Miten tulorekisterin tiedot näkyvät OmaVerossa?

Kun yritys on ilmoittanut tulorekisteriin palkkoja ja työnantajasuorituksia, Verohallinto muodostaa niiden yhteismäärät verokautta seuraavan kuun 6. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Tiedot näkyvät OmaVerossa aina yhteismäärien muodostamista seuraavana arkipäivänä.

  • Esimerkiksi jos kuukauden 6. päivä on lauantai, palkkojen ja työnantajasuoritusten yhteismäärät muodostetaan maanantaina 8. päivä. Tiedot näkyvät OmaVerossa tiistaina 9. päivä.

Et näe OmaVerosta yksittäisiä palkkatietoilmoituksia, sillä tulorekisteriin annettujen palkkatietoilmoitusten veron määrät lasketaan yhteen ja niistä muodostetaan yrityksen verokauden tieto.

OmaVerossa näet sairausvakuutusmaksujen yhteismäärän, jonka olet ilmoittanut työnantajan erillisilmoituksella. Myös Verohallinto laskee työnantajan sairausvakuutuksen alaiset palkat ja niihin perustuvan sairausvakuutusmaksun. 

Esimerkki: Yrityksen verokausi on kuukausi. Työntekijä on ollut töissä tammikuussa 2019. Työnantaja maksaa palkan tästä työstä 6.2.2019. Työnantajan pitää ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • palkat ja ennakonpidätys palkkatietoilmoituksella viimeistään 11.2.2019.
  • työnantajan sairasvakuutusmaksu työnantajan erillisilmoituksella. Tiedot ilmoitetaan helmikuun erillisilmoituksessa. Ilmoitus pitää antaa viimeistään 5.3.2019.

Ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu näkyvät OmaVerossa helmikuun verokauden velvoitteina, koska palkka maksettiin helmikuussa. Työnantajan pitää maksaa ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksu Verohallinnolle viimeistään 12.3.

Jos säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja ei maksa lainkaan palkkoja tammikuussa 2019, vaan maksaa kaikki palkat vasta helmikuussa, työnantajan pitää silti antaa tammikuun verokaudelle työnantajan erillisilmoitus. Siihen työnantaja merkitsee Ei palkanmaksua -tiedon. Ilmoitus pitää antaa viimeistään 5.2.2019.

Korjaamasi tiedot näkyvät viiveellä

Jos korjaat ilmoituksia tulorekisteriin, korjaamasi tiedot näkyvät OmaVerossa viiveellä:

  • Jos korjaat tai mitätöit tulorekisterissä palkkatietoilmoituksia tai erillisilmoituksia, jotka on jo kertaalleen laskettu yhteen verokauden tiedoiksi, muutos näkyy OmaVerossa muutaman työpäivän kuluessa.
  • Jos verokauden tiedoissa on epäselvyyksiä, verokauden tiedot tai sen muutokset näkyvät OmaVerossa vasta sen jälkeen, kun tiedot on selvitetty.

Maksa työnantajasuoritukset antamiesi ilmoitusten mukaisina, vaikka tulorekisteriin ilmoittamasi tiedot eivät vielä maksamisen määräpäivänä näkyisi OmaVerossa. Näin vältyt viivästyskorolta. Jos maksat velvoitteet liian pieninä, maksamattomalle ja myöhemmin maksettavalle osuudelle kertyy viivästyskorkoa.