Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Verotaulukko 1

Voimassa 1.1.2020

Verotaulukko 1

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 71,45 147,81 1,18 220,44
Maakaasu, euroa/MWh 2 10,33 12,94 0,084 23,354

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2

Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,05 0,013 0,063
Mäntyöljy snt/kg 3 30,54 0 30,54
Polttoturve euroa/MWh 4 5,70 0 5,70

Verotaulukko 3 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto

Verotaulukko 3 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto
Tuote Tuoteryhmä Energiavero Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero

Huoltovarmuus-
maksu

Yhteensä
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Maakaasu, euroa/MWh 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Mäntyöljy snt/kg 3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54;
Polttoturve euroa/MWh 4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70;

Voimassa 1.1.2019 - 31.12.2020

Verotaulukko 1

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Verotaulukko 1

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus
-maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 52,77 147,81 1,18 201,76
Maakaasu, euroa/MWh 2 7,63 12,94 0,084 20,654

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2

Tuote Tuoteryhmä Energiavero Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 27,51 0 27,51
Polttoturve euroa/MWh 4 3,00 0 3,00

Voimassa 1.1. - 31.12.2018

Verotaulukko 1

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Verotaulukko 1

Tuote Tuoteryhmä Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus
-maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 53,13 149,56 1,18 203,87
Maakaasu, euroa/MWh 2 7,50 12,28 0,084 19,864

Verotaulukko 2 

Verotaulukko 2

Tuote Tuoteryhmä Energiavero

Huoltovarmuus
-maksu

Yhteensä
Sähkö snt/kWh — veroluokka I 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö snt/kWh — veroluokka II 2 0,69 0,013 0,703
Mäntyöljy snt/kg 3 28,92 0 28,92
Polttoturve euroa/MWh 4 1,90 0 1,90