Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

Ilmoita maksamasi palkat ja muut ansiotulot jokaisen maksutapahtuman jälkeen tulorekisteriin. Voit ilmoittaa tiedot tulorekisteriin käyttämällä

Ota käyttöön Palkka.fi

Jos käytät palkanlaskentaan Palkka.fi:tä, voit valita, että ohjelma lähettää automaattisesti ilmoituksesi tulorekisteriin.

Nämä ohjeet koskevat kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka toimivat työnantajana. Jos työnantaja on kotitalous, katso ohjeet täältä. 

Ilmoita tulorekisteriin ja maksa OmaVeroon

Työnantajana sinun pitää antaa tulorekisteriin kahdenlaisia ilmoituksia ja maksaa työnantajasuoritukset OmaVerossa. Vuosi-ilmoitusta ei anneta tulorekisteriin ilmoitetuista tiedoista.

Jos lasket palkat Palkka.fi:ssä ja ilmoitukset tulorekisteriin lähtevät palvelusta, sinun ei tarvitse enää erikseen ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin.

1

Anna palkkatietoilmoitus

Ilmoita palkkatiedot palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Ilmoita tiedot 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Maksupäivä on se päivä, jolloin suoritus on saajan käytettävissä (ns. palkkapäivä). Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Työnantaja maksaa työntekijän palkan tiistaina 15.1.2019. Koska ilmoituksen määräpäivä on sunnuntai 20.1.2019, työnantajan on ilmoitettava maksamansa palkka tulorekisteriin viimeistään maanantaina 21.1.2019.

Ohjeita palkkatietojen ilmoittamiseen (Tulorekisteri)

Ohjevideo: Näin annat palkkatietoilmoituksen tulorekisteriin (Youtube)

2

Anna työnantajan erillisilmoitus

Anna työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksuista kerran kuukaudessa. Ilmoituksen määräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä.

Esimerkki: Työ on tehty tammikuussa. Palkka on maksettu 6.2.2019. Työnantajan erillisilmoitus pitää antaa helmikuulta viimeistään 5.3.2019.

Huom. Jos kuulut työnantajarekisteriin (eli olet säännöllinen työnantaja), sinun pitää antaa työnantajan erillisilmoitus myös niiltä kuukausilta, joilta et ole maksanut palkkaa. Anna erillisilmoituksessa silloin Ei palkanmaksua -tieto.

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta (Tulorekisteri)

Ohjevideo: Näin annat työnantajan erillisilmoituksen (Youtube)

3

Maksa työnantajasuoritukset

Maksa työnantajasuoritukset OmaVerossa. Eräpäivä on viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 12. päivä.

Lue lisää työnantajasuoritusten maksamisesta

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Ilmoita tulorekisteriin työstä maksetut

 • palkat
 • luontoisedut
 • palkkiot
 • työkorvaukset (kun suorituksen saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä)
 • muut ansiotulot
 • verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset.

Ilmoita kaikki tiedot summasta riippumatta - euromääräistä alarajaa ei ole. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta

Tilaa tulorekisterin uutiskirje

Ilmoita muut oma-aloitteiset verot OmaVeroon

Ilmoita muut oma-aloitteiset verot edelleen Verohallinnolle esimerkiksi OmaVerossa. Muita oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi

 • arvonlisävero
 • ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä
 • ennakonpidätys koroista ja osuuksista.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta

Usein kysyttyä

Jos et löydä vastausta kysymykseesi tästä, voit etsiä vastauksia myös tulorekisterin sivuilta.

Jos kuulut työnantajarekisteriin (eli olet säännöllinen työnantaja), sinun pitää antaa

 • työnantajan erillisilmoitus kuukausittain myös silloin, kun et ole maksanut palkkaa (Ei palkanmaksua -tieto)
 • työnantajan erillisilmoituksella 0-tieto, kun olet maksanut esimerkiksi kustannusten korvauksia mutta et sairausvakuutusmaksun perusteena olevaa tuloa.

Jos et kuulu työnantajarekisteriin (eli olet satunnainen työnantaja), sinun ei tarvitse antaa työnantajan erillisilmoitusta niiltä kuukausilta, jolloin et maksa palkkaa tai kustannusten korvauksia.

Lue lisää työnantajarekisteristä

Yritys päättää, kuinka usein se maksaa korvauksia kustannuksista. Kun olet maksanut kilometrikorvauksia, ateriakorvauksia tai päivärahoja, ilmoita ne tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitus on annettava jokaisen maksutapahtuman jälkeen.

Muista antaa ilmoitukset ajoissa. Lähetämme kehotuskirjeen, jos emme ole saaneet tulorekisteristä verokauden palkkatietoilmoitusta tai työnantajan erillisilmoitusta. Jos emme saa ilmoituksia tulorekisteristä viimeistään kirjeessä mainittuna eräpäivänä, arvioimme yrityksesi palkkatiedot ja määräämme verot sekä veronkorotuksen.

Ilmoita puuttuvat tiedot tulorekisteriin, niin poistamme mahdollisen arvion ja veronkorotuksen heti, kun ilmoitukset näkyvät järjestelmässämme. Jos olet antanut ilmoitukset ajallaan, poistamme mahdollisen arvion ja veronkorotuksen, kun saamme ilmoitukset tulorekisteristä.

Yrityksesi verokauden pituus ei vaikuta ilmoittamisen määräpäivään. Ilmoita ennakonpidätykset tulorekisteriin 5 päivän kuluessa palkan tai muun suorituksen maksupäivästä. Ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksu viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä.

Lue, milloin tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät OmaVerossa 

Maksa työnantajasuoritukset OmaVerossa viimeistään kalenterivuosineljännestä toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Esimerkiksi ensimmäisen kalenterivuosineljänneksen (tammi-maaliskuun) työnantajasuoritukset pitää maksaa viimeistään 12.5.

Esimerkki: Yrityksen työntekijöiden palkkapäivä on aina kuun 15. päivä.
Työnantaja ilmoittaa ja maksaa toisen kalenterivuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) työnantajasuoritukset seuraavasti:

Palkkapäivä on 15.4.2019. Ilmoita tulorekisteriin

 • ennakonpidätykset 22.4.2019
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut 6.5.2019.

Palkkapäivä on 15.5.2019. Ilmoita tulorekisteriin

 • ennakonpidätykset 20.5.2019
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut 5.6.2019.

Palkkapäivä on 14.6.2019. Ilmoita tulorekisteriin

 • ennakonpidätykset 19.6.2019
 • työnantajan sairausvakuutusmaksut 5.7.2019.

Ilmoittamasi tiedot näkyvät OmaVerossa 9.7.2019.

Maksa ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut OmaVerossa viimeistään 12.8.2019.

 

Palkkatiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Määräpäivään ei vaikuta se, jos toiminta loppuu tai verokausi muuttuu.

Vuonna 2018 ja sitä aiemmin maksettujen palkkojen ilmoittaminen ei ole muuttunut.

Ilmoita työnantajasuoritukset ja niitä koskevat muutokset Verohallinnolle esimerkiksi OmaVerossa. Ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut voit myös maksaa OmaVerossa. Paperilomaketta voi käyttää vain poikkeustapauksissa.

Kun ilmoitat ja maksat työnantajasuorituksia Verohallinnolle, määräpäivä on kuukauden 12. päivä.

Esimerkki: Joulukuussa 2018 maksetut palkat ja niihin liittyvät työnantajasuoritukset ilmoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ja maksetaan Verohallinnolle 12.1.2019.

Jos ilmoitetuissa tiedoissa on virheitä, anna korvaava ilmoitus kuten aiemminkin. Ilmoita kaikki verolajin tiedot uudelleen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen ei enää riitä.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen korjaamisesta

Vuoden 2018 aikana maksetuista palkoista pitää lisäksi antaa vuosi-ilmoitus 31.1.2019 mennessä. Vuoden 2018 ja aiempien vuosien vuosi-ilmoitukset voit tarvittaessa korjata entiseen tapaan antamalla korvaavan vuosi-ilmoituksen.

Lue lisää