Maahantuonnin arvonlisäveron peruste

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen lasketaan

  • tullausarvo
  • tulli ja muut Tullin kantamat maksut
  • rahtikustannukset, kutenkustannukset kuljetuksesta, lastauksesta, lastin purkamisesta ja vakuuttamisesta.

Katso kuva maahantuonnin arvonlisäveron perusteen laskemisesta

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi 1.1.2018 alkaen Tullilta Verohallinnolle, mutta veron perusteen laskenta ei muuttunut.

Tullausarvo ja tullin kantamat maksut näkyvät tullauspäätöksestä. Rahtikustannuksiin lasketaan kotimaan rahdin kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti. Jos tavaran lopullinen määräpaikka on tiedossa, rahdin kustannukset lasketaan kuitenkin viimeiseen tiedossa olevaan määräpaikkaan saakka. Kotimaan rahdin osuus saadaan selville jakamalla eri verokantoihin kuuluvien tullausarvojen summa kotimaan rahdin kustannuksilla.

Esimerkki: Veron peruste
Arvonlisäverovelvollinen yritys tuo tavaraa Venäjältä Suomeen Nuijamaalle. Sen jälkeen kuljetus jatkuu Helsinkiin, joka on tavaran lopullinen tiedossa oleva määräpaikka. Tullauspäätökseen merkitty tullauspäivä on 15.5.2018. Tavaran tullausarvo on tullauspäätöksen mukaan 12 550 euroa. Tullit sekä muut tullin kantamat maksut ovat yhteensä 623,75 euroa. Lastin purkamisesta ja lastaamisesta rekkoihin sekä kuljetuksesta Nuijamaalta Helsinkiin tulee kustannuksia yhteensä 1 926,25 euroa. Maahantuonnin arvonlisäveron veron peruste on 15 100 euroa (tullausarvo 12 550 e + tullit 623,75 e + lastin purku ja lastaus sekä kuljetus Nuijamaalta Helsinkiin 1 926,25 e).

Esimerkki: Rahdin laskeminen
Elinkeinonharjoittaja tuo eri verokantoihin kuuluvia tavaroita Suomeen. Yleiseen verokantaan (24 %) kuuluvien tavaroiden tullausarvo on 1 000 euroa ja 10 %:n verokantaan kuuluvien tavaroiden tullausarvo 1 500 euroa. Lähetykseen kuuluvien tavaroiden tullausarvo on siis yhteensä 2 500 euroa. Lähetyksen kotimaan rahti on 80 euroa. Yleisen verokannan (24 %) tavaroiden osuus rahtikuluista saadaan selville jakamalla näiden tavaroiden arvo (1 000 e) kaikkien tavaroiden arvolla (2 500 e).  Suhdeluku on 1 000 e / 2 500 e = 0,40. Rahdin osuus on 0,40 x 80 e = 32 euroa. Elinkeinonharjoittaja lisää nämä rahtikulut (32 euroa) arvonlisäveroilmoituksen kohtaan "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”. Arvonlisäveron osuus (24 %) on 32 e x 0.24 = 7,68 e. Se ilmoitetaan kohdassa ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta”.Alemman verokannan (10 %) tavaroiden osuus lähetyksestä on 1 500 euroa. Tämä jaetaan lähetyksen kokonaisarvolla, joka on 2 500 euroa. Suhdeluku on 1 500 e / 2 500 e = 0,60. Osuus rahdista on 0,60 x 80 e = 48 euroa. Elinkeinonharjoittaja lisää 48 euroa arvonlisäveroilmoituksen kohtaan ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”. Arvonlisäveron osuus eli 10 % veron perusteesta on 48 e x 0,10 = 4,80 e. Se lasketaan mukaan kohtaan ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta”.

Lue lisää ilmoittamisesta ja maksamisesta