Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja valmisteverotuksessa

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja on yritys tai yksityishenkilö, jolla on oikeus ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja voi vastaanottaa tuotteet toisesta EU-maasta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta. Tuotteiden verottomia siirtoja valvotaan EMCS-järjestelmän avulla.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tarvitsee Verohallinnolta väliaikaisen, yhtä vastaanottoa koskevan valmisteveronumeron.  Valmisteveronumero tarvitaan EMCS-järjestelmässä tapahtuviin siirtoihin ja vain silloin, kun kyse on EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi alkoholi, osa tupakkatuotteista ja nestemäiset polttoaineet.

Oikeus toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana koskee vain tiettyä ajankohtaa ja tiettyä määrää tuotteita.

Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan pitää ilmoittaa ja maksaa tuotteista valmistevero Suomeen.

Tuotteista on asetettava vakuus

Vastaanottajan on ennen tuotteiden lähettämistä annettava OmaVerossa ennakkoilmoitus ja maksettava Verohallinnolle valmisteverojen määrää vastaava vakuus.

Ennakkoilmoitusta varten tarvitset lähettäjän valmisteveronumeron. Kysy numero lähettäjältä eli verottoman varaston pitäjältä. 

Kun olet tehnyt ennakkoilmoituksen ja maksanut vakuuden, saat OmaVerosta oman valmisteveronumeron. Ilmoita se tavaran lähettäjälle.

Tämän jälkeen voit vastaanottaa tuote-erän väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Valmisteveronumero on voimassa vain kerran, ja se koskee vain tiettyä tuote-erää.

Ennakkoilmoitus on annettava ja vakuus on asetettava erikseen jokaisesta tuote-erästä. Verohallinto käyttää asetetun vakuuden valmisteveron maksuksi.

Kun olet vastaanottanut tuotteet, anna niistä veroilmoitus.

Alkoholin maahantuonnissa tarvittavista muista luvista antaa tietoa Valvira.

Lue lisää:

Miten veroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Vakuudet valmisteverotuksessa

Ennakkoilmoitus

Valvira