Näin annat veroilmoituksen 6C OmaVerossa (kunta, kuntayhtymä, seurakunta, uskonnollinen yhdyskunta, ammattikorkeakoulu, yliopisto tai ylioppilaskunta)

 1. Valitse Asiointinäkymältä Asioi yrityksen puolesta.

 2. Valitse yhteisö jonka puolesta haluat antaa veroilmoituksen.

 3. Valitse Toiminnot-kohdasta Veroilmoitusten tekeminen. Sinulle näytetään automaattisesti oikean yhteisömuodon mukainen veroilmoitus täytettäväksi.

 4. Valitse kausi Yhteisön tulovero kohdasta joko Omat verolajit tai Kaikki verolajit -sarakkeista.

 5. Yhteisön tulovero näkymältä valitse halutun kauden kohdalta Tee veroilmoitus.

 6. Veroilmoitus avautuu vaiheeseen 1. Perustiedot. Vastaa Kyllä, jos yhteisöllä on toimintaa sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla.

 7. Lisätietojen antajan yhteystiedot kohdassa näytetään käyttäjäprofiilin tiedot, jos käyttäjäprofiilin on tallennettu puhelinnumero. Muussa tapauksessa anna Muut yhteystiedot.

 8. Vaiheessa 2. Veronalainen tulos täytät Laskelman kirjanpidon mukaisista ja veronalaisista tuotoista ja vähennyskelpoisista kuluista. Eri kohtien tiedot summautuvat tuottoihin ja kuluihin sekä tulolähteen tulokseen. Osinkotuotoista ja poistoista on annettava erittelyt liitelomakkeilla, jotka avautuvat täytettäviksi valitsemalla Avaa erittely. Tietojen täyttämisen jälkeen paina erittelysivun lopussa OK, jolloin tiedot tallentuvat ja pääset palaamaan pääverolomakkeelle.
  Täytä tarvittaessa myös Laskelma henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutusvoitosta tai -tappiosta.

 9. Vaiheessa 3. Erittely verovapaasta tavara- ja palvelumyynnistä annat tiedot valitsemalla +Lisää uusi. Tietojen täyttämisen jälkeen paina OK, jolloin tiedot tallentuvat.  Lisää jokaiselle toiminnolle oma erittely.

 10. Vaiheessa 4. Erittely veronalaisesta elinkeinotoiminnasta annat tiedot valitsemalla +Lisää uusi. Tietojen täyttämisen jälkeen paina OK, jolloin tiedot tallentuvat.  Lisää jokaiselle toiminnolle oma erittely.

  Kunnalle esitetään kysymys, harjoittaako se elinkeinotoimintaa oman kunnan ulkopuolella. Jos vastaus on kyllä, avautuu kohta, jossa voit eritellä veronalaisen elinkeinotoiminnan.

 11. Vaiheessa 5. Muut selvitykset ilmoitat muita verotukseen vaikuttavia tapahtumia, kuten koulutusvähennys ja selvitys arvopapereista tai arvo-osuuksista, vastaamalla Kyllä asianomaisessa kohdassa. Kaikkiin kohtiin liittyy pakollisena erittelyiden antaminen liitelomakkeella.

  Tässä vaiheessa annat myös tarpeelliset Liitteet valitsemalla Lisää tiedosto.

 12. Vaiheessa 6. Veronalainen tulos tai vahvistettava tappio ilmoitat Erät, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa.

 13. Vaiheessa 7. Esikatsele ja lähetä voit katsella tallentamiasi tietoja. Jos sinulla on tarvetta muutosten tekemiseen, voit palata korjattavaan kohtaan valitsemalla vaihepalkista haluttu vaihe tai edellinen ja seuraava painikkeilla.
  Kun halutut muutokset on tehty Lähetä ilmoitus. Saat kuittauksen lähetyksen vastaanotosta.

 14. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi heti, kun olet sen lähettänyt. Löydät lähetetyn ilmoituksen Etusivulta välilehdeltä Tehdyt toimenpiteet. Jos veroilmoitus on Lähetetty-kohdassa, voit vielä muokata tai poistaa lähettämäsi ilmoituksen. Jos tilana on Vastaanotettu, voit vain katsella lähettämääsi ilmoitusta koska se on jo siirtynyt Verohallinnon järjestelmään. Ilmoitukset siirretään Verohallinnolle arki-iltaisin.

  Muiden palvelujen kuin OmaVeron kautta annetut ilmoitukset näkyvät OmaVerossa yleensä parin päivän kuluttua ilmoituksen antamisesta. Kun tiedot ovat siirtyneet Verohallinnolle, ne julkaistaan OmaVerossa.