Väliaikaisen verottomuuden järjestelmä valmisteverotuksessa

Valmisteveron alaisia tuotteita voidaan varastoida ja siirtää EU-jäsenvaltioiden välillä verottomina väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Järjestelmässä olevista tuotteista maksetaan valmistevero vasta sitten, kun tuotteet luovutetaan järjestelmästä kulutukseen. Vero maksetaan sille jäsenvaltiolle, jossa tuotteet kulutetaan.

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmää voi käyttää valmisteveronalaisten tuotteiden

  • valmistukseen
  • jalostukseen
  • varastointiin
  • siirtoon.

Valmisteverolupa on tarpeen

Tuotteita voidaan siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vain sellaisten yritysten välillä, joilla on valmisteverolupa. Lupa tarvitaan tuotteiden siirtämisen lisäksi myös siihen, että tuotteita voidaan valmistaa, varastoida ja jalostaa verottomuusjärjestelmässä.  Suomessa luvat myöntää Verohallinto. Lupaa varten hakijan on asetettava Verohallinnolle sen määräämä vakuus.

Kun valmisteveron alaisia tuotteita siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, on käytettävä sähköistä EMCS-palvelua.

EMCS-palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista. Katso-tunnistuksen korvaa Suomi.fi-tunnistus eli henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

Siirry EMCS-palveluun

Kuka voi toimia väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä?

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä voi toimia 

Milloin verot maksetaan?

Valmisteveron alaisesta tuotteesta on maksettava vero Suomeen, kun tuote luovutetaan kulutukseen Suomessa. Kulutukseen luovuttamista on esimerkiksi se, kun rekisteröity tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ottaa tuotteet vastaan Suomessa tai valtuutettu varastonpitäjä luovuttaa tuotteet kulutukseen verottomasta varastosta.

Lisätietoa