Taulukko työnantajasuorituksista

Taulukkoon on koottu yleisimpiä suorituksia ja korvauksia, joita työnantaja saattaa maksaa työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälle sekä muutamia muita yleisimpiä suorituksia.

Voit tarkastaa taulukosta suorituksiin liittyvät työnantajavelvollisuudet:

  • Mistä suorituksista maksajan on toimitettava ennakonpidätys?
  • Mistä suorituksista on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu?
  • Miten suoritukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella?

Taulukossa ei oteta kantaa suorituksen veronalaisuuteen suorituksen saajan tuloverotuksessa. Yrittäjien saamien tulojen suorituslajeja ei ole esitetty taulukossa. Nämä tulot on ilmoitettava esimerkiksi suorituslajeilla 1Y, PY tai 5Y.

Taulukko työnantajasuorituksista (xlsx, 25,7 kt)