EMCS-järjestelmän rajapinnat siirtyvät Vero API -rajapintapalveluun

EMCS-järjestelmä (Excise Movement and Control System) on EU-maiden välillä toimiva sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmällä ilmoitetaan ja valvotaan EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden eli alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten energiatuotteiden verottomuusjärjestelmässä tapahtuvia siirtoja.

EMCS-järjestelmä laajenee helmikuussa 2023 koskemaan myös valmisteveron alaisten tuotteiden verollisia siirtoja. Verolliset siirrot koskevat tuotteita, joista on maksettu valmisteverot jo lähtömaassa. Samaan aikaan EMCS-palvelu siirtyy OmaVeroon. Asiakas ilmoittaa helmikuun 13. päivästä 2023 lähtien kaikki EU:ssa  yhdenmukaistettujen valmisteveron alaisten tuotteiden siirrot OmaVerossa tai API-rajapinnan kautta. Samalla paperimenettely sähköistyy ja paperisen SAAD-lomakkeen käyttäminen siirtoasiakirjana päättyy.

Suorasanoma-asiointi muuttuu XML-muotoisesta Json-muotoon

EMCS-järjestelmän asiakasrajapinta siirretään Verohallinnon API-rajapintapalveluun.

API-rajapinnat ovat reaaliaikaisia Rest API-rajapintoja, joissa sanomamuotona on Json.

EMCS-sanomaliikenne ja tietosisältövaatimukset perustuvat EU-komission tekemiin EMCS-järjestelmän määrityksiin. Vero API -rajapinnat ovat Json-muotoisia, eivätkä enää XML-muotoisia. 

Sanomakuvausten ja rajapintojen julkaisuaikataulu

Sanomakuvaukset julkaistaan tämän kevään ja kesän aikana Vero API -hiekkalaatikossa, jossa niihin voi tutustua ja antaa niistä palautetta. Rajapintojen testiversiot hiekkalaatikossa eivät sisällä rajapinnassa sanomasisältöön liittyvien tarkistussääntöjen validointia. Validoinnit sisältävät testiversiot julkaistaan viimeistään marraskuussa 2022. Voit seurata sanomakuvausten julkaisua hiekkalaatikossa. Ensimmäinen sanoma, IE815, julkaistiin maaliskuun 2022 lopussa.

Tuotantokäyttö alkaa 13.2.2023.

Sanomatiedotepalvelu

Verohallinto rakentaa sanomatiedotepalvelun (Notification Service API), jonka avulla rajapinta-asiakas saa tiedon heille saapuneista EMCS-sanomista. Sanomatiedotteet haetaan kyselyrajapinnasta ja tiedote sisältää avaintiedot, jonka perusteella rajapinta-asiakas voi hakea varsinaiset EMCS:ään liittyvät tietosisällöt. Asiakkaan pitää kysellä sanomatiedotepalvelussa tiedotteita Verohallinnon rajapinnasta, sillä sanomatiedotepalvelu ei ensimmäisessä vaiheessa lähetä asiakkaalle tiedotteita ilman saapuvaa kyselyä.

Sanomatiedotepalvelun kuvaukset julkaistiin Vero API -hiekkalaatikossa maaliskuun 2022 lopussa.

API-koodistot

EMCS-API-rajapinnoissa käytettävät koodistot voi hakea API-koodistot-rajapinnan kautta. Koodistorajapintaan voi tutustua Vero API hiekkalaatikossa. API-koodistot löytyvät kategoriasta: General > Codes. Koodistot julkaistaan viimeistään marraskuussa 2022.

EMCS-ilmoitusten rajapinnat: 

IE815 – Submitted Draft of e-AD/e-SAD

IE810 – Cancellation Of an e-AD

IE813 – Change of Destination

IE818 – Accepted or Rejected Report of Receipt/Export

IE819 – Alert or Rejection of an e-AD/e-SAD

IE837 – Explanation on Delay for Delivery

IE871 – Explanation on Reason for Shortage

Sanomatiedotepalveluun suunnitellut rajapinnat:

IE801 – e-AD/e-SAD

IE802 – Reminder Message for Excise Movement

IE803 – Notification of Diverted e-AD/e-SAD

IE807 – Interruption of Movement 

IE810 – Cancellation Of an e-AD

IE813 – Change of Destination

IE818 – Accepted or Rejected Report of Receipt/Export

IE819 – Alert or Rejection of an e-AD/e-SAD 

IE829 – Notification of Accepted Export

IE837 – Explanation on Delay for Delivery

IE880 – Manual Closure Request

IE881 – Manual Closure Response

IE871 – Explanation on Reason for Shortage                                                                         

Lisätietoa: