Laskutuspalveluyrityksen palkkion arvonlisäverotuksesta

Jos kevytyrittäjä tai muu itsensä työllistävä on sopinut laskutuspalveluyrityksen kanssa muodollisesta työsuhteesta, vastaa laskutuspalveluyritys loppuasiakkaalle tapahtuvan työsuorituksen myynnin arvonlisäverosta. Muodollinen työsuhde on määritelty ohjeessa Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksistä.

Työn suorittaja vastaa itse oman työnsä myynnistä ja markkinoinnista. Työn suorittaja sopii myös toimeksiannosta ja sen ehdoista toimeksiantajan eli loppuasiakkaan kanssa sekä suorittaa työn loppuasiakkaalle.

Laskutuspalveluyritys laskuttaa työn suorittajan tekemästä työstä sovitun hinnan omissa nimissään ja omalla y-tunnuksellaan loppuasiakkaalta. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa ja maksaa tästä määrästä arvonlisäveron Verohallinnolle. Jos työsuorituksen myynti kuitenkin täyttää arvonlisäverottomuuden edellytykset, laskutuspalveluyrityksen myynti loppuasiakkaalle on arvonlisäveroton.

Laskutuspalveluyritys vähentää loppuasiakkaalta veloittamastaan hinnasta oman palkkionsa ja muut sovitut erät, ja tilittää jäljelle jäävän summan työsuhteessa olevalle työn suorittajalle. Laskutuspalveluyrityksen työn suorittajalle maksettavaa korvausta pidetään palkkana (ennakkoperintälaki 13 §). Tällaisissa tilanteissa katsotaan, että laskutuspalveluyritys ei suorita saamaansa palkkiota vastaan työn suorittajalle erillistä palvelua, josta laskutuspalveluyrityksen olisi maksettava arvonlisäveroa. Tulkinta perustuu korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2020:123.

Laskutuspalveluyrityksen on otettava huomioon, että muutos palkkion arvonlisäverollisuuteen voi vaikuttaa myös laskutuspalveluyrityksen arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuuteen.

Mikä on laskutuspalveluyritys ja kuka sitä käyttää?

Laskutuspalveluyritys hoitaa laskutuksen työn suorittajan puolesta. Jos yksityishenkilö myy omaa työpanostaan esimerkiksi kotitalouksille mutta ei halua itse toimia yrittäjänä, hän voi käyttää laskutuspalveluyritystä.

Laskutuspalveluyrityksestä käytetään myös nimitystä kevytyrittäjyyspalvelu. Työn suorittaja voi olla itsensätyöllistäjä tai kevytyrittäjä.

Mikä on muodollinen työsuhde?

Laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja voivat sopia muodollisesta työsuhteesta. Silloin laskutuspalveluyritys hoitaa laskutuksen ja muut työnantajalle kuuluvat lakisääteiset velvoitteet, kuten ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun. Lue lisää ohjeesta Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä