Miten maksat autoveron?

Autoveron voi maksaa verkkopankissa ja OmaVerossa.

Maksamisessa pitää aina käyttää autoveron viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu autoverolle.

Saat ajoneuvon rekisteröintiluvan vasta, kun autovero on maksettu.

Maksa autovero verkkopankissa tai OmaVerossa

Huom.! Autoveron tili- ja viitenumerot muuttuivat helmikuun 2021 alusta.

Jos maksat autoveroa vanhalla viitenumerolla, maksun käsittelyyn voi tulla viivettä tai maksu saattaa palautua, minkä vuoksi rekisteröintiluvan saaminen viivästyy. Jos maksat autoveroa vanhalle Verohallinnon tilille, voi olla, että maksu palautuu tilillesi seuraavana päivänä. Tällöin autoverosi on maksamatta ja sille kertyy viivästyskorkoa heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Jos maksat autoveron verkkopankissa, muista käyttää niitä maksutietoja, jotka ovat autoverotuspäätöksessä. Päätöksestä näet maksamiseen tarvittavat tiedot: tilinumeron, viitenumeron, autoveron määrän ja eräpäivän. Huomaa, että viitenumero on verolaji- ja asiakaskohtainen. Vain oikea viite kohdistaa maksun oikealle verolle!

OmaVerossa maksaessa viitenumerot ja muut maksutiedot ovat valmiina verkkopankin maksupohjassa. Voit maksaa autoveron, kun autoverotuspäätöksesi on tullut OmaVeroon. Huomaa, että OmaVerossa maksupäivä on aina kuluva päivä, etkä voi muuttaa sitä. 

Verkkopankin tai OmaVeron kautta maksaessa maksu näkyy Verohallinnon tilillä joko seuraavana arkipäivänä tai mahdollisesti muutaman päivän viiveellä.

Toimi näin, jotta voit rekisteröidä ajoneuvon

  1. Tee ajoneuvon autoveroilmoitus OmaVerossa.
  2. Maksa saamasi autoverotuspäätöksen mukainen autovero verkkopankissasi tai OmaVerossa.
  3. Kun olet tehnyt OmaVeron kautta autoveroilmoituksen ja autovero on maksettu, saat 1-2 arkipäivän kuluessa OmaVeroon tiedon siitä, että voit rekisteröidä ajoneuvon.

Jos olet rekisteröity autoveroilmoittaja, et tarvitse lupaa ajoneuvon rekisteröintiin. Lue lisää autoveron ilmoittamisesta.

Autoveron eräpäivät

Tarkista autoveron eräpäivä ja maksutiedot autoverotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Autoveron eräpäivät määräytyvät näin:

  1. Uudet ajoneuvot – pääsääntö: Autoveron eräpäivä on autoverojaksoa seuraavan kuukauden 24. päivä. Jos kuukauden 24. päivä on muu kuin pankkipäivä, eräpäivä on seuraava pankkipäivä.

Esimerkki 1: Maksa helmikuun autoverojakson autovero viimeistään 24.3.

  1. Uudet ajoneuvot – poikkeus: Jos Verohallinto tekee verotuspäätöksen autoveron normaalia eräpäivää edeltävien 7 päivän aikana tai myöhemmin, eräpäivä siirtyy.

Esimerkki 2: Verohallinto tekee rekisteröidyn autoveroilmoittajan huhtikuun autoverojakson autoverotuspäätöksen toukokuun 20. päivänä. Koska päätös on tehty jakson eräpäivää (24.5.2021) edeltävien 7 päivän aikana, autoveron eräpäivä siirtyy kuukaudella eteenpäin. Autoveron eräpäivä on siksi 24.6.2021.

Jos eräpäivän siirtyminen johtuu siitä, että rekisteröity autoveroilmoittaja antaa autoverojakson veroilmoituksen myöhässä, verotuspäätöksellä määrätään viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa kertyy autoverojakson päättymistä seuraavan kuukauden 24. päivää seuraavasta päivästä verotuspäätöksellä olevaan veron eräpäivään asti.

Autoveron eräpäivä on kalenterikuukauden 24. päivä. Kuukausi määräytyy autoverotuspäätöksen päätöspäivän mukaan niin, että päätöksen ja eräpäivän välissä on aina vähintään 2 viikkoa aikaa. Eräpäivä on siis seuraava 24. päivä sen jälkeen, kun autoverotuspäätöksestä on kulunut 14 päivää.

Esimerkki 3: Autoverotuspäätös on tehty 8.2.2021. Päätöksen tekemisestä on kulunut kaksi viikkoa (14 päivää) 22.2.2021. Päätöksessä määrätyn autoveron eräpäivä on 24.2.2021.

Esimerkki 4: Autoverotuspäätös on tehty 12.2.2021. Päätöksen tekemisestä on kulunut kaksi viikkoa (14 päivää) 26.2.2021. Päätöksessä määrätyn autoveron eräpäivä on 24.3.2021.

Jos eräpäivä siirtyy sen vuoksi, että asiakas antaa veroilmoituksen myöhässä, verotuspäätöksellä voidaan määrätä viivästyskorkoa.

Palvelunumerot

Autoveron maksamista koskevissa kysymyksissä Verohallinto palvelee maksuliikenteen palvelunumerossa 029 497 026 (pvm./mpm.) ja muissa autoveroon liittyvissä asioissa autoverotuksen palvelunumerossa 029 497 150 (pvm./mpm.).