Korjaa palkkatietojen virheet tulorekisterissä

Jos olet ilmoittanut palkkatietoja tulorekisteriin mutta huomaat ilmoituksessa virheen, korjaa se tulorekisterissä. Et voi korjata virheitä OmaVerossa. Voit korjata tietoja OmaVerossa vain, jos palkka tai muu ansiotulo on maksettu aiemmin kuin 1.1.2019 eli myös alkuperäinen ilmoitus on annettu Verohallinnolle.

Korjaa virheellinen tieto heti, kun huomaat virheen. Virheen korjaaminen on aina työnantajan tai muun suorituksen maksajan vastuulla.

Voit korjata tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja niin kauan, kuin niitä säilytetään tulorekisterissä. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta. Säilytysajan laskeminen alkaa tiedon tallentamista seuraavan vuoden alusta.

Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot.

Miten tiedot voi korjata?

Korjaa virheet antamalla tulorekisteriin uusi, korvaava ilmoitus. Anna ilmoituksessa uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäisessä ilmoituksessa oikein.

Korjaa kaikki ilmoituksen tiedot, sekä pakolliset että täydentävät. Sisällytä korvaavaan ilmoitukseen myös alkuperäisestä ilmoituksesta puuttuneet tiedot.

Esimerkki: Palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat niin, että myös  työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä muuttuu. Korjaa palkkatietoilmoitus ja anna uusi, korvaava työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitat korjatun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän.

On kuitenkin tilanteita, joissa korjaus pitää tehdä mitätöimällä virheellinen ilmoitus ja antamalla tilalle uusi ilmoitus.

Jos mitätöit tulorekisteriin annettuja virheellisiä ilmoituksia, mitätöi ilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus saman päivän aikana.

  • Kello 16.00 - 18.00 annetut ilmoitukset voivat yksittäisissä tapauksissa jakautua eri päiville. Tämän vuoksi varminta on antaa ilmoitukset joko ennen klo 16 tai vasta klo 18 jälkeen. 

Veronsaajien kuukausitilitysten turvaamiseksi ilmoitusten mitätöintejä ei tulisi tehdä kuukauden 15.-20. päivän välillä. Jos mitätöintejä on tarpeen tehdä kuukauden 15.-20. päivien aikana, on erityisen tärkeää, että uusi ilmoitus annetaan mitätöidyn tilalle välittömästi mitätöinnin jälkeen.

Lue tarkemmat ohjeet, miten tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja korjataan.

Tarkista palautusajankohta OmaVerosta

Jos korjaat tulorekisteriin annettuja tietoja ilmoituksia mitätöimällä, tarkista palautusajankohtasi OmaVerossa. Palautusajankohdasta riippuen verolle tarkoitettu maksu voi palautua, jos uusi tulorekisteritieto ei kirjaudu riittävän ajoissa OmaVeroon. Asettamalla palautusajankohdaksi "Palautus jää myöhemmin käytettäväksi", työnantajasuorituksille tarkoitetut maksusi eivät palaudu tarpeettomasti.

Jos palautusajankohta on "Palautus heti käsittelyn jälkeen" tai "Palautus ilmoituspäivää seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen", voi verolle tarkoitettu maksu palautua. Tällöin vero näkyy maksamattomana OmaVerossa, jolloin sille lasketaan viivästyskorkoa veron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Voit vaihtaa palautusajankohtaa niin usein kuin haluat. Voit myös pyytää palautusta käyttämättömistä maksuista ja palautuksista huolimatta siitä, mikä palautusajankohta ja palautusraja on valittuna.

Katso ohje: Näin muutat palautusajankohtaa ja -rajaa OmaVerossa

Jos olit maksanut veron ajallaan ja ilmoituksen mitätöinnin vuoksi verolle on kertynyt viivästyskorkoa, voit hakea viivästyskoron perimättä jättämistä OmaVerossa.