoitus on kuitenkin annettava aina, vaikka toimintaa ei olisikaan ollut, jos yhteisö tai yhteisetuus on saanut Verohallinnolta tiedotteen siitä, että veroilmoituksen antamisaika lähestyy. Kun antaa veroilmoituksen, välttyy erillisiltä kehotuksilta.

Ilmoituksen antaa yhteisön tai yhteisetuuden hallitus tai hallinto. Yhteisö ja yhteisetuus tarvitsevat Suomi.fi-valtuuden, jotta ne voivat antaa veroilmoituksen sähköisesti. Ilmoituksen antajalla täytyy olla yhteisön tai yhteisetuuden nimenkirjoitusoikeus tai valtuutus.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Esimerkki: Jos yhteisön tilikausi päättyy 15.4.2021, veroilmoitus on annettava viimeistään 31.8.2021. Jos 31.8. olisi lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen saisi antaa seuraavana arkipäivänä.

Ulkomaisen kuolinpesän on kuitenkin annettava veroilmoitus verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään määräpäivänä.

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Jos veroilmoituksessa on puutteita, se myöhästyy tai jää kokonaan antamatta, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta

Veroilmoituksen antamiseen voi saada lisäaikaa poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. 

Näin annat veroilmoituksen

Veroilmoitus on annettava sähköisesti. Voit antaa sen eri tavoilla:

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus 6 sähköisesti – yhteisetuus, valtion laitos, ulkomainen kuolinpesä ym.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. Paperilomake 6 ja täyttöohje

Korjaa aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna uudet tiedot tai korjaa aikaisemmin antamiasi tietoja. Jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2021