Taulukko työnantajasuorituksista

Taulukkoon on koottu yleisimpiä suorituksia ja korvauksia, joita työnantaja saattaa maksaa työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälle sekä muutamia muita yleisimpiä suorituksia.

Voit tarkastaa taulukosta suorituksiin liittyvät työnantajavelvollisuudet:

  • Mistä suorituksista maksajan on toimitettava ennakonpidätys?
  • Mistä suorituksista on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu?
  • Miten suoritukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella?

Taulukossa ei oteta kantaa siihen, onko suoritus veronalaista suorituksen saajan tuloverotuksessa. Yrittäjien saamien tulojen suorituslajeja ei ole esitetty taulukossa. Nämä tulot on ilmoitettava esimerkiksi suorituslajeilla 1Y, PY tai 5Y.

  • Huomaa, että palkat ja työkorvaukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeisen kerran maksuvuodelta 2018.
  • Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työkorvauksista ilmoitetaan tulorekisteriin käyttämällä tulorekisterin tulolajeja. Tulorekisterin tulolajit eivät käy ilmi taulukosta.
  • Tiedot ennakonpidätysten toimittamisesta ja sairausvakuutusmaksun maksamisesta ovat taulukossa ajan tasalla myös 1.1.2019 jälkeen.

 

Taulukko työnantajasuorituksista (xlsx, 25,7 kt)