Veroilmoituksen antaminen – kunta, kuntayhtymä, seurakunta, ammattikorkeakoulu, yliopisto ym.

Veroilmoituksen 6C antavat:

  • kunta ja kuntayhtymä
  • seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta
  • ylioppilaskunta ja osakunta
  • ammattikorkeakoulu
  • yliopisto. 

Veroilmoitus on annettava seuraavissa tilanteissa:

  • verovuonna on ollut veronalaista tuloa
  • Verohallinto on erikseen pyytänyt veroilmoitusta.

Veroilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa, jos kunnalla, seurakunnalla tai muulla osittain verovapaalla yhteisöllä (tuloverolaki 21 §) ei ole veronalaista tuloa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

Veroilmoitus on kuitenkin annettava aina, vaikka toimintaa ei olisikaan ollut, jos yhteisö on saanut Verohallinnolta tiedotteen siitä, että veroilmoituksen antamisaika lähestyy. Kun antaa veroilmoituksen, välttyy erillisiltä kehotuksilta.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Veroilmoitus on annettava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Esimerkki: Jos yhteisön tilikausi päättyy 31.12.2020, veroilmoitus on annettava viimeistään 30.4.2021. Jos 30.4. olisi lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen saisi antaa seuraavana arkipäivänä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään määräpäivänä.

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Jos veroilmoituksessa on puutteita, se myöhästyy tai jää kokonaan antamatta, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta

Veroilmoituksen antamisaikaan voi saada pidennystä poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. Katso lisätietoa: Veroilmoituksen antamisajan pidennys.

Näin annat veroilmoituksen

Veroilmoitus on annettava sähköisesti. Voit antaa sen eri tavoilla:

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. Paperilomake 6C ja täyttöohje.

Korjaa aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna uudet tiedot tai korjaa aikaisemmin antamiasi tietoja. Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella.