Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja

Satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja tarkoittaa työnantajaa, jolla on verovuoden aikana palveluksessaan vain 1 vakituinen palkansaaja tai, enintään 5 palkansaajaa, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Jos palkanmaksaja on kotitalous, lue ohjeet kotitaloudelle

Palkkatietojen ilmoittaminen

Kun palkka on maksettu 1.1.2019 tai sen jälkeen, ilmoita tulorekisteriin

 • tiedot palkoista ja ennakonpidätyksistä palkkatietoilmoituksella 5 päivän kuluessa maksupäivästä
  • kaikki palkkatiedot pitää ilmoittaa summasta riippumatta
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut työnantajan erillisilmoituksella kerran kuukaudessa viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä
  • anna työnantajan erillisilmoitus maksetuista työnantajan sairausvakuutusmaksuista vain palkanmaksukuukausilta eli niiltä kuukausilta, joilta annat myös tulonsaajan palkkatietoilmoituksen
  • satunnaisen työnantajan ei tarvitse antaa työnantajan erillisilmoitusta niiltä kuukausilta, joina palkkaa ei makseta

Maksuvuodelta 2019 ei anneta enää vuosi-ilmoitusta.

Kun palkka on maksettu vuonna 2018 tai aiemmin, ilmoita

 • työnantajasuoritukset edelleen Verohallintoon työnantajasuoritusten veroilmoituksella

Maksuvuodelta 2018 pitää antaa myös vuosi-ilmoitus.

Lue lisää:

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät OmaVerossa

Kun yritys on ilmoittanut tulorekisteriin palkkoja ja työnantajasuorituksia, Verohallinto muodostaa niiden yhteismäärät verokautta seuraavan kuun 6. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Tiedot näkyvät OmaVerossa aina yhteismäärien muodostamista seuraavana arkipäivänä.

Esimerkiksi jos kuukauden 6. päivä on lauantai, palkkojen ja työnantajasuoritusten yhteismäärät muodostetaan maanantaina 8. päivä. Tiedot näkyvät OmaVerossa tiistaina 9. päivä.

Lue lisää

Työnantajasuoritusten maksaminen

Kun olet satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja, työnantajasuoritukset täytyy maksaa kuukausittain. Maksa ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu Verohallinnolle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Esimerkki 1: Satunnainen työnantaja maksaa palkkaa 1.1.2019 jälkeen

Satunnainen työnantaja on maksanut 6.2.2019 palkkoja kahdelle työntekijälle. Hän ilmoittaa palkkatiedot työntekijäkohtaisesti tulorekisteriin 11.2.2019 mennessä ja maksaa ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksun Verohallinnolle viimeistään maaliskuun 12. päivä.

Seuraavan kerran satunnainen työnantaja maksaa palkkaa elokuussa 2019 yhdelle työntekijälle. Hän ilmoittaa tiedot tulorekisteriin 5 päivän kuluessa palkkojen maksupäivästä ja maksaa ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksun elokuun palkoista Verohallinnolle viimeistään syyskuun 12. päivä.

Esimerkki 2: Satunnainen työnantaja maksaa palkkaa ennen vuotta 2019 

Satunnainen työnantaja on maksanut 10.12.2018 palkkoja kahdelle työntekijälle. Joulukuussa 2018 maksettujen palkkojen ennakonpidätyksistä ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta on annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus Verohallinnolle viimeistään 14.1.2019, koska 12.1.2019 on lauantai. Ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava Verohallinnolle viimeistään 14.1.2019. Lisäksi on annettava vuosi-ilmoitus vuonna 2018 maksetuista palkoista 31.1.2019 mennessä.

Seuraavan kerran satunnainen työnantaja maksaa palkkoja 15.6.2019. Hän ilmoittaa palkkatiedot työntekijäkohtaisesti tulorekisteriin 20.6.2019 mennessä ja maksaa ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksun Verohallinnolle viimeistään heinäkuun 12. päivä. Vuonna 2019 maksetuista palkoista ei anneta vuosi-ilmoitusta Verohallinnolle.

Jos satunnainen työnantaja haluaa maksaa ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksun neljänneskalenterivuoden verokauden mukaisesti, seuraavien ehtojen pitää täyttyä:

 • Työnantaja on ilmoittautunut Verohallinnon työnantajarekisteriin.
 • Työnantajan kalenterivuoden liikevaihto on alle 100 000 euroa.
 • Työnantaja ei ole laiminlyönyt ilmoittamista.
 • Työnantajalla ei ole maksamattomia veroja.

Verokauden pituus ei vaikuta siihen, milloin tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Työnantajarekisteriin merkityn työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus joka kuukaudelta. Ilmoitus pitää antaa myös silloin, kun palkkaa ei ole maksettu.

Ilmoita tiedot palkoista verkossa

Asioi verkossa

 • Palkka.fi
  Palvelussa voit laskea työntekijän palkan ja sivukulut. Palvelun kautta voit lähettää lakisääteiset ilmoitukset palkoista tulorekisteriin. Jos lähetät ilmoitukset Palkka.fi:n kautta, sinun ei tarvitse ilmoittaa tietoja enää erikseen tulorekisteriin.
 • Tulorekisteri.fi 
  Tiedot voi antaa tulorekisteriin esimerkiksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Lue lisää tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta
 • OmaVero
  Tiedot vuonna 2018 maksetuista palkoista voit antaa myös OmaVerossa työnantajasuoritusten veroilmoituksella.

Ilmoitukset voi antaa paperilomakkeella vain poikkeustilanteessa.

Virheellinen ilmoitus pitää korjata

Korjaa tulorekisteriin virheet, jotka koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen maksettuja palkkoja tai muita ansiotuloja. Korjaa virheet antamalla tulorekisteriin korvaava ilmoitus. Ilmoita uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäisessä ilmoituksessa oikein.

Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen korjaaminen

Jos virhe koskee ennen 1.1.2019 maksettuja suorituksia, korjaa virhe antamalla Verohallinnolle korvaava ilmoitus (työnantajasuoritusten veroilmoitus ja vuosi-ilmoitus). 

Lue lisää: