Sähköntuottajan veroilmoittamisen muutoksia vuoden 2021 alusta

Veroilmoitusaika piteni

Valmisteverotus muuttui vuoden 2021 alusta lukien oma-aloitteiseksi veroksi, jonka menettelyihin sovelletaan lakia oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä. Tästä johtuen säännöllisten veroilmoittajien veroilmoitusaika piteni lähes kuukaudella. Esimerkiksi säännöllisten toimijoiden pitää tehdä tammikuun 2021 veroilmoitus ja maksaa valmisteverot viimeistään 12.3.2021.

Sähköntuotannon polttoaineet täytyy ilmoittaa verokausittain

Sähköntuottajien, jotka käyttävät polttoaineita sähkön tuotannossa, pitää ilmoittaa tammikuun 2021 verokaudesta lukien sähköveroilmoituksen yhteydessä polttoaineet ja polttoainemäärät, joita on käytetty sähkön tuottamiseen. Verollisten polttoaineiden lisäksi pitää ilmoittaa myös verottomat polttoaineet. Niistä sähköntuotantolaitoksista, joissa tuotetaan sähköä muutoin kuin polttoaineita polttamalla (esim. aurinko-, vesi-, tuuli- ja ydinvoima), ei tarvitse näitä tietoja ilmoittaa.

Yhdistetyn tuotannon verollisten polttoaineiden 0,9-kerroin poistui

Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa lämmöntuotannon polttoaineet on aikaisemmin määritelty kertomalla kulutukseen luovutettu lämpömäärä kertoimella 0,9.  Lakia sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta muutettiin 1.1.2021 alkaen siten, että lain 10 §:n 1 momentin mukaisesti yhdistetyssä tuotannossa lämmön tuotannon polttoainemäärä määritetään kulutukseen luovutetun lämpömäärän perusteella. Käytännössä verollisten polttoaineiden laskemiseen käytetään vuoden 2021 alusta 0,9 kertoimen sijaan kerrointa 1,0.

Yhdistetyn tuotannon polttoaineille oma verotaulukko

Yhdistetyssä tuotannossa lämmön tuotannon polttoaineiden energiasisältöveroa on aikaisemmin alennettu joko 100 tai 50 prosenttia. Vuoden 2021 alusta yhdistetyssä tuotannossa lämmön tuotantoon käytetyille polttoaineille on omat verotaulukot: sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukko 3. sekä nestemäisten polttoaineiden verotaulukko 2. Käytännössä veroetu on kiinteä 7,63 euroa megawattitunnilta.