Korjaa palkkatietojen virheet tulorekisterissä

Jos olet ilmoittanut palkkatietoja tulorekisteriin mutta huomaat ilmoituksessa virheen, korjaa se tulorekisterissä. Et voi korjata virheitä OmaVerossa. Voit korjata tietoja OmaVerossa vain, jos palkka tai muu ansiotulo on maksettu aiemmin kuin 1.1.2019 eli myös alkuperäinen ilmoitus on annettu Verohallinnolle.

Korjaa virheellinen tieto heti, kun huomaat virheen. Virheen korjaaminen on aina työnantajan tai muun suorituksen maksajan vastuulla.

Voit korjata tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja niin kauan, kuin niitä säilytetään tulorekisterissä. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta. Säilytysajan laskeminen alkaa tiedon tallentamista seuraavan vuoden alusta.

Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot.

Miten tiedot voi korjata?

Korjaa virheet antamalla tulorekisteriin uusi, korvaava ilmoitus. Anna ilmoituksessa uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäisessä ilmoituksessa oikein.

Korjaa kaikki ilmoituksen tiedot, sekä pakolliset että täydentävät. Sisällytä korvaavaan ilmoitukseen myös alkuperäisestä ilmoituksesta puuttuneet tiedot.

Esimerkki: Palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat niin, että myös  työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä muuttuu. Korjaa palkkatietoilmoitus ja anna uusi, korvaava työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitat korjatun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän.

Lue tarkemmat ohjeet, miten tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja korjataan.