Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

Nämä ohjeet koskevat kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka toimivat työnantajana. Työnantajana toimiville kotitalouksille on eri ohjeet. 

Ilmoita 1.1.2019 lähtien maksetut palkat ja muut ansiotulot tulorekisteriin

Ilmoita tulorekisteriin tiedot palkoista ja muista ansiotuloista, jotka yritys tai yhteisö on maksanut 1.1.2019 ja sen jälkeen. Ilmoita tiedot jokaisen maksutapahtuman jälkeen.

Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut

  • palkat
  • luontoisedut
  • palkkiot
  • työkorvaukset
  • muut ansiotulot.

Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset pitää ilmoittaa.

Työkorvaukset täytyy ilmoittaa tulorekisteriin silloin, kun suorituksen saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Ilmoita kaikki tiedot summasta riippumatta.

Ilmoita tiedot tulorekisteriin sähköisesti

Tiedot voi antaa tulorekisteriin esimerkiksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tulorekisteri.fi -sivulta.

Tulorekisteri

Lue lisää siitä, millä eri tavoilla voit ilmoittaa tietoja tulorekisteriin. Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin paperilla vain erityisestä syystä.

Vuonna 2018 ja sitä aiemmin maksettujen palkkojen ilmoittaminen ei ole muuttunut.

Ilmoita työnantajasuoritukset ja niitä koskevat muutokset Verohallinnolle esimerkiksi OmaVerossa. Ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut voit myös maksaa OmaVerossa. Paperilomaketta voi käyttää vain poikkeustapauksissa.

Kun ilmoitat ja maksat työnantajasuorituksia Verohallinnolle, määräpäivä on kuukauden 12. päivä.

Esimerkki: Joulukuussa 2018 maksetut palkat ja niihin liittyvät työnantajasuoritukset ilmoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ja maksetaan Verohallinnolle 12.1.2019.

Jos ilmoitetuissa tiedoissa on virheitä, anna korvaava ilmoitus kuten aiemminkin. Ilmoita kaikki verolajin tiedot uudelleen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen ei enää riitä.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen korjaamisesta

Vuoden 2018 aikana maksetuista palkoista pitää lisäksi antaa vuosi-ilmoitus 31.1.2019 mennessä. Vuoden 2018 ja aiempien vuosien vuosi-ilmoitukset voit tarvittaessa korjata entiseen tapaan antamalla korvaavan vuosi-ilmoituksen.

Lue lisää

Mitä ilmoituksia työnantajan pitää antaa tulorekisteriin?

Ilmoita maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella jokaisen maksutapahtuman jälkeen ja jokaisesta tulonsaajasta erikseen.

Ilmoita kuukauden aikana maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä työnantajan erillisilmoituksella. Anna työnantajan erillisilmoitus vain yhden kerran kuukaudessa.

Vuosi-ilmoitusta ei tarvitse antaa enää maksuvuodelta 2019.

Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta

Milloin ilmoitukset pitää antaa tulorekisteriin?

 
Palkkatietoilmoitus Anna palkkatietoilmoitus 5 päivän kuluessa maksupäivästä.
  • Maksupäivä on se päivä, jolloin suoritus on saajan käytettävissä (ns. palkkapäivä).
Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (tulorekisteri.fi)
Työnantajan erillisilmoitus

Anna työnantajan erillisilmoitus työnantajan sairausvakuutusmaksuista kerran kuukaudessa. Ilmoituksen määräpäivä on palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä. 

  • Työnantajarekisteriin kuuluvan säännöllisen työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus myös silloin, kun työnantaja ei ole maksanut palkkaa. Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta (tulorekisteri.fi)

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät OmaVerossa

Kun yritys on ilmoittanut tulorekisteriin palkkoja ja työnantajasuorituksia, Verohallinto muodostaa niiden yhteismäärät verokautta seuraavan kuun 6. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Tiedot näkyvät OmaVerossa aina yhteismäärien muodostamista seuraavana arkipäivänä.

Esimerkiksi jos kuukauden 6. päivä on lauantai, palkkojen ja työnantajasuoritusten yhteismäärät muodostetaan maanantaina 8. päivä. Tiedot näkyvät OmaVerossa tiistaina 9. päivä.

Lue lisää 

Virheellinen ilmoitus pitää korjata

Korjaa tulorekisteriin virheet, jotka koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen maksettuja palkkoja tai muita ansiotuloja. Korjaa virheet antamalla tulorekisteriin korvaava ilmoitus, jossa annat uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäisessä ilmoituksessa oikein.

Jos virhe koskee ennen 1.1.2019 maksettuja suorituksia, korjaa virhe antamalla Verohallinnolle korvaava ilmoitus (työnantajasuoritusten veroilmoitus ja vuosi-ilmoitus).

Lue lisää:

Jos ilmoitus myöhästyy

Jos työnantaja tai muu maksaja ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin myöhässä, seurauksena on myöhästymismaksu. Myöhästymismaksun määrää Verohallinto tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella.

Vaikka tiedot pitää yleensä antaa 5 päivän kuluessa maksupäivästä, myöhästymismaksu ei perustu samaan määräaikaan. Myöhästymismaksua täytyy maksaa, jos ilmoitat pakollisia tietoja maksetuista suorituksista myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä. Vuonna 2019 myöhästymismaksua määrätään vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Myöhästymismaksussa on päiväkohtainen osa ja suorituksen määrään perustuva osa.

Myöhästymismaksua ei määrätä silloin, kun tietoja ei ole ilmoitettu tulorekisteriin lainkaan tai tiedot ovat puutteelliset eikä maksaja oma-aloitteisesti korjaa laiminlyöntiä ennen verojen ja maksujen määräämistä. Tällaisessa tilanteessa seurauksena voi sen sijaan olla arvioverotus ja siihen liittyvä veronkorotus tai laiminlyöntimaksu.

Lue lisää tulorekisteriin annetun ilmoituksen myöhästymismaksusta

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen (esimerkiksi joulukuun 2018 työnantajasuoritusten veroilmoitus) myöhästymisestä määrätään erillinen myöhästymismaksu. Lue lisää oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhästymismaksusta.

Sain Verohallinnosta kehotuskirjeen. Miksi?

Verohallinto on lähettänyt kehotuskirjeen, jos emme ole saaneet tulorekisteristä yhtään verokauden palkkatietoilmoitusta tai työnantajan erillisilmoitusta. Jos emme saa ilmoituksia tulorekisteristä viimeistään kirjeessä mainittuna määräpäivänä, arvioimme yrityksesi palkkatiedot ja määräämme verot sekä veronkorotuksen.

Ilmoita puuttuvat tiedot tulorekisteriin, niin poistamme mahdollisen arvion ja veronkorotuksen heti, kun ilmoitukset näkyvät järjestelmässämme. Jos olet antanut ilmoitukset ajallaan, poistamme mahdollisen arvion ja veronkorotuksen, kun saamme ilmoitukset tulorekisteristä.

Työnantajasuoritusten maksaminen

Työnantajasuoritusten maksaminen ei ole muuttunut. Työnantajasuoritukset voi maksaa edelleen OmaVerossa. Lue lisää maksamisesta ja maksamisen määräpäivistä.

Jos toiminta loppuu tai verokausi muuttuu

Palkkatiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Määräpäivään ei vaikuta se, jos toiminta loppuu tai verokausi muuttuu.

Ilmoita muut oma-aloitteiset verot Verohallinnolle

Ilmoita muut oma-aloitteiset verot kuin työnantajasuoritukset edelleen Verohallinnolle esimerkiksi OmaVerossa. Muita oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisävero ja ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta