Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Annoitko veroilmoituksen myöhässä? – yhteisöt ja yhteisetuudet

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien – esimerkiksi osakeyhtiöiden, yhdistysten, yhteismetsien ja tiekuntien –  pitää antaa tuloveroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Jos annat veroilmoituksen tai osan sen tiedoista myöhässä, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Ennen verotuksen päättymistä: myöhästymismaksu

Jos annat ilmoituksen määräpäivän jälkeen mutta kuitenkin ennen kuin verotus on päättynyt, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua. Myöhästymismaksu on 100 euroa, ja näet maksun verotuspäätöksestä. 

Sama myöhästymismaksu voi mennä myös silloin, kun olet antanut veroilmoituksen ajallaan mutta täydennät tai korjaat sitä oma-aloitteisesti määräpäivän jälkeen, ennen verotuksen päättymistä. Tällaisessa tapauksessa myöhästymismaksua menee kuitenkin yleensä vain, jos veroilmoituksen muutokset lisäävät verotettavan tulon määrää.

Tuloverotukseen liittyvä myöhästymismaksu määrätään vain yhden kerran verovuotta kohti.

Verotuksen päättymisen jälkeen: veronkorotus

Jos et ole antanut veroilmoitusta ennen kuin verotus päättyy, seurauksena on veronkorotus. Voit joutua maksamaan veronkorotusta myös silloin, jos antamassasi ilmoituksessa on puutteita tai virheitä.

Veronkorotus on aina vähintään 150 euroa

Verohallinto laskee veronkorotuksen kaavamaisesti: se on 0,5–10 % lisätystä tulosta eli siitä tulosta, jota ei laiminlyönnin vuoksi ole voitu ottaa huomioon ennen verotuksen päättymistä. Korotusprosenttiin vaikuttaa muun muassa se, kuinka suuria virheitä tai puutteita veroilmoituksessa on ollut. Lisätty tulo voi olla seurausta esimerkiksi ilmoittamatta jääneestä tulosta tai aiheettomasta vähennyksestä. Veronkorotuksella ei ole euromääräistä ylärajaa.

Saat veronkorotuksesta aina kuulemiskirjeen Verohallinnolta ennen kuin teemme veronkorotuksesta lopullisen päätöksen.

Millaisissa tilanteissa seuraamusmaksuja ei määrätä?

Jos myöhästymiseen on pätevä syy – esimerkiksi äkillinen sairastuminen – myöhästymismaksua tai veronkorotusta ei määrätä.

Myöskään seuraavissa tilanteissa ei tule seuraamusmaksuja:

  • Ilmoitat myöhässä joko vähennyksiä tai muita sellaisia tietoja, jotka pienentävät verotettavaa tuloa. (Seuraamusmaksuja voi kuitenkin tulla, jos myöhässä ilmoittaminen on toistuvaa.)
  • Veroilmoitus tai sen muutos myöhästyy vain vähän tai puuttuneilla tiedoilla on vähäinen vaikutus verotukseen.
  • Ilmoitat ennen verotuksen päättymistä, että verotusta pitää muuttaa tilinpäätöksen tietojen mukaiseksi.
Sivu on viimeksi päivitetty 3.3.2021