Ennakkovero – jos maksat eräpäivän jälkeen

Jos maksat ennakkoveroja eräpäivän jälkeen, sinun on maksettava myös viivästyskorkoa. Näet tarkan viivästyskoron määrän maksamattomille ennakkoveroille OmaVerossa.

Viivästyskorkoa lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen ennakkoveron maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Viivästyskoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2021 viivästyskorko on 7 %. Lue lisää viivästysseuraamuksista.

Esimerkki: Kesäkuun ennakkoveron erä on jäänyt maksamatta. Ville Veronmaksajalta on jäänyt maksamatta kesäkuun 1 000 euron ennakkovero. Kun hän maksaa 23.7. heinäkuun ennakkoveroa 1 000 euroa, Verohallinto käyttää maksua ensin kesäkuun ennakkoveron viivästyskorkoon, ja loppu käytetään kesäkuun ennakkoveron erään. Kesäkuun ennakkoveron maksamatta jääneelle osalle ja heinäkuun ennakkoverolle lasketaan viivästyskorkoa 24.7. alkaen.

Yhteenveto muistuttaa erääntyneestä verosta

Emme enää lähetä erillisiä maksumuistutuksia ennakkoveroista. Erääntyneistä veroista on maksukehotus yhteenvedossa. Viivästysseuraamukset on laskettu yhteenvetoon merkittyyn päivään asti. Tarkan viivästyskoron määrän maksamattomalle ennakkoverolle näet OmaVerossa.

Lue lisää yhteenvedosta ja sen tarkistamisesta.

Jos Verohallinto siirtää veron ulosottoon, saat siitä ilmoituksen yhteenvedossa postitse ja OmaVerossa. Maksa vero viimeistään ilmoituksessa mainittuna päivänä, jotta vältyt ulosotolta.

Jos vero on ulosotossa

Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottovirastolle sen antamien ohjeiden mukaan. Ulosottovirasto perii ulosottomaksun, vaikka maksaisit ulosotossa olevan ennakkoveron suoraan Verohallinnon tilille.